Склад кафедри - сайт 3

Перейти к контенту

Главное меню:

Склад кафедри

ГАРКУШЕВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР САВИЧ

Посада: завідувач кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.

Вчене звання: доцент.
Викладає дисципліни:
Обробка конструкційних матеріалів; Охорона праці в галузі освіти; Кібернетичні системи; Робочі машини (ТММ).

Освіта: закінчив  Вінницький державний педагогічний інститут  ім. М.Островського у  1977 році,  спеціальність: фізика, кваліфікація:  вчитель фізики.
Науково-дослідницька діяльність: у 1996 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Конусні оптичні системи» зі спеціальності 05.11.07
оптоелектроніка. Має 156 публікацій. З них: 2 патенти на винахід, 13 навчально-методичних посібників, понад 60 статей у фахових виданнях, 25 методичних розробок тощо.
Відзнаки, нагороди:
Відмінник освіти України;
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України;
Грамота Академії педагогічних наук України;
Почесні грамоти Вінницької обласної державної адміністрації та обласної ради;
Грамоти управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації;
Почесні грамоти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
Дошка пошани Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
Громадсько-педагогічна діяльність: член ректорату, член вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, член навчально-методичної комісії  інституту математики, фізики і технологічної освіти.
Захоплення
: шахи, рибна ловля, гра на музичних інструментах.ПОДОЛЯНЧУК СТАНІСЛАВ ВІКТОРОВИЧ

Посада: декан-директор інституту математики, фізики і технологічної освіти, доцент кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Вчене звання: доцент.
Викладає дисципліни:
робочі машини; основи наукових досліджень; безпека життєдіяльності.
Освіта:
закінчив  Вінницький політехнічний інститут  у  1985 році,  спеціальність: машинобудування; кваліфікація: інженер-викладач машинобудівних дисциплін
Наукова діяльність: у 1994 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування та стабільність структури аморфних сплавів на основі Si-Te» зі спеціальності 01.04.07
фізика твердого тіла. Має 119 публікацій, в тому числі 8 навчально-методичних посібників та 25 статей у наукових фахових виданнях України і зарубіжжя.
Відзнаки, нагороди:
Відмінник освіти України;
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України;
Почесна грамота Національної Академії Педагогічних Наук України;
Почесні грамоти управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації;
Почесні грамоти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
Дошка Пошани Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
Громадсько-педагогічна діяльність: член вченої ради університету, член ректорату університету.
Захоплення:
шахи, інформаційні технології.

ЦВІЛИК СВІТЛАНА ДМИТРІВНА

Посада: доцент кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Вчене звання: доцент.
Викладає дисципліни:
нарисна геометрія і креслення; основи охорони праці; охорона праці в галузі освіти; методика навчання креслення; креативні технології навчання.
Освіта: закінчила  Вінницький політехнічний інститут  у  1985 році,  спеціальність: машинобудування; кваліфікація: інженер-викладач машинобудівних дисциплін
Науково-дослідницька діяльність: у 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Наступність у змісті природничо-математичної та спеціальної підготовки вчителя трудового навчання у вищих педагогічних закладах освіти» зі спеціальності 13.00.04
теорія і методика професійної освіти. Має 146 публікацій. З них: 11 навчально-методичних посібників, понад 60 статей у фахових виданнях, 27 методичних розробок тощо.
Відзнаки, нагороди:
Відмінник освіти України;
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України;
Почесні грамоти управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації;
Почесні грамоти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
Дошка пошани Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
Громадсько-педагогічна діяльність: член навчально-методичної комісії інституту математики, фізики і технологічної освіти.
Захоплення:
художня самодіяльність, рукоділля, кулінарія.

