Перелік курсів, які читаються на кафедрі біології


1. Ботаніка

2. Зоологія безхребетних

3. Цитологія

4. Історія біології

5. Гістологія з основи ембріології

6. Мікологія

7. Систематика рослин

8. Охорона природи

9. Загальна екологія

10. Біофізика

11. Вікова фізіологія та шкільна гігієна

12. Валеологія і основи медичних знань

13. ОМЗ і охорона здоров’я дітей

14. Загальна біологія

15. Біологічна і хімічна технологія

16. Біохімія

17. Анатомія людини

18. Валеологія і основи медичних знань

19. Основи екології

20. Фізіологія рослин

21. Основи сільського господарства

22. Шкільний курс біології

23. Фізіологія людини і тварин

24. Генетика

25. Мікробіологія з основами вірусології

26. Молекулярна біологія

27. Основи педагогічної майстерності

28. Біогеографія

29. Біологічна і соціальна екологія

30. Теорія еволюції

31. Історія біосфери

32. Екологія та теорія і практика екологічної освіти

33. Зоогеографія

34. Геоботаніка

35. Основи теоретичної біології

36. Охорона природи

37. Методика досліджень на навчально-дослідних ділянках

38. Антропологія

39. Фізіологічно активні речовини

40. Актуальні проблеми сучасної біологічної науки

41. Вибрані глави екології

42. Заповідна справа

43. Методологія та методика наукових досліджень в біології

44. Біологія індивідуального розвитку

45. Фітоценологія

46. Токсиколог

47. РадіобіологіяНавчальна практика на кафедрі біології проводиться із таких дисциплін:


1. Ботаніка (анатомія і морфологія).

2. Ботаніка (систематика рослин).

3. Зоологія безхребетних.

4. Зоологія хребетних.

5. Фізіологія рослин.

6. Основи сільського господарства.

7. Біологічна і соціальна екологія.

8. Хімічна і біологічна технологія.

переглядів: 9705

 
     

2018 © ВДПУ