Склад кафедри - сайт 3

Перейти к контенту

Главное меню:

Склад кафедри

ГАРКУШЕВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР САВИЧ

Посада: завідувач кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.

Вчене звання: доцент.
Викладає дисципліни:
Обробка конструкційних матеріалів; Охорона праці в галузі освіти; Кібернетичні системи; Робочі машини (ТММ).

Освіта: закінчив  Вінницький державний педагогічний інститут  ім. М.Островського у  1977 році,  спеціальність: фізика, кваліфікація:  вчитель фізики.
Науково-дослідницька діяльність: у 1996 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Конусні оптичні системи» зі спеціальності 05.11.07
оптоелектроніка. Має 156 публікацій. З них: 2 патенти на винахід, 13 навчально-методичних посібників, понад 60 статей у фахових виданнях, 25 методичних розробок тощо.
Відзнаки, нагороди:
Відмінник освіти України;
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України;
Грамота Академії педагогічних наук України;
Почесні грамоти Вінницької обласної державної адміністрації та обласної ради;
Грамоти управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації;
Почесні грамоти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
Дошка пошани Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
Громадсько-педагогічна діяльність: член ректорату, член вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, член навчально-методичної комісії  інституту математики, фізики і технологічної освіти.
Захоплення
: шахи, рибна ловля, гра на музичних інструментах.ЗУЗЯК ТЕТЯНА ПЕТРІВНА

Посада: доцент кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук, кандидат мистецтвознавства.
Освіта:закінчила Прикарпатський університеті імені В. Стефаника у 2000 р., здобувши кваліфікацію викладача образотворчого мистецтва і креслення.
Науково-дослідницька діяльність: У 2004 р. у спеціалізованій вченій раді Львівської академії наук захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства зі спеціальності 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво з теми «Художнє плетіння з рослинних матеріалів в Україні XIX–XX століття (історія, типологія, художні особливості)» (науковий керівник – доктор мистецтвознавства, проф. М. Є. Станкевич). У 2018 р. у спеціалізованій вченій раді Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук із спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки з теми «Тенденції становлення педагогічної освіти Поділля (кінець XVIII- початок XX століття)» (науковий керівник – доктор пед. наук, проф. О. А. Лавріненко). Зузяк Т. П. є автором понад 160 науково-методичних праць, зокрема: монографії «Становлення й розвиток педагогічної освіти на Поділлі (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)», навчального посібника «Педагогічна освіта на Поділлі (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) : хрестоматія», 2 розділів до енциклопедичного видання «Історія декоративно-прикладного мистецтва XIX–ХХ ст..» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського (2010, 2011 рр.), наукових статей, внесених до переліку фахових видань ВАК України, тез міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій, методичних рекомендацій, навчальних програм дисциплін. Учасник семінарів і майстер-класів для науковців, педагогів-практиків у Центрах педагогічної майстерності та навчання дорослих Громадської науково-педагогічної організації «Академія педагогічної майстерності та навчання дорослих імені І. А. Зязюна».
Відзнаки, нагороди: Стипендіат Кабінету Міністрів України (стипендія для молодих учених) – 2005 – 2007 рр.;
Почесна грамота Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради (2012 р.).
Громадсько-педагогічна діяльність:
Член національної спілки художників України з 2005 р., керівник студентського наукового гуртка: «Дослідження історії розвитку Поділля» (освіта, культура, мистецтво, персоналії).
Захоплення: історія, декоративно-вжиткове мистецтво, ландшафтний дизайн, кулінарія.
E-mail: zuzyak@ukr.net
ПОДОЛЯНЧУК СТАНІСЛАВ ВІКТОРОВИЧ

Посада: декан факультету математики, фізики і технологій, доцент кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Вчене звання: доцент.
Викладає дисципліни:
робочі машини; основи наукових досліджень; безпека життєдіяльності.
Освіта:
закінчив  Вінницький політехнічний інститут  у  1985 році,  спеціальність: машинобудування; кваліфікація: інженер-викладач машинобудівних дисциплін
Наукова діяльність: у 1994 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування та стабільність структури аморфних сплавів на основі Si-Te» зі спеціальності 01.04.07
фізика твердого тіла. Має 119 публікацій, в тому числі 8 навчально-методичних посібників та 25 статей у наукових фахових виданнях України і зарубіжжя.
Відзнаки, нагороди:
Відмінник освіти України;
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України;
Почесна грамота Національної Академії Педагогічних Наук України;
Почесні грамоти управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації;
Почесні грамоти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
Дошка Пошани Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
Громадсько-педагогічна діяльність: член вченої ради університету, член ректорату університету.
Захоплення:
шахи, інформаційні технології.