КОЛОМІЄЦЬ ДМИТРО ІВАНОВИЧ

Посада: доцент кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Науковий ступінь:  кандидат педагогічних наук
Вчене звання:
доцент
Викладає дисципліни:
 енергетичні машини; автомобіль; практикум з електромонтажних робіт; технологічний практикум; методика варіативного навчання технологій в старшій школі; цивільний захист; машини і системи сучасної техніки; промислові технології і технологічні процеси; керування аспірантами; керування пошукачами.
Освіта: закінчив Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського у 1976 р., здобувши кваліфікацію спеціаліста «Учитель фізики».
Науково-дослідницька діяльність: З 1976 р. по 1996 рік працював завідувачем лабораторій фізико-математичного факультету. У 2001 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.04
теорія і методика професійної освіти на тему «Інтеграція знань з природничо-математичних і спеціальних дисциплін у підготовці вчителя трудового навчання».
Коломієць Д. І. є автором понад 110 науково-методичних праць.
Відзнаки, нагороди:
Нагороджений:
Знаком „Відмінник освіти України” (2003 р.)
Почесною грамотою МОН України (2006 р.);
Почесними грамотами АПН України (2008, 2010, 2012, 2014 рр.);
Почесними грамотами управління освіти і науки вінницької ОДА (2010, 2011 рр.);
Грамотами і подяками Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2001, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2011, 2012, 2013, 2014 рр.).
Громадсько-педагогічна діяльність: заступник декана-директора інституту з виховної роботи.
Захоплення: техніка
E-mail: alla-kolomies@masl.ru

ІВАНЧУК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Посада: доцент кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Вчене звання: доцент.
Викладає дисципліни:
матеріалознавство; технологія виробництва конструкційних матеріалів; основи сучасного виробництва; робочі машини; енергетичні машини.
Освіта:
закінчив Львівський лісотехнічний інститут у 1986 році, інженер-механік за спеціальністю «Машини і механізми лісової і деревообробної промисловості»  та аспірантуру Українського науково-дослідного інституту лісового господарства і агролісомеліорації імені Г. Н. Висоцького (м. Харків) у 1992 році.
Науково-дослідницька діяльність: захистив кандидатську дисертацію у 2005 році на тему: «Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до керівництва технічною творчістю школярів» (13.00.04
теорія та методика професійної освіти). Має понад 90 публікацій. З них: 4 навчально-методичних посібника, понад 45 статей у фахових виданнях, 10 методичних розробок тощо.
Відзнаки, нагороди:
Почесна грамота Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
Громадсько-педагогічна діяльність: відповідальний за зв'язок кафедри з бібліотекою, наставник академічної групи.
Захоплення:
екскурсії, кулінарія.


МАРУЩАК ОКСАНА ВАСИЛІВНА

Посада: доцент кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Вчене звання: доцент.
Викладає дисципліни:  робочі машини (теоретична механіка);  стандартизація, управління якістю і сертифікація;  основи охорони праці;  дизайн костюма;  технологічні основи виробництва і методика навчання технологій у профільній і вищій школі.
Освіта: закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського у 2000 р., здобувши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, вчителя трудового навчання і обслуговуючої праці.
Науково-дослідницька діяльність: формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій з дизайну костюма; розвиток техніко-технологічного мислення у майбутніх учителів технологій. У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04
теорія і методика професійної освіти  з теми «Інтеграція знань з матеріалознавства у професійній підготовці майбутніх фахівців швейного виробництва».  Марущак О.В. є автором 114 науково-методичних праць, зокрема: 76 наукових статей (з них 39 статей у виданнях, що ввійшли до переліку ДАК України), 9 тез, 6 методичних рекомендацій, 5 навчально-методичних посібників, 11 навчальних програм дисциплін і співавтором 7 програм до екзаменів.
Відзнаки, нагороди:
Почесна грамота Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради (2009 р.);
Занесена на Дошку пошани інституту математики, фізики і технологічної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2009-2010 н.р.);
Почесна грамота Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського (2010 р.);
Подяка Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського (2010 р.);
Почесна грамота Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради (2011 р.);
Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2013 р.) ;
Грамота Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України  (2014 р.).
Громадсько-педагогічна діяльність: секретар засідань кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності; керівник наукового гуртка  «Заочна школа рукоділля».
Захоплення: рукоділля
E-mail: lt ov_mk@i.ua

