Адреса кафедри: м. Вінниця, вул.Острозького, 32, корпус 1, ауд. 118. Електонна пошта: kafedrafv.vspu@gmail.com

Про нас

Кафедра фізичного виховання заснована у 1937 році. Першим її керівником був В. Кармазов. У повоєнні роки кафедрою завідували П.А. Родін, М.Г. Гонжа, П.Г. Свіргуненко, І.І. Аврамчук; доценти: Л.М. Слупський, Д.С. Присяжнюк; професори: Ю.Г. Козловський, К.П. Козлова, О.С. Куц. Вони стояли у витоків становлення та розбудови кафедри, навчально-спортивної бази та науково-методичної роботи.

Впродовж багатьох років на кафедрі працювали: Т.Я. Свіргуненко, В.Г. Мацак, Б.Д. Рунь, А.М. Михайловський, Ю.А. Штацький, Л.М. Логачова, М.Ф.Карчевський, С.М. Бордонос, Е.Е. Антал, Е.С. Рисінець, С.І. Козловська, О.В. Скляров, В.І. Грузицька, М.П. Штогрин, Т.К. Красновецька, М.О. Перепелиця, І.Г. Кравченко, Л.П. Пронтішева, Явтушенко М.І., доц. Романенко В.В., доц. П.С. Данчук, проф. А.І. Драчук., доц. С.П. Драчук, проф. Леонова В.А., В.М. Турлюк, доц. Максимчук Б.А., А.С. Кошолап, М.І. Дмитрів, М.П. Лозовик, Є.В. Яковлів, доц. Богуславська В.Ю., доц. Онищук В.Є., доц. Гаврілова Н.В., В.І. Павлов. Протягом 2009-2012 р.р. на кафедрі працювали срібні призери Олімпійських ігор Павло Хникін та Сергій Чернявський.

З 2002 по 2018 рік кафедру очолював кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент М.А. Галайдюк.

З травня по грудень 2012 р. кафедру очолював доктор педагогічних наук, професор О.С. Куц. З грудня 2012 р. по серпень 2013 р. обов’язки завідувача кафедри виконував старший викладач М.І. Дмитрів.

З 2018 по 2019 кафедру очолювала доцент Швець О.П.

Колектив кафедри фізичного виховання ВДПУ, 2020 р.

З 2020 року завідувач кафедри фізичного виховання – кандидат наук з фізичного виховання і спорту Брезденюк О.Ю.

На даний час на кафедрі працює 11 викладачів, серед яких: кандидат наук з фізичного виховання і спорту Брезденюк О.Ю., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Галайдюк М.А.; кандидат педагогічних наук, доцент Краснобаєва Т.М.; кандидат педагогічних наук, доцент Мужичок В.О.; кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Мірошніченко В.М.; кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Швець О.П., старший викладач Яцко В.В., старший викладач Мельничук М.П. (Майстер спорту з кульової стрільби), старший викладач Кузьмік В.Б., викладач Головкіна В.В. (Майстер спорту з плавання), викладач Черниш М.С.

В навчальних групах навчальних секцій з фізичного виховання третіх, четвертих курсів проводяться заняття за спеціалізацією загальна-фізична підготовка із підсумковим контролем в кінці підсумкового періоду за традиційною формою навчання на базі нашого університету:

Зі студентами, які за станом здоров’я зараховані у навчальні групи навчальної секції фізичної реабілітації працюють викладачі:

та викладачі із медичною освітою:

Заняття в таких групах проводяться за робочою програмою для спеціальних медичних груп. За фізичним здоров’ям таких студентів безпосередньо слідкує лікар університету.