КОЛОМІЄЦЬ ДМИТРО ІВАНОВИЧ

Посада: доцент кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Науковий ступінь:  кандидат педагогічних наук
Вчене звання:
доцент
Викладає дисципліни:
 енергетичні машини; автомобіль; практикум з електромонтажних робіт; технологічний практикум; методика варіативного навчання технологій в старшій школі; цивільний захист; машини і системи сучасної техніки; промислові технології і технологічні процеси; керування аспірантами; керування пошукачами.
Освіта: закінчив Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського у 1976 р., здобувши кваліфікацію спеціаліста «Учитель фізики».
Науково-дослідницька діяльність: З 1976 р. по 1996 рік працював завідувачем лабораторій фізико-математичного факультету. У 2001 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.04
теорія і методика професійної освіти на тему «Інтеграція знань з природничо-математичних і спеціальних дисциплін у підготовці вчителя трудового навчання».
Коломієць Д. І. є автором понад 110 науково-методичних праць.
Відзнаки, нагороди:
Нагороджений:
Знаком „Відмінник освіти України” (2003 р.)
Почесною грамотою МОН України (2006 р.);
Почесними грамотами АПН України (2008, 2010, 2012, 2014 рр.);
Почесними грамотами управління освіти і науки вінницької ОДА (2010, 2011 рр.);
Грамотами і подяками Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2001, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2011, 2012, 2013, 2014 рр.).
Громадсько-педагогічна діяльність: заступник декана-директора інституту з виховної роботи.
Захоплення: техніка
E-mail: alla-kolomies@masl.ru

ЦВІЛИК СВІТЛАНА ДМИТРІВНА

Посада: доцент кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Вчене звання: доцент.
Викладає дисципліни:
нарисна геометрія і креслення; основи охорони праці; охорона праці в галузі освіти; методика навчання креслення; креативні технології навчання.
Освіта: закінчила  Вінницький політехнічний інститут  у  1985 році,  спеціальність: машинобудування; кваліфікація: інженер-викладач машинобудівних дисциплін
Науково-дослідницька діяльність: у 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Наступність у змісті природничо-математичної та спеціальної підготовки вчителя трудового навчання у вищих педагогічних закладах освіти» зі спеціальності 13.00.04
теорія і методика професійної освіти. Має 146 публікацій. З них: 11 навчально-методичних посібників, понад 60 статей у фахових виданнях, 27 методичних розробок тощо.
Відзнаки, нагороди:
Відмінник освіти України;
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України;
Почесні грамоти управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації;
Почесні грамоти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
Дошка пошани Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
Громадсько-педагогічна діяльність: член навчально-методичної комісії інституту математики, фізики і технологічної освіти.
Захоплення:
художня самодіяльність, рукоділля, кулінарія.

ІВАНЧУК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Посада: доцент кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Вчене звання: доцент.
Викладає дисципліни:
матеріалознавство; технологія виробництва конструкційних матеріалів; основи сучасного виробництва; робочі машини; енергетичні машини.
Освіта:
закінчив Львівський лісотехнічний інститут у 1986 році, інженер-механік за спеціальністю «Машини і механізми лісової і деревообробної промисловості»  та аспірантуру Українського науково-дослідного інституту лісового господарства і агролісомеліорації імені Г. Н. Висоцького (м. Харків) у 1992 році.
Науково-дослідницька діяльність: захистив кандидатську дисертацію у 2005 році на тему: «Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до керівництва технічною творчістю школярів» (13.00.04
теорія та методика професійної освіти). Має понад 90 публікацій. З них: 4 навчально-методичних посібника, понад 45 статей у фахових виданнях, 10 методичних розробок тощо.
Відзнаки, нагороди:
Почесна грамота Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
Громадсько-педагогічна діяльність: відповідальний за зв'язок кафедри з бібліотекою, наставник академічної групи.
Захоплення:
екскурсії, кулінарія.