МАТВІЙЧУК АНАТОЛІЙ ЯКОВИЧ

Посада доцент кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання:
доцент
Викладає дисципліни:
 Загальна електротехніка; Енергетичні машини; Основи автоматизації виробничих процесів; Сучасні педагогічні технології; Охорона праці в галузі освіти.
Освіта: Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського у 1976 р., здобувши кваліфікацію спеціаліста «Учитель фізики та електротехніки».
Науково-педагогічна діяльність: З 1976 по 1980 рік працював учителем фізики в Гайсинських середніх загальноосвітніх школах №5 та №6.
Протягом 23 років працює в педінституті (нині університеті) лаборантом (1980-1982 р.р.), асистентом (1983-1990 р.р.), старшим викладачем (1991-1998 р.р.). Дисертацію на тему “Формування техніко-конструкторських знань і вмінь  учнів 7-9 класів” на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук захистив у 1998 році. У цьому ж році Матвійчуку А.Я. присвоєно вчене звання доцента і переведено на посаду доцента кафедри теорії і методики трудового та професійного навчання.
З 2003 року працює на посаді доцента кафедри машинознавства та основ виробництва Вінницького державного педагогічного університету.
Працює над проблемою створення дистанційного викладання електротехніки і теплотехніки для студентів, які навчаються за спеціальностями «фізика» і «технологічна освіта» та над проблемою впровадження сучасних технологій навчання, зокрема комп
ютерних технологій, при викладанні загально технічних дисциплін студентам-фізикам та студентам, які здобувають професію вчителів технологічної освіти.
Доцент Матвійчук А.Я. є автором понад ста наукових праць
наукові статті, статті у фахових журналах, навчальні і навчально-методичні посібники, методичні рекомендації щодо викладання загально технічних дисциплін та практикумів, навчальні програми.
Відзнаки, нагороди:
Нагороджений знаком «Відмінник освіти України».
Багаторазово відзначався почесними грамоти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
Грамота Академії педагогічних наук України «за активну участь у розвитку наукових досліджень в галузі педагогіки і психології професійної освіти».
Громадсько-педагогічна діяльність:
Керівник науково-методичного семінару, член навчально-методичної ради інституту ІМФТО.
Захоплення: Віддає перевагу активному відпочинку - захоплюється любительською рибною ловлею, працею на дачній ділянці, конструюванням знарядь для садівництва та огородництва, подорожами, любительським фото.


САМОФАЛОВА МАРІЯ ОЛЕКСІЇВНА

Посада: доцент кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Вчене звання: доцент.
Викладає дисципліни:
економіка; маркетинг у реабілітації; економіка і організація виробництва.

Освіта: закінчила  Вінницький національний технічний університет  у  2005 році,  спеціальність: менеджмент організації, кваліфікація:  магістр менеджменту з корпоративного управління.
Науково-дослідницька діяльність: у 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління ризиками діяльності персоналу підприємств» зі спеціальності 08.00.04
Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Має 47 публікацій. З них:1 монографія,  3 навчально-методичних посібників, понад 25 статей у фахових виданнях, 3 методичних розробки тощо.
Громадсько-педагогічна діяльність: керівник проблемної групи «Актуальні проблеми менеджменту»
Захоплення:
аеробіка, туризм, кулінарія.
E-mail: marijaromashka@mail.ru

САВЧУК ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА

Посада: доцент кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Викладає дисципліни:  безпека життєдіяльності; етнологічний мистецький практикум; основи дизайну; скульптура та пластична анатомія; сучасні художні народні промисли України.
Освіта: Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського у 1988 р., здобувши кваліфікацію  «Учитель загально технічних дисциплін».
Науково-педагогічна діяльність: З вересня 1988 року по 2007 рік працювала учителем трудового навчання в Вінницьких СЗШ І-ІІІ ст. №27 та №26. З 2007 р. працює викладачем в Вінницькому державному педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
У 2009 році захистила дисертаційне дослідження за темою «Формування естетичних смаків учнів 5-9 класів на уроках трудового навчання» зі спеціальності 13.00.02  Теорія і методика трудового навчання.
На даний момент працює над темою «Безпека життєдіяльності сучасної молоді засобами декоративно-ужиткового мистецтва».
І.В. Савчук є автором 60 науково-методичних праць. Зокрема у фахових виданнях
19.
Громадсько-педагогічна діяльність: І.В. Савчук є наставником групи 4АТО; відповідає за розподіл педагогічної практики студентів всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів очної та заочної форми навчання; веде науковий гурток з декоративно-ужиткового мистецтва; очолює курси з художньо-естетичного напряму центру довузівської підготовки ВДПУ.
E-mail: lt ivs1327@mail.ru

