Наукова школа - сайт 3

Перейти к контенту

Главное меню:

Наукова школа

В  Інституті математики, фізики і технологічної освіти сформована наукова школа що успішно здійснює наукові дослідження з теорії і методики професійної освіти, зокрема з організації навчального процесу у вищих і професійно-технічних навчальних закладах  і  використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, досягнення якої добре відомі в Україні та країнах СНД, Польщі, Німеччині.

Очолює цю школу доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, академік АН вищої освіти України, заслужений працівник освіти України Роман Семенович Гуревич, який є автором понад 500 наукових і навчально-методичних праць, серед них 8 монографій, понад 35 навчальних посібників (в тому числі 8 із грифом Міністерства освіти і науки України), понад 250 наукових статей у провідних фахових виданнях і збірниках наукових праць, а також методичних рекомендацій для викладачів, учителів, учнів, студентів тощо.

На високому науковому рівні проф. Гуревич Р.С. розробив і викладає курси лекцій з методології і методики наукових досліджень (для студентів магістратури) та теорії і методики трудового та професійного навчання (для студентів бакалаврату), керує виконанням дипломних робіт студентів магістратури, читає лекції для педагогічної громадськості Вінниччини.

Проф. Р.С. Гуревич бере активну участь у громадській роботі. Він є членом ученої ради університету, членом вченої ради ІМФТО, заступником голови спеціалізованої вченої ради у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського і членом спеціалізованої вченої ради Хмельницького національного університету.

Під керівництвом проф. Р.С. Гуревича 6 науковців підготували і захистили докторські дисертації і 62 кандидатські дисертації. Серед них за спеціальністю 13.00.04 теорія і методика професійної освіти в останні роки захистили докторські дисертації: Козяр М. М. ректор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Коломієць А.М. завідувач кафедри  математики і методики навчання математики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, вчений секретар спеціалізованої вченої ради ВДПУ, Гомонюк О.М. - професор кафедри педагогіки і психології Хмельницького національного університету, Петрук В.А. - професор кафедри вищої математики ВНТУ, Василенко Н.В. професор кафедри методології наукових досліджень в педагогіці Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, Ковтонюк М.М. професор кафедри математики і методики навчання математики нашого університету.


За творчу працю у підготовці педагогічних кадрів, упровадження нових технологій навчання та активну участь у науково-методичній роботі проф Гуревичу Р.С. присвоєне почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

Нагороджений знаками:

  • «Петро Могила»,

  • «Відмінник освіти України»,

  • «За наукові досягнення»,


НАПН України є лауреатом почесного диплому американського біографічного інституту за видатні досягнення в педагогічній науці.

Р.С. Гуревич є Почесним доктором Львівського державного університету безпеки життєдіяльності й Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.

Неодноразово портрет Р.С. Гуревича перебував на Дошці пошани Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, йому присвоєне почесне звання «Почесний працівник Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського».

У 2006 році Р.С. Гуревич одержав звання «Людина року» у Вінницькій області в номінації «Діяч науки», в тому самому році його портрет розміщений на обласній Дошці пошани.

Неодноразово нагороджувався Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, грамотами Міністерства освіти і науки України, почесними грамотами Національної Академії педагогічних наук України. За значний внесок у підготовку педагогічних кадрів, активну участь у громадському житті, нагороджений Почесними грамотами Вінницької обласної державної адміністрації та управління освіти, Почесною грамотою Державної прикордонної служби України і Почесними грамотами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського


Виступає як офіційний опонент докторських і кандидатських дисертацій у спеціалізованих учених радах Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Інституту педагогіки НАПН України і Національної академії прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького, Хмельницького національного університету, Житомирського державного університету і т.д.

Р.С. Гуревич є організатором Міжнародних науково-практичних конференцій “Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми”, які вже традиційно один раз на два роки проводяться у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського (1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014). У цих конференціях щоразу із задоволенням беруть участь науковці з різних навчальних закладів України і восьми зарубіжних країн (Білорусь, Молдова, Німеччина, Норвегія, Російська Федерація, Словаччина, Польща та ін.).

Уже видано 41 збірник наукових праць, у яких опубліковано понад 4000 статей. У 2009 році збірник наукових праць «Сучасні інформаційні технології, інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» у рейтингу ВАК України серед педагогічних видань посів 2-е місце.


Під керівництвом Р.С. Гуревича у Вінницькому міжрегіональному вищому професійному училищі № 4 функціонує експериментальний педагогічний майданчик НАПН України з проблем підготовки кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів для різних галузей промисловості України на базі впровадження сучасних інформаційних технологій навчання та засобів мультимедіа, де широко використовуються результати наукових пошуків учених школи.


Також під керівництвом Р.С.Гуревича працює спільна з Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України науково-дослідна лабораторія з проблем застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальних закладах.


Проф. Гуревич Р.С. упродовж 15 років керував науковими дослідженнями з держбюджетної тематики за замовленням МОН України.


Неодноразово творчі колективи науковців ІМФТО під керівництвом Р.С. Гуревича брали участь у наукових проектах, отримували гранти. Зокрема, у вересні 2009 року в конкурсі на здобуття Грантів Вінницької обласної державної адміністрації, який проводився у рамках реалізації проектів у сфері розробки та застосування інформаційних, комунікаційних, інноваційних технологій в управлінську діяльність та навчально-виховний процес, науково-пошукову роботу, впровадження заходів по енергозбереженню було представлено проект та отримано грант на реалізацію проекту «Використання сервісів Веб 2.0 у підготовці майбутніх педагогів» (керівник проекту - професор Гуревич Р.С., виконавці - викладачі кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Шевченко Л. С., Кобися А. П., Уманець В.М., Тозюк С.Ю.), у вересні 2011 року в конкурсі на здобуття Грантів Вінницької обласної державної адміністрації, який проводився у рамках реалізації обласної Програми «Розвитку інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій в Засадах освіти Вінницької області» та отримано грант «Розробка, створення і функціонування «Центру інтерактивних технологій» для забезпечення якісної освіти учнів і студентів» (керівник проекту – професор Гуревич Р.С., виконавці – викладачі кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті доц. Шевченко Л.С., ст. викл. Кізім С.С., ст.викл. Кобися В.М., ст.викл. Кобися А.П., ст.викл. Уманець В.О.), у жовтні 2013 року в конкурсі на здобуття Грантів Вінницької обласної державної адміністрації, який проводився у рамках реалізації обласної Програми «Розвитку інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій в Засадах освіти Вінницької області» та отримано грант «Інформаційно-методичне забезпечення підготовки студентів і учнів до художньо-графічної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій (на матеріалі різьблення деревини)» (керівник проекту – професор Гуревич Р.С., виконавці проекту - викладачі кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті доц. Кадемія М.Ю., доц. Бойчук В.М., ст.викл. Кобися В.М., ст.викл. Кобися А.П.).

Проф. Р.С. Гуревич є членом редколегії кількох педагогічних видань, серед них такі:

  • Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (головний редактор). Збірник наукових праць. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

  • Журнал «Професійно-технічна освіта» (МОН України).

  • Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія «Педагогіка і психологія».

  • Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. Збірник наукових праць. Харків, НТУ «ХПУ».

  • Вестник Российского университета дружбы народов (РУДН). Серия «Информатизация образования». Москва.

  • Казахский национальный университет имени Абая. Вестник. Серия: педагогика, Алматы.

  • Вопросы психологии. Научные записки Санкт-Петербургского транспортного университета. Россия.

 
Назад к содержимому | Назад к главному меню