Технологічна практика - сайт 3

Перейти к контенту

Главное меню:

Технологічна практика

Діяльність кафедри > Навчальна робота

Під час проходження технологічної практики студенти мають виконати такі завдання:

 • Схарактеризувати підприємство в цілому, його структуру, основні підрозділи, їх взаємозвязок, транспортні звязки відповідно постачання матеріалів, сировини, продукції, енергії напівфабрикатів, форми організації праці.

 • Вивчити основні техніко-економічні показники підприємства в цілому та його головних виробничих підрозділів: обєм продукції, кількість співробітників, з них з спеціальною освітою, рівень продуктивності праці та її динаміку впродовж останніх років, рентабельність, собівартість продукції, енерго- та металоємність тощо.

 • Ознайомитись з історією розвитку підприємства, основними періодами розвитку, перспективами та планами, роллю та місцем підприємства в розвитку народного господарства регіону, країни, підпорядкуванням, техніко-економічними звязками з іншими підприємствами.

 • Вивчити основні питання охорони праці на підприємстві, зміст основних правил техніки безпеки, промислової санітарії та протипожежної безпеки, адміністративні та структурні підрозділи  підприємства, робочі місця в цехах, порядок проведення інструктажу, оформлення необхідної документації, контроль стану охорони праці з боку адміністрації, громадських організацій, наочну агітацію на підприємстві.

 • Ознайомитись з заходами підприємства, повязаними з охороною навколишнього середовища: аналіз та характеристика шкідливих відходів, технологічні заходи, стан захисних споруд, обладнання, можливості переходу підприємства на безвідходне виробництво, плани, перспективи.

 • Схарактеризувати робоче місце: оброблювана продукція, матеріали або заготовки для технологічного процесу, обєм та завдання для безпосереднього виконання виробничого завдання, розподіл навантаження між членами бригади, аналіз пропозицій щодо удосконалення організації робочого місця;

 • Виконати аналіз змісту технологічного процесу під час виготовлення продукції: характеристика обладнання, пристосувань та інструментів, технологічної документації і порядку її оформлення та використання під час технологічних процесів;

 • Вивчення норм часу та виробітку, продуктивності праці на робочих місцях, у бригадах, у підрозділі, проведення хронометражу на робочому місці, аналіз браку та впливу рівня якості продукції на техніко-економічні показники виробничого підрозділу;

 • Вивчення питань організації та методів технічного контролю якості продукції, приладів, інструментів, пристосувань, засобів контролю і самоконтролю, шляхів та способів удосконалення системи контролю якості продукції та технологічного процесу;

 • Вивчення новаторського та передового виробничого досвіду, аналіз організації роботи  щодо одержання високих показників виробництва, ролі інженерно-технічних працівників.

 • Вивчення роботи керівних підрозділів підприємства: конструкторського та технологічних бюро їх структури, підпорядкування, взаємозвязків з виробничими підрозділами, впровадження автоматизованих систем керування виробничим процесом;

 • Ознайомлення  з роллю громадських організацій підприємства щодо підвищення ефективності виробничого процесу, організації культурно-масової та оздоровчої роботи серед працівників підприємства (культурні, спортивні побутові та інші установи підприємства. Визначення шляхів поліпшення такої роботи;

 • Вивчення можливостей організації продуктивної праці учнів у межах підприємства, підбір обєктів праці для виготовлення в шкільних майстернях.

 
Назад к содержимому | Назад к главному меню