БУГА ОКСАНА ІВАНІВНА

Посада: старший викладач кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Викладає дисципліни:
менеджмент і маркетинг;
економічне обґрунтування і маркетингові дослідження проектів;
професійне визначення і методика профорієнтаційної роботи;
безпека життєдіяльності;
основи підприємництва і методика навчання.
Освіта: Київський торгово-економічний інститут (1993), спеціальність економіст-організатор. З 2001 року працює у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.
Науково-дослідницька діяльність: У 2008 році закінчила аспірантуру при Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського; захистила кандидатську дисертацію у 2012 році на тему: «Формування економічних знань майбутніх учителів трудового навчання засобами дидактичних ігор».
Громадсько-педагогічна діяльність: наставник академічної групи 2АТО.
E-mail: buga-o@meta.ua

ГЛУХАНЮК ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Посада: старший викладач кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Викладає дисципліни: безпека життєдіяльності; екологічні та техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини; історія і види мистецтв.
Освіта:
закінчив Вінницький державний педагогічний інститут у 1996 році, здобувши кваліфікацію вчитель трудового навчання
Науково-дослідницька діяльність: у 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Підготовка майбутнього вчителя технологій до екологічного виховання учнів у процесі вивчення фахових дисциплін» зі спеціальності 13.00.04
теорія і методика професійної освіти. Має 25 публікацій. З них: 1 навчально-методичний посібник, понад 15 статей у фахових виданнях, 5 методичних розробок тощо.
Громадсько-педагогічна діяльність: відповідальний за профорієнтаційну роботу на кафедрі, наставник групи 1АТО.
Захоплення: полювання, футбол.
E-mail: vitog@meta.ua

МЕЛЬНИЧУК ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Викладає дисципліни: основи агарного виробництва, сучасне фермерське господарство, практикум із технічного моделювання і конструювання, технологічний практикум, теорія і практика диференційованого навчання, сучасні технології переробки сільськогосподарської продукції.
Освіта: Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Коцюбинського у 1987 році, здобувши кваліфікацію вчитель загальнотехнічних дисциплін і праці.
Науково-дослідницька діяльність: У 2005 році захистив кандидатську дисертацію  зі спеціальності 13.00.02 - Методика трудового навчання з теми «Формування техніко-конструкторської діяльності учнів сільської школи в позаурочний час». Є автором понад 30 наукових та методичних праць.
Громадсько-педагогічна діяльність:
відповідальний за проведення технологічної практики студентів кафедри.

СОЛОВЕЙ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Посада: асистент кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Викладає дисципліни:
 основи техніки та технологій;  основи проектування та моделювання; теорія і методика технічної творчості учнів;  технологічний практикум; основи педагогічної майстерності; цивільний захист.
Освіта: закінчив Вінницький державний педагогічний інститут імені Михайла Коцюбинського у 2002 р., здобувши кваліфікацію спеціаліста «Учитель праці. Організатор технічної творчості».
Науково-педагогічна діяльність: З 2002 по 2006 рік працював майстром виробничого навчання кафедри теорії і методики трудового та професійного навчання ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. У 2009 р. закінчив аспірантуру Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України зі спеціальності 13.00.04
теорія і методика професійної освіти. З 2010 р. за сумісництвом працює керівником гуртка трасового моделювання Обласного центру технічної творчості учнівської молоді м. Вінниця.
У 2012 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04
теорія і методика професійної освіти  з теми «Технологічна підготовка вчителів трудового у про цесі вивчення спеціальних дисциплін»
Соловей В.В. має понад 15 наукових статей з яких 11 у виданнях, що ввійшли до переліку ДАК України.
Відзнаки, нагороди:
Департаментом освіти і науки Вінницької державної адміністрації нагороджений почесною грамотою (наказ № 77-к від 25.04.2014)
Захоплення:
художня обробка деревини, технічна творчість.
E-mail: lt 7livs7@meta.ua