МАРУЩАК ОКСАНА ВАСИЛІВНА

Посада: доцент кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Вчене звання: доцент.
Викладає дисципліни: робочі машини (теоретична механіка); безпека життєдіяльності та основи охорони праці; основи теорії технологічної освіти; дизайн костюма і методика навчання; технологічні основи виробництва і методика навчання технологій у профільній і вищій школі.
Освіта: закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського у 2000 р., здобувши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, вчителя трудового навчання і обслуговуючої праці.
Науково-дослідницька діяльність: формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій з дизайну костюма; розвиток техніко-технологічного мислення у майбутніх учителів технологій. У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04
теорія і методика професійної освіти  з теми «Інтеграція знань з матеріалознавства у професійній підготовці майбутніх фахівців швейного виробництва».  Марущак О.В. є автором 114 науково-методичних праць, зокрема: 76 наукових статей (з них 39 статей у виданнях, що ввійшли до переліку ДАК України), 9 тез, 6 методичних рекомендацій, 5 навчально-методичних посібників, 11 навчальних програм дисциплін і співавтором 7 програм до екзаменів.
Відзнаки, нагороди:
Почесна грамота Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради (2009 р.); Занесена на Дошку пошани інституту математики, фізики і технологічної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2009-2010 н.р.); Подяка Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського (2010 р.); Почесна грамота Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради (2011 р.); Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2013 р.); Грамота Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (2014 р.); Почесна грамота Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського (2015 р.); Грамота Національної академії педагогічних наук України (2016 р.); Грамота Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з підготовку команди Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського до ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Трудове навчання та технології» (квітень 2018 р.); Почесна грамота інституту ПТО НАПН України (2018 р.).
Громадсько-педагогічна діяльність: секретар засідань кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності; керівник наукового гуртка  «Заочна школа рукоділля».
Захоплення: рукоділля
E-mail: lt ov_ksanamar77@gmail.com

МАТВІЙЧУК АНАТОЛІЙ ЯКОВИЧ

Посада доцент кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання:
доцент
Викладає дисципліни:
 Загальна електротехніка; Енергетичні машини; Основи автоматизації виробничих процесів; Сучасні педагогічні технології; Охорона праці в галузі освіти.
Освіта: Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського у 1976 р., здобувши кваліфікацію спеціаліста «Учитель фізики та електротехніки».
Науково-педагогічна діяльність: З 1976 по 1980 рік працював учителем фізики в Гайсинських середніх загальноосвітніх школах №5 та №6.
Протягом 23 років працює в педінституті (нині університеті) лаборантом (1980-1982 р.р.), асистентом (1983-1990 р.р.), старшим викладачем (1991-1998 р.р.). Дисертацію на тему “Формування техніко-конструкторських знань і вмінь  учнів 7-9 класів” на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук захистив у 1998 році. У цьому ж році Матвійчуку А.Я. присвоєно вчене звання доцента і переведено на посаду доцента кафедри теорії і методики трудового та професійного навчання.
З 2003 року працює на посаді доцента кафедри машинознавства та основ виробництва Вінницького державного педагогічного університету.
Працює над проблемою створення дистанційного викладання електротехніки і теплотехніки для студентів, які навчаються за спеціальностями «фізика» і «технологічна освіта» та над проблемою впровадження сучасних технологій навчання, зокрема комп
ютерних технологій, при викладанні загально технічних дисциплін студентам-фізикам та студентам, які здобувають професію вчителів технологічної освіти.
Доцент Матвійчук А.Я. є автором понад ста наукових праць
наукові статті, статті у фахових журналах, навчальні і навчально-методичні посібники, методичні рекомендації щодо викладання загально технічних дисциплін та практикумів, навчальні програми.
Відзнаки, нагороди:
Нагороджений знаком «Відмінник освіти України».
Багаторазово відзначався почесними грамоти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
Грамота Академії педагогічних наук України «за активну участь у розвитку наукових досліджень в галузі педагогіки і психології професійної освіти».
Громадсько-педагогічна діяльність:
Керівник науково-методичного семінару, член навчально-методичної ради інституту ІМФТО.
Захоплення: Віддає перевагу активному відпочинку - захоплюється любительською рибною ловлею, працею на дачній ділянці, конструюванням знарядь для садівництва та огородництва, подорожами, любительським фото.


БУГА ОКСАНА ІВАНІВНА

Посада: старший викладач кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Викладає дисципліни:
менеджмент і маркетинг;
економічне обґрунтування і маркетингові дослідження проектів;
професійне визначення і методика профорієнтаційної роботи;
безпека життєдіяльності;
основи підприємництва і методика навчання.
Освіта: Київський торгово-економічний інститут (1993), спеціальність економіст-організатор. З 2001 року працює у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.
Науково-дослідницька діяльність: У 2008 році закінчила аспірантуру при Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського; захистила кандидатську дисертацію у 2012 році на тему: «Формування економічних знань майбутніх учителів трудового навчання засобами дидактичних ігор».
Громадсько-педагогічна діяльність: наставник академічної групи 2АТО.
E-mail: buga-o@meta.ua

