Практика з основ підприємництва - сайт 3

Перейти к контенту

Главное меню:

Практика з основ підприємництва

Діяльність кафедри > Навчальна робота

Навчальна практика з основ підприємництва виступає зєднувальною ланкою теоретичної і практичної підготовки вчителів профільного навчання з основ підприємництва. При цьому одержані знання набувають дійсної цінності, а придбанні вміння переростають у навички професійної діяльності. Під час практики студенти ознайомлюються з існуючими організаційно-правовими формами і умовами господарювання підприємств і організацій; набувають практичного досвіду з питань підприємницької діяльності субєктів господарювання.

Сучасні тенденції підготовки майбутніх вчителів технологій з основ підприємництва вимагають не лише високого рівня теоретичних знань, але й умінь застосовувати їх на практиці з урахуванням передових досліджень науки і техніки та специфіки того чи іншого навчального закладу. Тому навчальна  практика є потужним фактором вдосконалення професійної підготовки майбутніх спеціалістів.

Метою навчальної практики з основ підприємництва є процес застосування та закріплення теоретичних знань з метою набуття науково-виробничого досвіду, придбання практичних навичок, а також відпрацювання основних питань організації та реалізації економічної, облікової, аналітичної, аудиторської діяльності суб
єктів господарювання. Навчальна практика проводиться у віртуальній фірмі або  лабораторії кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності і за змістом відповідає основним розділам наступного комплексу навчальних дисциплін: ”Економіка підприємств”, „Бухгалтерський облік”, „Економічний аналіз”, „Аудит”, Методика навчання економіки”.
Проходячи навчальну практику студенти мають  нагоду використати знання методик розрахунків відповідних економічних показників, організації бухгалтерського обліку, організації та проведення аналітичних досліджень, організації та методики проведення аудиту, а також використання відповідних технологій викладання економічних дисциплін і основ підприємництва.

Навчальна практика: забезпечує формування економічного мислення майбутніх педагогів; дозволяє зрозуміти соціально-економічний зміст праці вчителя в суспільстві; допомагає вчителю глибше осмислити та розкрити економічні поняття і категорії, що зустрічаються в шкільних підручниках з економіки та соціально-економічні процеси, що відбуваються в суспільстві. Знання одержані в процесі проходження навчальної практики є важливим засобом в діяльності вчителя по поліпшенню економічного виховання учнів та підготовки їх до майбутнього самостійного життя, а також має суттєвий вплив на вибір майбутньої професії учнями.

Навчальна практика тісно пов
язана із практикою господарювання субєктів підприємницької діяльності, тому оволодіння практичними навичками та уміннями забезпечить вчителям можливість: пояснити факти, події, явища реального функціонування субєктів господарювання та сутність, зміст соціально-економічних процесів у суспільстві; розробити та сформулювати управлінські рішення у різних господарських ситуаціях. Набутий в цьому випадку досвід буде корисний в роботі вчителя профільного і трудового навчання і, особливо, керівника гуртка основ підприємництва. Навчальна практика дає нагоду ознайомитись з порядком підготовки інформації, складення економічної, облікової, аналітичної, аудиторської  та іншої документації, а також формування фінансової звітності підприємства. Детальне ознайомлення з основами організації: підприємства, підприємницької діяльності, управління, обліку, аналізу, аудиту дозволяє студенту  сформувати цілісне уявлення про особливості організації і функціонування сучасного підприємства, що має особливе значення для вивчення основ підприємницької діяльності. Отримані знання можна буде використовувати при проведенні профорієнтаційної роботи серед учнів загальноосвітніх шкіл.

Навчальна практика виступає своєрідним індикатором якості вивчення теоретичних курсів. З одного боку вона дозволяє оцінити реальний рівень засвоєння економічних дисциплін, а з іншого - є його основою, на якій базується вивчення наступних  курсів,  що значно поглиблює міжпредметні зв’язки і сприяє підвищенню рівня організації навчального процесу в цілому.

Завдання практики. Основою практики є самостійна робота студентів в якості економістів, бухгалтерів, аналітиків та аудиторів на віртуально створеному підприємстві.
Мета практики полягає у набутті вмінь і навичок майбутньої професійної діяльності, практичному використанні отриманих під час навчання в університеті теоретичних знань з дисциплін: „Основи економічної теорії”, Економіка підприємства”, , „Бухгалтерський облік", „Економічний аналіз", „Аудит", „Фінанси та кредит".

Основними завданнями навчальної практики з основ підприємництва є наступні:

  • Опрацювання законодавчої бази з економічної, бухгалтерської, та аудиторської діяльності підприємства;

  • Виконати відповідні економічні, бухгалтерські, аналітичні та аудиторські процедури згідно ознайомлених методик в процесі вивчення циклу економічних дисциплін;

  • Розробка методичного комплексу викладання основ підприємницької діяльності.

 
Назад к содержимому | Назад к главному меню