ШИМКОВА ІРИНА ВІКТОРІВНА

Посада: асистент кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Викладає дисципліни:
технологія конструкційних матеріалів; різання матеріалів; деталі машин; теплотехніка.
Освіта:
Закінчила у 2002 році Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» та здобула кваліфікацію вчителя трудового навчання і обслуговуючої праці.
Науково-педагогічна діяльність: у 2013 р. закінчила аспірантуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського зі спеціальності 13.00.04
теорія і методика професійної освіти.
У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Організація самостійної навально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів технологій у процесі вивчення фахових дисциплін».
Шимкова І. В. є автором 26 науково-методичних праць. Зокрема 12 статей у фахових виданнях, 1
у закордонному виданні, 4 у матеріалах конференцій, 4 навчально-методичних посібники, 3 брошури з методичними вказівками.
Захоплення: естрадний спів, гра на музичних інструментах, танці, КВК.
E-mail: irina-yasevina@yandex.ru

ДОЩИН СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Посада: старший викладач кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Викладає дисципліни:  економіка; економіка і організація виробництва; економіка підприємства і маркетинг; основи менеджменту; маркетинг в реабілітації.
Освіта: закінчив Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка у 1985 р. з відзнакою, здобувши кваліфікацію спеціаліста «Економіст,  викладач політичної економії». З 1987 по 1990 рік навчався в аспірантурі Київського державного педагогічного інституту  за спеціальністю « Політична економія».
Науково-дослідницька діяльність: Робота по написанню дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03
економіка та управління національним господарством з теми «Коливання економічної активності в машинобудуванні України». Дощин С. В. є автором  42 науково-методичних праць. Зокрема надруковано 21 наукову статтю, з яких 8 у виданнях, що ввійшли до переліку ДАК України. Є співавтором 6 навчальних посібників і 3 навчально-методичних посібників, 6 навчальних програм та 5 методичних рекомендацій. Регулярно приймає участь в роботі журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ економіки. Брав участь в роботі журі ІV етапу ХІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ економіки.
Відзнаки, нагороди:
Почесна грамота управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2008 р.).
Грамоти управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2009, 2011, 2012 рр.).
Подяка управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2014 р.).
Подяка голови оргкомітету ІV етапу ХІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ економіки (2008 р.).
Подяка голови оргкомітету ІV Всеукраїнського турніру юних економістів (2008 р.).
Захоплення: садівництво, футбол, збирання грибів.
E-mail: Doshchyn@gmail.com

КОРОЛЬ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

Посада: асистент кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Викладає дисципліни: основи аграрного виробництва; сучасне фермерське господарство; сучасні технології переробки сільськогосподарської продукції; дизайн середовища;  основи охорони праці.
Освіта: закінчив Вінницький державний сільськогосподарський інститут у 1999 р., здобувши кваліфікацію вченого агронома.
Науково-дослідницька діяльність: формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій з основ аграрного виробництва. Є автором 73
науково-методичних праць, зокрема: 52 наукових статей (з них  27 статей у виданнях, що ввійшли до переліку ДАК України), 4 тез, 4 методичних рекомендацій, 2 навчально-методичних посібника, 10 навчальних програм.
Громадсько-педагогічна діяльність: відповідальний за науково-дослідну роботу студентів напряму підготовки «Технологічна освіта» інституту математики, фізики і технологічної освіти; керівник наукового гуртка «Сучасні технології в аграрному виробництві» .
Нагороди і відзнаки:
Грамота Академії педагогічних наук України (2010 р.);
Грамота Академії педагогічних наук України (2014 р.);
Подяка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України (2012 р.).
E-mail: vp_k@i.ua

