сайт 3

Перейти к контенту

Главное меню:

Кафедра технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності Інституту математики, фізики і технологічної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, що функціонує нині, була утворена в 2012 році шляхом обєднання кафедри теорії і методики технологічної і професійної освіти і кафедри машинознавства, організації і економіки виробництва та безпеки життєдіяльності. Сьогодні кафедра забезпечує підготовку фахівців напряму підготовки (спеціальності) «Технологічна освіта» освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра.Викладачі кафедри забезпечують викладання понад 80 фахових навчальних дисциплін, здійснюють керівництво написанням кандидатських  та докторських дисертацій, курсових та дипломних робіт студентів, керівництво навчальними і педагогічними практиками. Для забезпечення якості навчально-виховного процесу обладнані навчальні кабінети й лабораторії: кабінет креслення, лабораторії робочих машин та енергетичних машин, електротехніки, теорії і методики навчання технологій, основ декоративно-вжиткового мистецтва та технічної творчості учнів, безпеки життєдіяльності, охорони праці, цивільного захисту, технологій виробництва конструкційних матеріалів тощо. Функціонує низка навчальних майстерень, добре оснащених навчальним і промисловим деревообробним та металообробним обладнанням (слюсарної і токарної справи, ручної та механізованої обробки деревини, швейної справи, цех з виготовлення меблів).

Нині на кафедрі працює 18 викладачів, з них: з науковим ступенем доктора наук, професора
1 (член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, проф. Р.С. Гуревич); кандидатів наук, доцентів 10 (кандидат фізико-математичних наук, доцент, директор інституту математики, фізики і технологічної освіти С.В. Подолянчук, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності В.С. Гаркушевський, кандидати педагогічних наук, доценти Д.І. Коломієць, С.Д. Цвілик, О.В. Марущак, А.Я. Матвійчук, А.В.Іванчук, О.Ю. Пінаєва, І.В. Савчук; кандидат економічних наук, доцент М.О.Самохвалова), кандидати педагогічних наук, старші викладачі 2 (О.І.Буга, В.М. Глуханюк, В.В. Соловей); кандидати педагогічних наук, асистенти - 2 (В.В. Соловей, І.В. Шимкова), старший викладач - 1 (С.В.Дощин), асистенти 2 (В.П. Король, Д.М. Лупяк). Забезпечувати навчальний процес на кафедрі допомагають 4 майстри виробничого навчання Т.Д. Костюк, О.В.Назаров, Ю.В.Бабчук, Г.Ф.Чадюк, 4 старших лаборанти Л.А.Салацінська, Н.І.Зінченко, В.Л.Стінянський, Н.Ю.Сухорукова, диспетчер І.С. Олійник.

 
Назад к содержимому | Назад к главному меню