Місцезнаходження дирекції: вул. Острозького, 32, корпус № 1, поверх 3, кімн. № 313.

Телефон: міський - (0432) 27-55-89, вн. 2-67.


Факультет філології й журналістики імені Михайла Стельмаха здійснює підготовку:


Денна форма навчання

Ступінь вищої освіти «бакалавр»

1. Галузь знань 01 Освіта

Спеціальність 014 Середня освіта

Предметна спеціалізація 01 Українська мова і література

Додаткова предметна спеціалізація 02 Мова і література (англійська)


2. Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Спеціальність 035.01 Філологія (Українська мова і література)

Додаткова спеціальність 014 Середня освіта

Предметна спеціалізація 01 Українська мова і література

Додаткова спеціальність 014 Середня освіта

Предметна спеціалізація 02 Мова і література (польська)

3. Галузь знань 06 Журналістика

Спеціальність 061 Журналістика


Ступінь вищої освіти «магістр»

1. Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Спеціальність 035.01 Філологія (Українська мова і література)

Додаткова спеціальність 014 Середня освіта

Предметна спеціалізація 01 Українська мова і література


2. Галузь знань 01 Освіта

Спеціальність 014 Середня освіта

Предметна спеціалізація 01 Українська мова і література

Додаткова спеціалізація українознавство


3. Перехресний навчальний план

Галузь знань 01 Освіта

Спеціальність 014 Середня освіта

Предметна спеціалізація 01 Українська мова і література


Заочна форма навчання

Ступінь вищої освіти «бакалавр»

1. Галузь знань 01 Освіта

Спеціальність 014 Середня освіта

Предметна спеціалізація 01 Українська мова і література

Додаткова предметна спеціалізація 02 Мова і література (англійська)


Ступінь вищої освіти «магістр»

1. Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Спеціальність 035.01 Філологія (Українська мова і література)

Додаткова спеціальність 014 Середня освіта

Предметна спеціалізація 01 Українська мова і література


2. Галузь знань 01 Освіта

Спеціальність 014 Середня освіта

Предметна спеціалізація 01 Українська мова і література

Додаткова спеціалізація українознавство


3. Перехресний навчальний план

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Спеціальність 035.01 Філологія (Українська мова і література)

Додаткова спеціальність 014 Середня освіта

Предметна спеціалізація 01 Українська мова і література


ВДПУ © 2018, Факультет філології й журналістики імені Михайла Стельмаха