ЛУП'ЯК ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Посада: асистент кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Викладає дисципліни: основи теорії технологічної освіти; методика профільного та професійного навчання; графічний дизайн; технологічний практикум; практикум з технічного моделювання та конструювання.
Освіта:
Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського у 1995 р., здобувши кваліфікацію спеціаліста «Учитель праці. Організатор технічної творчості».
Науково-педагогічна діяльність: З 1994 по 2002 рік працював учителем трудового навчання та креслення в Вінницькій СЗШ І-ІІІ ст. №22. З 2002 по 2007 рр. працював за сумісництвом. За роки роботи в школі учні під його керівництвом посіли понад 70 призових місць у ІІ-ІV етапах Всеукраїнських предметних олімпіад. Лауреат конкурсу «Учитель року - 98». У 2002 році присвоєно педагогічне звання «Вчитель-методист».
У 2014 р. закінчив аспірантуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського зі спеціальності 13.00.04
теорія і методика професійної освіти. Робота по написанню дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 теорія і методика професійної освіти з теми «Формування фахової компетентності майбутніх учителів технологій у професійно-практичній підготовці».
Луп
як Д.М. є автором понад 65 науково-методичних праць. Зокрема надруковано 47 наукових статті, з яких 21 у виданнях, що ввійшли до переліку ДАК України. Є співавтором навчально-методичних посібників, 13 навчальних програм та 6 методичних рекомендацій.
Відзнаки, нагороди:
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (наказ №1143-к від 03.10.2007 р.).
Почесні грамоти Вінницької обласної державної адміністрації та обласної ради (2000, 2002, 2007, 2008 рр.).
Почесні грамоти управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2007, 2009 рр.).
Почесні грамоти Вінницького державного педагогічного університету (2008, 2010 рр.).
Грамота Академії педагогічних наук України (2010 р.)
Грамота Вінницької міської ради (1998 р.).
Грамоти управління освіти Вінницької міської ради (2001, 2007 рр.).
Грамота Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (2014 р.).
Подяка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (2012 р.).
Подяка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2007 р.).
Громадсько-педагогічна діяльність:
Захоплення:
фотографія, графічний і комп
ютерний дизайн, художня обробка деревини.
E-mail: lt DimonL@meta.ua

ЗІНЧЕНКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

Посада: старший лаборант кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Освіта: закінчила Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського у 1996 р., здобувши кваліфікацію спеціаліста «Учитель праці». З 1987 працює старшим лаборантом кафедри.
Науково-дослідницька діяльність: Зінченко Н.І. є співавтором наукових публікацій.
Громадсько-педагогічна діяльність:
Захоплення:
кулінарія.

САЛАЦІНСЬКА ЛІАНА АНАТОЛІЇВНА

Посада: старший лаборант кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Освіта: закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського у 2001 р., здобувши кваліфікацію спеціаліста «Учитель праці. Організатор технічної творчості».
Науково-дослідницька діяльність: З 2001 по 2004 рік працювала викладачем загально-технічних дисциплін в Вінницькому політехнічному технікумі, з 2004 року на посаді методиста дирекції інституту математики, фізики та технологічної освіти, асистента кафедри ТОЕЕБЖ, старшого лаборанта.
Салацінська Л.А. є автором та співавтором 16 науково-методичних праць. Зокрема надруковано 4 наукові статті, що ввійшли до переліку ДАК України. Є співавтором навчально-методичного посібника, 2
навчальних програм та 2 методичних рекомендацій.
Відзнаки, нагороди:
грамота Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2007 р.).
Захоплення: комп
ютерна графіка.
E-mail: lt anatlia@mail.ru

СТІНЯНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ

Посада: старший лаборант кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Освіта: закінчив Вінницький технікум залізничного транспорту у 1994р., здобувши кваліфікацію технік лісового господарства.
З 1994р. по 1995р. працював на ВЗТА
Закінчив Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського у 2000 р., і отримав вищу освіту за спеціальністю «Трудове навчання» та здобув кваліфікацію вчителя трудового навчання.
СУХОРУКОВА НАТАЛЯ ЮРІЇВНА