У навчальних групах навчальної секції спортивного виховання студенти університету за вибором та бажанням удосконалюють свою спортивну майстерність з обраних видів спорту. Так, на власній спортивній базі та орендованих спортивних спорудах кафедра фізичного виховання організовує роботу спортивного відділення:

з атлетичної гімнастики – майстер спорту, доцент к.п.н. Кошолап Анатолій Степанович;

з баскетболу (жінки) – зав.кафедри, доцент, КНФВіС Галайдюк Микола Ананійович;

з баскетболу (чоловіки) – Дмитрів Микола Іванович;

з боротьби – майстер спорту, ЗТУ, доцент к.п.н. Максимчук Борис Анатолійович та майстер спорту міжнародного класу;

з волейболу (жінки) – Черниш Михайло Степанович;

з кульової стрільби – майстер спорту Мельничук Микола Петрович;

з легкої атлетики – доцент, КНФіС Мірошніченко Вячеслав Миколайович, Лозовик Михайло Петрович, Яцко Володимир Васильович та Турлюк Володимир Михайлович;

з настільного тенісу – Кузьмік Валентина Борисівна та Яковлів Євген Володимирович;

з плавання – майстер спорту Головкіна Вікторія Володимирівна;

з ритмічної гімнастики – доцент, КНФіС Швець Оксана Петрівна, доцент, к.п.н. Краснобаєва Тетяна Миколаївна, викладач Брезденюк Олександра Юріївна;

з футболу (чоловіки) – старший викладач Дмитрів Микола Іванович.

Фізичне виховання для студентів перших, других курсів

Фізичне виховання є однією із необхідних складових правильного розвитку особистості студента і складає органічну частину всього освітнього процесу, здійснювального вищими навчальними закладами України.

Залучення до спорту дає людині фізичне загартування, виховує спритність та швидкість реакції, почуття колективізму. Завдяки комплексному поєднанні засобів фізичного розвитку: природних чинників, гігієнічних факторів і фізичних вправ можливий повноцінний усебічний фізичний розвиток та зміцнення здоров’я студентів. На цій основі, здійснюється більш висока професійна підготовка молодих фахівців у навчальних закладах і є однією з найбільш актуальних задач фізичної культури і спорту на сучасному етапі розвитку суспільства.

З метою створення сприятливих умов для особистісного становлення, забезпечення збалансованого розвитку, узгодженості у житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, формування життєвої компетентності, розвитку ціннісного ставлення до свого здоров’я колектив кафедри фізичного виховання запрошує студентів університету на факультативні заняття у спортивні секції з наступних видів спорту.

Ритмічна гімнастика

Систематичні заняття у спортивних секціях або ж факультативах призводять до реального поліпшення самопочуття, зміцнення м‚язів, підвищення сили, витривалості, швидкості, спритності тощо. Під час занять і спортивних змагань гартуються вольові якості, відповідальність, зібраність та багато іншого. Спілкування у високоемоційній атмосфері, набуття майстерності з багатьох видів спорту тільки сприяють становленню і формуванню сучасної людини.

Заняття ритмічною гімнастикою сприяє покращенню психологічного стану, звільненню від фізичного, інтелектуального, інформаційного перенапруження, переходу негативної енергії в позитивну, звільненню від невротичних реакцій, подоланню психологічного комплексу.

Студенти, що займаються ритмічною гімнастикою, більш активні, менш тривожні, менш схильні до депресії, впевнені в собі, мають достатньо високий інтелект, емоційно стійкі, відповідальні, наполегливі в досягненні мети.

Заняття з ритмічної гімнастики проводять: доцент, кандидат наук з фізичного виховання і спорту Швець Оксана Петрівна, доцент, кандидат педагогічних наук Краснобаєва Тетяна Миколаївна, викладач Брезденюк Олександра Юріївна, старший викладач Кузьмік Валентина Борисівна.

Баскетбол

Цей вид спорту відрізняється великою емоційністю вимагає прояву різнобічних фізичних якостей і рухових дій, інтелектуальних здібностей, моральних і вольових якостей. Згадані особливості роблять баскетбол одним із найбільш дієвих оздоровчих і виховних засобів. Гра широко використовується в системі фізичного виховання і є складовою частиною програми у вищих навчальних закладах.

Заняття з баскетболу в жіночій збірній команді проводить завідувач кафедри, доцент, кандидат наук з фізичного виховання і спорту Галайдюк Микола Ананійович, в чоловічій збірній команді – старший викладач Дмитрів Микола Іванович.

Настільний теніс

Настільний теніс – один з популярних і захоплюючих видів спорту. Масова зацікавленість даним видом спорту пояснюється його загальною доступністю, емоційним характером і оздоровчою спрямованістю.

