Головна
Оголошення
Новини, події
Вступ 2016
Історія
Керівництво
Загальне
Освіта
Положення
Інститути
Студентство
Сonferences
Наукова робота
Аспірантура
Міжнародні зв'язки
Публікації
Бібліотека
ST-gazeta
Дистанційна освіта
Статистика
Контакти
спільнота
Останні події
переглядів: 4855275

Від хлібного лану до освітянської ниви, від турботи про хліб насущний до вершин знань і духовності – такий шлях ще в сиву давнину обрали наші предки, цим шляхом ось уже сотню літ йде один з найбільших вищих навчальних закладів подільського регіону – Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського.

Свою історію він розпочав у 1912 році з невеликого учительського інституту з трирічним терміном навчання, контингент студентів якого не перевищував 100 осіб. Нині тут здійснюється підготовка вчительських кадрів за денною та заочною формами навчання з 19 напрямів підготовки, які охоплюють практично усі шкільні предмети.

Великий конкурс під час вступної кампанії свідчить про престиж педагогічного ВНЗ.

В університеті функціонують шість інститутів: Інститут філології й журналістики, Інститут математики, фізики і технологічної освіти; Інститут фізичного виховання та спорту; Інститут історії, етнології і права; Інститут педагогіки, психології і мистецтв;Інститут магістратури, аспірантури і докторантури. Та два факультети: факультет іноземних мов, а також природничо-географічний факультет.

Вінницький державний педагогічний університет

Серед викладачів ВДПУ один член-кореспондент НАПН України, один академік АН вищої освіти України, три Заслужених працівники освіти України, Заслужений працівник вищої школи України, два Заслужених вчителі України, п’ять Заслужених працівників культури України, народний артист України, п’ять заслужених артистів України, Заслужений тренер України, два Заслужених діячі мистецтв України. У колективі панує творчий та дружній мікроклімат.

При університеті ефективно функціонують аспірантура і докторантура, діє спеціалізована рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальностей 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти.

Науково-дослідна робота проводиться з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки. Викладачі є авторами сучасних підручників, навчально-методичних посібників. П’ять збірників наукових праць різного профілю включені ВАК України до переліку видань, в яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних досліджень.

На базі університету щороку проводяться міжнародні, всеукраїнські, міжвузівські, обласні науково-практичні конференції та семінари.

Підтримуються наукові зв’язки з 70 вищими навчальними закладами України. Кафедри встановили в різних формах творчі зв’язки з ВНЗ і провідними науковими центрами понад 20 країн світу.

Джерелом мудрості та знань є бібліотека, книжковий фонд якої нараховує понад півмільйона примірників навчально-методичної, наукової і художньої літератури та періодичних видань. До послуг читачів 2 абонементи та 5 читальних залів.У вільний від навчання час студенти мають змогу не лише самостійно оволодівати знаннями, а й розвивати свої захоплення. Зокрема, в університеті діє майже 140 добровільних студентських об’єднань, гуртків, секцій, клубів. Чотири художні колективи носять звання «народний». Щорічно у ВНЗ проводиться понад сто загальноуніверситетських культурно-виховних та розважальних заходів: літературно-музичні вечори, фестивалі художньої самодіяльності, музичні концерти, конкурси КВК, «Козацькі розваги» та «Красуня університету». Функціонують газети «Педагог» і «Студентська територія».

Велику наукову, виховну і просвітницьку діяльність проводить Лабораторія з етнології Поділля.

У навчальному закладі започатковано чимало нових традицій: посвята в першокурсники, щорічні зустрічі викладачів і студентів з керівництвом ВНЗ, проведення масових заходів на так званому студентському майдані. З метою відзначення викладачів та студентів, які мають значні здобутки у науково-педагогічній діяльності та навчанні, започатковано присвоєння звання «Почесний працівник ВДПУ» та нагородження ректорською відзнакою «Кращий студент ВДПУ».

Педуніверситет має 5 гуртожитків на 2800 місць. Працює санаторій-профілакторій «Педагог», де щорічно оздоровлюється 1000 студентів.

У 2012 році до 100-річного ювілею педуніверситету був урочисто введений в дію музейно-просвітницький центр ВДПУ, у якому організовано експозиції трьох музеїв: музею історії університету, музею Михайла Коцюбинського та музею етнології Поділля, на території яких функціонують конференц-зала та виставкові площі.

Протягом останніх років у конкурсі «Софія Київська» педуніверситет входив до складу п’ятірки кращих педагогічних вищих закладів освіти України. 24 серпня 2003 року Міжнародний Академічний Рейтинг популярності та якості «Золота Фортуна» нагородив Вінницький державний педагогічний університет срібною медаллю «Незалежність України» в номінації «За вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих кадрів для народної освіти України».

Одна з малих планет Сонячної системи за №13904 носить назву Вінницького державного педуніверситету.

За 100 років свого функціонування Вінницький вищий педагогічний навчальний пройшов шлях від невеликого учительського інституту до одного з найбільших вищих навчальних закладів України ІV рівня акредитації. Найвища його гордість – це понад шістдесят тисяч випускників, серед яких – славетна плеяда талановитих науковців, знаних не лише у нашій державі, але й далеко за її межами. Чимало випускників стали справжніми майстрами педагогічної справи, відомими діячами державотворення, літератури, культури і мистецтва. Університет пишається іменами трьох Героїв Радянського Союзу.

Серед завдань, які держава висунула сучасній освіті, важливе місце належить відродженню й розбудові національної системи освіти як найважливішої ланки виховання освіченої, творчої особистості, становленню її фізичного і морального здоров’я, забезпеченню пріоритетності розвитку людини, відтворенню й трансляції культури й духовності в усій різноманітності вітчизняних та світових зразків.

Саме на це зорієнтований Вінницький педуніверситет – подільський центр сучасної педагогічної освіти і науки, який успішного втілює напрацьовані досягнення європейського Болонського процесу, підвищує ефективність багатої традиціями власної наукової школи і з оптимізмом дивиться в майбутнє.

Двері у Вінницькому педуніверситеті завжди відчинені для добрих гостей!


При використанні матеріалів, посилання на сайт ВДПУ та зазначення авторства обов'язкові