Місцезнаходження дирекції: вул. Острозького, 32, корпус № 1, поверх 3, кімн. № 313.

Телефон: міський - (0432) 27-55-89, вн. 2-67.Збірник наукових праць

Збірник наукових праць «Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство)», що входить до переліку фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (наказ МОН України № 515 від 16.05.2016 р.; додаток 12).


Проблематика збірника

Вимоги до оформлення


Адреса редакції: 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, факультет філології й журналістики імені Михайла Стельмаха

Телефон: (0432)27-55-89

E-mail: naukovizap@gmail.com

Адреса сайту видання


1999 р. 2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р.
  випуск 1  
випуск 2  
випуск 3  
випуск 4  
випуск 5  
випуск 6  
випуск 7  
випуск 8  
випуск 9  
випуск 10(1)  
випуск 10(2)  
випуск 11  
випуск 12  
випуск 13  
випуск 14  
2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.
  випуск 15  
  випуск 16  
випуск 17  
випуск 18  
випуск 19
випуск 20
випуск 21  
випуск 22  
випуск 23   випуск 24  
випуск 25  
випуск 26  

Про журнал

Тематика: лінгвістика

Реферативні бази даних: назва БД, назва видання у БД, Інтернет-посилання: Google Scholar

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 8416 від 06.02.2004

Фахова реєстрація у ДАК України: Затверджено як друковане періодичне видання, що включається до Переліку наукових фахових видань України, наказом Міністерства освіти і науки України (Додаток № 12 до наказу Міністерства освіти і науки України № 515 від 16.05.2016)

Спеціальність ДАК: філологічні науки (мовознавство)

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського


Склад редакційної колегії:

Завальнюк Інна Яківна, доктор філологічних наук, професор, декан факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (головний редактор).

Прокопчук Людмила Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри методики філологічних дисциплін і стилістики української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (заступник головного редактора).

Баган Мирослава Петрівна – доктор філологічних наук, професор кафедри української філології та славістики Київського національного лінгвістичного університету;

Городенська Катерина Григорівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови Національної академії наук України;

Іваницька Наталія Борисівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри сучасних європейських мов Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету;

Іваницька Ніна Лаврентіївна – доктор філологічних наук, професор кафедри методики філологічних дисциплін і стилістики української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

Коваль Людмила Михайлівна – доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

Когиш Мігай – доктор філологічних наук, професор, директор Інституту славістики Сегедського науковго університету (Угорщина);

Кононенко Ірина Віталіївна – доктор філологічних наук, професор, ад’юнкт кафедри української мови Варшавського університету (Польща);

Куцевол Ольга Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики філологічних дисциплін і стилістики української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

Мозер Міхаель – доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту славістики Віденського університету, президент Міжнародної асоціації україністів (Австрія).

Павликівська Наталія Михайлівна – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

Харитончик Зінаїда Андріївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального мовознавства Мінського державного лінгвістичного університету (Республіка Білорусь);

Ямчинська Тамара Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету іноземних мов Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Гороф’янюк Інна Валентинівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, заступник декана факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха з наукової роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (відповідальний секретар).

Раднєвич Юлія Сергіївна, секретар деканату факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (технічний редактор).


ВДПУ © 2018, Факультет філології й журналістики імені Михайла Стельмаха