Рухова діяльність на заняттях з настільного тенісу має високий оздоровчий ефект: в роботу залучається велика група м‚язів, покращується функціональний стан центральної нервової системи, розширюється можливість інших функціональних систем організму, особливо серцево-судинної системи. Спостереження за польотом тенісного м‚яча попереджує захворювання органів зору, та корисне для тих хто страждає на них. Гра в настільний теніс сприяє розвитку й підтримці високої рухливості суглобів й розглядається як універсальний засіб, що знижує втому й напруженість організму.

Заняття з настільного тенісу в жіночій збірній команді проводить – старший викладач Кузьмік Валентина Борисівна, в чоловічій збірній команді – викладач Яковлів Євген Володимирович.

Плавання

Уміння плавати відноситься до числа життєво-необхідних навичок, сприяє оздоровленню, фізичному розвитку і загартуванню. Серед багатьох масових видів спорту, тільки плавання поєднує можливість гармонійного розвитку організму, яскраво виражену оздоровчу спрямованість і важливе прикладне значення. За своїм динамічним характером плавання є одним з доступних засобів фізичної культури для осіб різного віку і підготовленості.

Заняття з плавання проводить – майстер спорту з плавання Головкіна Вікторія Володимирівна, старший викладач Яцко Володимир Васильович.

Атлетична гімнастика

В процесі гармонійного фізичного розвитку людини особливе місце займає силова підготовка. М’язова сила є першоосновою фізичного розвитку організму і має виключно важливе прикладне значення. Часто в повсякденному житті молоді люди не здатні подолати труднощі, що пов’язані з виявленням максимальних силових зусиль, так як в системі фізичного виховання студентства практично не застосовуються вправи з інтенсивними дозованими обтяженнями. Заняття атлетичною гімнастикою у поєднані з аеробними циклічними вправами, режимом харчування та засобами відновлення позитивно впливають на стан здоров’я і фізичний розвиток молодого організму. Силові вправи, які використовують студенти, дають змогу досягти та протягом багатьох років підтримувати на відповідному рівні силу і витривалість, а також істотно зменшити шкідливий вплив факторів зовнішнього середовища. Значні адаптаційні можливості молодого організму студентів допомагають швидко їм відновлюватися після силових навантажень.

Заняття з атлетичної гімнастики проводить – доцент, кандидат педагогічних наук, майстер спорту з пауерліфтингу Кошолап Анатолій Степанович, доцент, канд.пед.наук Максимчук Борис Анатолійович.

Футбол

Гра у футбол, або фут-зал самий доступний вид спорту, який не вимагає дорогого інвентаря: достатньо мати футбольний м’яч, спортивне взуття і можна грати на любому майданчику чи галявині.

Футбол охоплює великі маси дітей, юнаків, дівчат і дорослих. Він виховує витривалість, швидкісні якості, спритність, гнучкість, силу, волю, загартовує та зміцнює здоров’я. Заняття футболом привчають тих, що займаються, до колективної діяльності, сприяють вихованню свідомої дисципліни, відчуття колективізму.

Заняття з футболу в жіночій збірній команді проводить – старший викладач Кузьмік Валентина Борисівна, в чоловічій збірній команді – старший викладач Дмитрів Микола Іванович.

Волейбол

Гра у волейбол – це один з найбільш видовищних і популярних видів командного спорту, включений в університетські програми із фізичного виховання. Волейбол сприяє гармонійному розвитку м‚язів всього тіла і підійде тим, хто не любить монотонні одноманітні тренування або інтенсивні кардіонавантаження. Однією із переваг є низька травматичність під час занять. Ця гра не вимагає особливої фізичної підготовки та наявності дорогої спортивної екіпіровки, розвиває волю до перемоги і цілеспрямованість, вміння знаходити вихід зі складних ситуацій.

Заняття з футболу в жіночій та чоловічій збірних командах проводять – Черниш Михайло Степанович, Дмитрів Микола Іванович.

Легка атлетика

Легка атлетика це один із самих популярних видів спорту, який поєднує в собі біг на різні дистанції, стрибки, ходьбу, метання.