Посада: старший лаборант кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Освіта: у  1999 році  закінчила  Вінницький технічний коледж,  спеціальність:   «Конструювання, виробництво і технічне обслуговування виробів електронної техніки», кваліфікація:  технік-технолог.
У  2004 році  закінчила  Вінницький державний педагогічний інститут  імені Михайла Коцюбинського ,  спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання», кваліфікація:  вчитель трудового навчання та основ підприємництва.
Науково-дослідницька діяльність: Має публікації у збірниках наукових конференцій.
Відзнаки, нагороди:
Грамота Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
Подяка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
Захоплення: кулінарія, рукоділля

БАБЧУК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Посада: майстер виробничого навчання кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Освіта: закінчив Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського у 2007 р., здобувши кваліфікацію спеціаліста «Учитель трудового навчання та інформатики». З 2007 працює майстром виробничого навчання кафедри технологічної освіти.
Науково-дослідницька діяльність: Бабчук Ю.М. є співавтором наукових публікацій.
Захоплення: дизайн та виготовлення корпусних меблів.

ГУНЬКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Посада: завідуючий лабораторіями кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Освіта: закінчив Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського у 1992 р., здобувши кваліфікацію спеціаліста «Учитель загально-технічних дисциплін». З 1992 працює старшим лаборантом кафедри, певний час працював асистентом кафедри за сумісництвом.
Захоплення: радіотехніка.КОСТЮК ТЕТЯНА ДМИТРІВНА

Посада: майстер виробничого навчання кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Освіта: закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського у 2004 р., здобувши кваліфікацію спеціаліста «Учитель праці та основ швейного виробництва». З 1992 по 2003 рік працювала майстром виробничого навчання  в Вінницькому профтехучилищі №15.
Науково-дослідницька діяльність: Костюк Т.Д. є автором та співавтором наукових публікацій.
Захоплення: дизайн одягу.
E-mail: lt TaniaKostuk@mail.ru
НАЗАРОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Посада: майстер виробничого навчання кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Освіта: закінчив Північно-Кавказький технологічний університет імені Дружби народів м. Владикавказ в 1975 р., здобувши кваліфікацію спеціаліста «Інженер електронної техніки. Газорозрядні прилади. Військова кафедра». З 1993 працює на посаді майстра кафедри ТОЕБЖ.
Захоплення: розробка та виготовлення приладів й верстатів.
ОЛІЙНИК ІРИНА СТАНІСЛАВІВНА

Посада: диспетчер дирекції Інституту математики, фізики і технологічної освіти (технологічна освіта).
Освіта:

у 1999 році закінчила Калинівський технологічний технікум, спеціальність “Швейне виробництво”, кваліфікація технік-технолог.
у 2006 році  закінчила  Вінницький державний педагогічний інститут  імені Михайла Коцюбинського ,  спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання», кваліфікація:  магістр педагогічної освіти, викладач технічних дисциплін.
Науково-дослідницька діяльність:
має публікації у збірниках наукових конференцій.
Відзнаки, нагороди:

Диплом другого ступеня за перемогу у Всеукраїнській олімпіаді з спеціальності “Трудове навчання”
Ректорська відзнака “Кращий студент” Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
Грамоти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
Захоплення: кулінарія.

ЧАДЮК ГАЛИНА ФЕДІРІВНА

Посада: майстер виробничого навчання кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Освіта: закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського у 2007 р., здобувши кваліфікацію спеціаліста «Учитель трудового навчання». З 2007 р. працює на посаді майстра кафедри Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
Відзнаки, нагороди:
Організована персональна виставка, нагороджена грамотою Вінницького художнього музею І. Безбах 2010.
Захоплення:
соломоплетіння та лозоплетіння.
E-mail: gala.solomka@yandex.ua
 
Назад к содержимому | Назад к главному меню