Пропедевтична практика - сайт 3

Перейти к контенту

Главное меню:

Пропедевтична практика

Діяльність кафедри > Навчальна робота

Основними завданнями пропедевтичної практики в 7 семестрі є:

  • Поглиблення знань, набутих у процесі теоретичного навчання, інтеграції знань із суспільно-політичних, психолого-педагогічних і спеціальних дисциплін підготовки вчителя технологій і креслення;

  • Подальше удосконалення загально педагогічних умінь і навичок, набутих під час пропедевтичної практики у 4-6 семестрах;

  • Формування нових професійно-педагогічних умінь вчителя технологій і креслення визначати освітню, виховну і розвиваючу мету уроку, вибирати і використовувати різні форми, методи і засоби навчання, застосовувати сучасні технології та інноваційні методики навчання;

  • Формування творчого ставлення до науково-педагогічної діяльності


Під час пропедевтичної практики студент має оволодіти основами таких професійно-педагогічних умінь:
- здійснювати планування навчальної і позакласної роботи з трудового навчання і технологій;
- вивчати особистість учня з метою професійної діагностики, проектування її розвитку і виховання та професійної орієнтації;
- визначати конкретні навчально-виховні завдання уроку, виходячи із загальної мети розділу навчальної програми, з урахуванням вікових і індивідуальних особливостей учнів;
- співпрацювати з учителями, класними керівниками, вихователями, батьками та іншими особами, які беруть участь у навчально-виховному процесі;
- спостерігати й аналізувати навчально-виховну роботу.

 
Назад к содержимому | Назад к главному меню