Легка атлетика відрізняється своєю багатогранністю і можливістю розвивати всі ділянки тіла і робити їх ідеальними: ноги, руки, спину, плечі, прес.

Від простих вправ розминок, які ми можемо виконувати в будь-який вільний час, виходить маса позитивного ефекту. Під час важкого робочого дня, особливо у тих, чия робота пов‚язана з постійним сидінням, прості рухи руками, шиєю і ногами, навіть сидячи за робочим місцем, відновлять ваш організм, допоможуть кровообігу, приливу крові до мозку, унаслідок чого робота йтиме легше і швидше.

Заняття з легкої атлетики проводять: доцент, кандидат наук з фізичного виховання і спорту Мірошніченко Вячеслав Миколайович, старші викладачі: Яцко Володимир Васильович, Лозовик Михало Петрович та тренер вищої категорії Турлюк Володимир Михайлович.

Скандинавська ходьба

Найсучаснішим видом фітнесу на даний час є скандинавська ходьба. У всьому світі користується шаленою популярністю і має свої переваги. Цей вид – є ефективним засобом схуднення без застосування дієтотерапії, немає протипоказань, підходить для осіб різного віку, позитивно впливає на серцево-судинну систему, органи дихання, тренує всі групи м’язів та формує гарну статуру. Як зазначають лікарі спортивної медицини, скандинавська ходьба – це необхідний вид реабілітації для осіб із проблемами опорно-рухового апарату, яким протипоказані біг та активні навантаження.

Заняття із скандинавської ходьби проводить старший викладач Яцко Володимир Васильович.

Боротьба

Навчання єдиноборств засноване на постійній контактній взаємодії між людьми. При відпрацюванні різних технічних прийомів відбувається налаштування організму на постійне стимулювання, що ефективно позначається на роботі внутрішніх органів, нервової системи і мозку.

Спеціальні фізичні вправи та статичні напруги сприяють розвитку суглобового апарату, сухожильного каркасу і зміцненню зв‚язок. Під час занять розвивається рухливість суглобів.

Боротьба виховує в людині психологічну стійкість. Ті хто займаються боротьбою, отримують здатність протистояти фізичному та психологічному тиску, і з будь-якої несприятливої ситуації знаходь вихід.

Люди, що володіють основами єдиноборств, легко долають свої слабкості, здатні наполегливо навчатися. Вони знаходяться в постійному пошуку істини, легко переносять падіння і злети, вони сильні, не відчувають болю. Людина, що володіє боротьбою, завжди прагне до вдосконалення своєї особистості.

Заняття з боротьби дзюдо та боротьби самбо проводить доцент, кандидат педагогічних наук, заслужений тренер України, майстер спорту Максимчук Борис Анатолійович.

Кульова стрільба

Кульова стрільба у системі фізичного виховання займає важливе місце. У навчально-тренувальних заняттях із кульової стрільби важлива роль належить вихованню у студентів дисциплінованості, сміливості, стійкості до випробувань, здатності до подолання труднощів (особливо психологічних), працелюбність, відчуття колективізму.

Стрілецький спорт має велике освітнє значення. У процесі тренувальних занять студенти здобувають нові знання, уміння й навички, вивчають закономірності підготовки студентів до кульової стрільби, гігієну занять фізичними вправами та ін.

Кульова стрільба є одним із важливих прикладних видів спорту, характеризується різноманіттям особливостей виконання вправ: статичністю і тривалістю, затримкою дихання при прицілюванні для збереження стійкості зброї, регламентацією правил змагань. Кульова стрільба розвиває такі якості як сила, витривалість, координація і формує у спортсменів витримку, спостережливість, впевненість, уміння володіти своїми емоціями.

Сучасний навчально-тренувальний процес у стрілецькому спорті будується на основі останніх наукових досліджень у відповідності із теорією і методикою фізичного виховання.

Заняття з кульової стрільби проводять: майстер спорту Мельничук Микола Петрович та доцент, кандидат наук з фізичного виховання і спорту Мірошніченко Вячеслав Миколайович.

