Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікаціїДиректор інституту Гуревич Роман Семенович

ГУРЕВИЧ РОМАН СЕМЕНОВИЧ

Заслужений працівник народної освіти України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік АНВО України, директор Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації.

Роман Гуревич народився 18 березня 1948 року в місті Вінниця. Закінчив з відзнакою Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського за спеціальністю «фізика та електротехніка». Пройшов шлях від викладача професійно-технічного училища до знаного вченого в галузі педагогіки, теорії і методики професійної освіти, інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. Послідовник наукових шкіл академіка АПН СРСР С. Я. Батишева, дійсного члена НАПН України С.У. Гончаренко, Р. С. Гуревич активно здійснює педагогічну, наукову й організаторську діяльність в галузі освіти, автор близько 550 наукових праць, серед яких монографії, навчально-методичні посібники, зокрема і з грифом МОН України, методичні рекомендації впроваджені у навчальний процес, а також наукові статті у фахових виданнях з переліку, затвердженому МОН України. Наукові праці опубліковані також у Білорусі, Польщі, Словаччині та інших країнах. Під керівництвом професора Гуревича Р. С. підготовлено та видано понад 48 збірників наукових праць, що мають статус провідного наукового фахового видання.

Детальніше


ГОРДІЙЧУК ГАЛИНА БОРИСІВНА

Заступник директора із навчальної роботи


ОПУШКО НАДІЯ РОМАНІВНА

Заступник директора із виховної роботи


БОЙЧУК ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Заступник директора з наукової роботи


БІЛЕЦЬКА Сніжана Романівна

Диспетчер дирекції