Спортивно-масова робота

Спортивно-масова робота є складовою професійно-педагогічної діяльності майбутнього фахівця з будь-якої спеціальності. За час існування кафедри створилась певна система і традиції підвищення спортивної майстерності студентів, підготовки команд і спортсменів до участі в змаганнях університетського рівня, обласного, міського та всеукраїнського рівнів з різних видів спорту.

Підготовка та організація проведення щорічного оцінювання
фізичної підготовленості серед студентської молоді

Підготовка та організація проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості серед студентської молоді здійснюється на законодавчій базі згідно «Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України ” № 1045 –від 09.12.2015:

Для забезпечення проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості студентської молоді у травні 2017 р., кафедра фізичного виховання протягом навчального року проводить підготовку серед студентів згідно відповідних тестів і нормативів, для посилення мотивації проходження щорічного оцінювання можуть бути застосовані відомчі відзнаки серед студентської молоді чи використані інші методи заохочення в установленому законодавством порядку.

Навчально-методична та науково-дослідна робота

Навчально-методична робота на кафедрі згідно вимог часу вдосконалюється та оновлюється. Викладачами кафедри розроблені та впроваджені в роботу навчальні та робочі програми, навчально-методичне забезпечення спеціалізації кафедри відповідно до вимог кредитно-трансферної системи організації навчального процесу, використовується тестовий контроль знань студентів.

Кафедра значну увагу приділяє студентській науковій роботі, як одному з провідних компонентів підготовки майбутніх спеціалістів. Для цього створені і функціонують проблемні групи, якими керують доценти, кандидати наук. Сьогодні наукова діяльність керівників студентських гуртків зосереджена на впровадженні нових методик навчання, удосконаленні змісту і методів навчання у спеціальних медичних групах та пошуків нових підходів до реалізації поставлених завдань.

Щорічно кафедра видає збірник наукових праць членів студентського наукового гуртка.

Тематика наукових досліджень студентів пов‚язана із проблематикою оздоровчої фізичної культури, профілактичних засобів фізичного виховання та методиками їх навчання.

Самостійна робота на кафедрі фізичного виховання

Самостійна робота студентів із фізичного виховання спрямована на збереження та зміцнення здоров‚я, розвиток недосконалих фізичних якостей та забезпечення бази рухових навичок. Для студентів, що займаються у відділеннях спортивного вдосконалення самостійні заняття повинні носити тренувальний характер з акцентом на розвиток недосконалих фізичних якостей, які перешкоджають досягненню високих спортивних результатів. Студенти підготовчої, основної та спеціальної групи проводять самостійні заняття у відповідності з вимогами навчальної програми і урахуванням індивідуальних здібностей.

Найбільш доступними і ефективними засобами фізичного виховання у домашніх умовах є ранкова гігієнічна гімнастика, атлетична та ритмічна гімнастика, комплекси вправ „колового тренування", біг, ходьба та ін.

Приступаючи до занять атлетичною та ритмічною гімнастикою, потрібно підібрати відповідно своїм фізичним можливостям такі силові навантаження (маса гантелей, гирі, штанги, амортизаторів) та складно координаційні вправи які б відповідали вашим потребам.

Впродовж навчальних років студенти і викладачі послуговуються виданою науково-методичною продукцією за даною тематикою:

 1. Галайдюк М.А. Основні підходи до проблеми організації самостійної роботи студентів / М.А. Галайдюк // Збірник наукових праць викладачів та студентів Фізичного виховання і спорту. – Вінниця, 2008. – С. 26-28.
 2. Краснобаєва Т.М. Особливості самостійної навчальної діяльності студентів / Т.М. Краснобаєва, М.А. Галайдюк // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць. – Том 1. – Випуск 8. – Вінниця, 2009. – С. 188-192.
 3. Краснобаєва Т.М. Структура самостійних занять студентів із фізичного виховання / Т.М. Краснобаєва, М.А. Галайдюк, В.Б. Кузьмік // Актуальні проблеми виховання та методики спортивного тренування: зб. наук. праць. – Вінниця: ВДПУ, 2010. – 175 с. – С. 48-52.
 4. Скляров О.В. Шляхи підвищення ефективності самостійної пізнавальної діяльності студентів / О.В. Скляров, М.А. Галайдюк, М.П. Мельничук // Актуальні проблеми виховання та методики спортивного тренування: зб. наук. праць. – Вінниця: ВДПУ, 2010. – 175 с. – С. 69-73.
 5. Краснобаєва Т.М. Розвиток навчальних здібностей невстигаючих студентів за допомогою самостійної роботи / Т.М. Краснобаєва, М.А. Галайдюк // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування: зб. наук. праць. – Вінниця: ВДПУ, 2011. – С. 50-55.
 6. Галайдюк М.А. Вплив самостійних занять фізичною культурою на адаптацію студентів до навчання у ВНЗ / М.А. Галайдюк, М.С. Ковінько // Фізична культура, спорт та здоров‚я нації: зб. наук. праць. – Вінниця: ВДПУ, 2013, Вип.15. – С. 116-121.
 7. Краснобаєва Т.М. Самостійна робота над удосконаленням техніки футболу: методичні рекомендації для викладачів, тренерів та студентів / Т.М. Краснобаєва, М.А. Галайдюк, М.С. Черниш. – Вінниця: ВДПУ, 2009. – 35 с.
 8. Краснобаєва Т.М. Підготуй себе сам: навчально-методичний посібник / Т.М. Краснобаєва, М.А. Галайдюк. – СПД – ФО Ляховченко В.А. – Вінниця, 2010. – 297 с.
 9. Самостійна навчальна діяльність студентів: зб. наукових праць студентів кафедри фізичного виховання / за ред. канд.пед.наук., доцента Т.М. Краснобаєвої. – Вінниця. – 2011. – 111 с.
 10. Самостійна навчальна діяльність студентів: зб. наук. праць студентів кафедри фізичного виховання / за ред. канд.пед.наук., доцента Т.М. Краснобаєвої. – Вінниця. – 2012. – 56 с.
 11. Самостійна навчальна діяльність студентів: зб. наук. праць студентів кафедри фізичного виховання / за ред. канд.пед.наук., доцента Т.М. Краснобаєвої. – Вінниця. – 2013. – 76 с.
 12. Мірошніченко В.М. Самостійні заняття з фізичного виховання студентів із захворюванням органів зору: методичний посібник для проведення занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» у спеціальних медичних групах / В.М. Мірошніченко. – Вінниця: ВДПУ, 2012. – 45 с.

Також кафедрою фізичного виховання підготовлені вимоги щодо організації самостійної роботи студентів:

Самостійна робота залежить від місця проведення занять:

а) під час занять та тренувального процесу – аудиторна,

б) поза аудиторна – підготовка до занять написання конспектів, опрацювання літератури, збирання та аналіз наукової інформації, підготовка доповідей та статей (проблемні гуртки).

Так, у підготовці до модулю студенти самостійно опрацьовують лекційний матеріал, виписують вимоги щодо структури проведення заняття із фізичного виховання, розробляють рекомендації.

Зміст самостійної роботи із фізичного виховання визначається програмою дисципліни та методичними рекомендаціями і визначається в залежності від специфіки та змісту обраного виду спорту (виду діяльності).

Проводяться консультації щодо організації самостійної роботи із фізичного виховання з таких тем:

 1. Методика побудови занять фізичними вправами в умовах КТСОНП.
 2. Вдосконалення розвитку фізичних якостей під час самостійних занять.
 3. Аналіз та порівняння результатів фізичного розвитку після впливу конкретної фізичної вправи.
 4. Варіативність виконання самостійних завдань із фізичного виховання.
 5. Теоретичні та методичні основи навчання за кредитно-модульною системою.
 6. Методика підготовки та проведення самостійних занять.
 7. Методика розвитку фізичних якостей
 8. Види контролю на заняттях зі спеціальною медичною групою.
 9. Засоби розвитку рухових здібностей під час самостійної підготовки студентів.
 10. Дозування навантаження під час застосування контролю та самоконтролю за станом здоров’я.
 11. Основи контролю та самоконтролю на заняттях із фізичного виховання.

Програма та рекомендації з виконання самостійної роботи з фізичного виховання.

Програма повинна бути спланована і реалізована на практиці таким чином, щоб сприяти:

 1. розвитку рухових (психомоторних) навичок;
 2. розумовому розвитку;
 3. емоційному розвитку;
 4. усвідомленню значущості рухової активності;
 5. вихованню творчого підходу до руху, вправи;
 6. забезпеченню формування позитивної самооцінки.

Програма повинна бути організована і реалізована з урахуванням індивідуальної різниці учнів у процесі придбання навичок. Навчання повинно бути послідовним і сприяти розвитку. Програма самостійної роботи повинна включати набір знань, які допоможуть кожному студенту засвоїти основні рухові навички та вміння, ігри, зокрема, танцювальні елементи, гімнастичні вправи та водні види спорту.

Програма врахування знань, навичок, вмінь, що допоможе кожному студенту засвоїти програму самостійної підготовки:

 1. Підготовка до проведення заняття.
 2. Опрацювання літературних джерел.
 3. Складання конспекту заняття.
 4. Написання реферату.
 5. Виготовлення наочності.
 6. Індивідуальне тренування.
 7. Розвиток рухових якостей.

Вміння виконувати вправу (техніка виконання):

ПЕРЕЛІК
тем рефератів з фізичного виховання для студентів І – ІV курсів

 1. Фізична культура і спорт в системі загальнолюдських цінностей, забезпечення здоров’я та професійної підготовки.
 2. Фізична культура та система фізичного виховання у вищих навчальних закладах.
 3. Фізична культура і основи здорового способу життя.
 4. Фізична підготовка в системі фізичного удосконалення людини.
 5. Медичний контроль і самоконтроль в процесі фізичного удосконалення.
 6. Організація і методика проведення самостійних занять з фізичного виховання в умовах вищого навчального закладу.
 7. Оздоровче і прикладне значення занять фізичною культурою і спортом.
 8. Основи професійно-прикладної фізичної підготовки.
 9. Основи атлетизму.
 10. Основи системи забезпечення працездатності та її відновлення засобами фізичної культури і спорту.
 11. Методика побудови самостійних занять фізичними вправами.
 12. Методика добору і виконання фізичних вправ для попередження стомлення, підвищення працездатності та її відновлення при різноманітних видах праці.
 13. Нетрадиційні системи зміцнення здоров’я, і фізичного удосконалення.
 14. Оздоровче і прикладне значення обраних систем фізичних вправ.
 15. Міжнародний Олімпійський рух та участь в ньому українських спортсменів.
 16. Основи раціонального харчування при різноманітних видах і умовах праці та особливостях життєдіяльності.
 17. Оздоровче-прикладне значення туризму.
 18. Фізична культура, фізичне вдосконалення і здоровий спосіб життя в різний віковий період життя.
 19. Основи фізичного виховання в сім’ї .
 20. Основи психогігієни.
 21. Фізична культура і здоровий спосіб життя студентів.
 22. Основи системи особистого фізичного удосконалення.
 23. Основи фізичної і психологічної підготовки в обраному виді спорту.
 24. Основи технічної підготовки в обраному виді спорту.
 25. Основи загальнооздоровчого тренування.
 26. Особливості оздоровчого тренування при різноманітних відхиленнях у стані здоров’я.
 27. Природничо-наукові основи фізичного виховання.
 28. Фізична культура працівників розумової праці.
 29. Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України.
 30. Законодавчі та нормативно-правові документи розвитку фізичної культури і спорту в Україні.

Виховна робота кафедри

У професійній підготовці майбутніх фахівців важливе значення має виховна робота. На кафедрі вона здійснюється, як у процесі навчальних занять, так і в позанавчальний час і спрямована на всебічний розвиток особистості студента, на виховання в студентів високих моральних якостей майбутнього спеціаліста, національної самосвідомості, високої культури. Насамперед, студенти залучаються до планування, організації та проведення спортивно-масових заходів.

Найбільш поширеними формами виховної роботи на кафедрі є диспути, конференції, зустрічі з досвідченими вчителями фізичної культури та тренерами ДЮСШ, відомими спортсменами, екскурсії, організація і проведення спортивно-масових заходів та активного дозвілля студентів, спортивні свята. Питання виховної роботи кафедра виконує згідно плану виховної роботи та заслуховує їх на засіданнях протягом навчального року.

переглядів:
25674