ГЛУХАНЮК ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Посада: старший викладач кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Викладає дисципліни: безпека життєдіяльності; екологічні та техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини; історія і види мистецтв.
Освіта:
закінчив Вінницький державний педагогічний інститут у 1996 році, здобувши кваліфікацію вчитель трудового навчання
Науково-дослідницька діяльність: у 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Підготовка майбутнього вчителя технологій до екологічного виховання учнів у процесі вивчення фахових дисциплін» зі спеціальності 13.00.04
теорія і методика професійної освіти. Має 25 публікацій. З них: 1 навчально-методичний посібник, понад 15 статей у фахових виданнях, 5 методичних розробок тощо.
Громадсько-педагогічна діяльність: відповідальний за профорієнтаційну роботу на кафедрі, наставник групи 1АТО.
Захоплення: полювання, футбол.
E-mail: vitog@meta.ua

СОЛОВЕЙ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Посада: старший викладач кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Викладає дисципліни:
 основи техніки та технологій;  основи проектування та моделювання; теорія і методика технічної творчості учнів;  технологічний практикум; основи педагогічної майстерності; цивільний захист.
Освіта: закінчив Вінницький державний педагогічний інститут імені Михайла Коцюбинського у 2002 р., здобувши кваліфікацію спеціаліста «Учитель праці. Організатор технічної творчості».
Науково-педагогічна діяльність: З 2002 по 2006 рік працював майстром виробничого навчання кафедри теорії і методики трудового та професійного навчання ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. У 2009 р. закінчив аспірантуру Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України зі спеціальності 13.00.04
теорія і методика професійної освіти. З 2010 р. за сумісництвом працює керівником гуртка трасового моделювання Обласного центру технічної творчості учнівської молоді м. Вінниця.
У 2012 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04
теорія і методика професійної освіти  з теми «Технологічна підготовка вчителів трудового у про цесі вивчення спеціальних дисциплін»
Соловей В.В. має понад 15 наукових статей з яких 11 у виданнях, що ввійшли до переліку ДАК України.
Відзнаки, нагороди:
Департаментом освіти і науки Вінницької державної адміністрації нагороджений почесною грамотою (наказ № 77-к від 25.04.2014)
Захоплення:
художня обробка деревини, технічна творчість.
E-mail: lt 7livs7@meta.ua

ШИМКОВА ІРИНА ВІКТОРІВНА

Посада: старший викладач кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Викладає дисципліни:
технологія конструкційних матеріалів; різання матеріалів; деталі машин; теплотехніка.
Освіта:
Закінчила у 2002 році Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» та здобула кваліфікацію вчителя трудового навчання і обслуговуючої праці.
Науково-педагогічна діяльність: у 2013 р. закінчила аспірантуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського зі спеціальності 13.00.04
теорія і методика професійної освіти.
У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Організація самостійної навально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів технологій у процесі вивчення фахових дисциплін».
Загальна кількість публікацій: 55, після захисту - 20 публікацій, пройшла стажування у Польщі
Захоплення: естрадний спів, гра на музичних інструментах, танці, КВК.
E-mail: irina.shym22@gmail.com

ЗІНЧЕНКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

Посада: старший лаборант кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Освіта: закінчила Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського у 1996 р., здобувши кваліфікацію спеціаліста «Учитель праці». З 1987 працює старшим лаборантом кафедри.
Науково-дослідницька діяльність: Зінченко Н.І. є співавтором наукових публікацій.
Громадсько-педагогічна діяльність:
Захоплення:
кулінарія.

САЛАЦІНСЬКА ЛІАНА АНАТОЛІЇВНА

Посада: старший лаборант кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Освіта: закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського у 2001 р., здобувши кваліфікацію спеціаліста «Учитель праці. Організатор технічної творчості».
Науково-дослідницька діяльність: З 2001 по 2004 рік працювала викладачем загально-технічних дисциплін в Вінницькому політехнічному технікумі, з 2004 року на посаді методиста дирекції інституту математики, фізики та технологічної освіти, асистента кафедри ТОЕЕБЖ, старшого лаборанта.
Салацінська Л.А. є автором та співавтором 16 науково-методичних праць. Зокрема надруковано 4 наукові статті, що ввійшли до переліку ДАК України. Є співавтором навчально-методичного посібника, 2
навчальних програм та 2 методичних рекомендацій.
Відзнаки, нагороди:
грамота Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2007 р.).
Захоплення: комп
ютерна графіка.
E-mail: lt anatlia@mail.ru

СТІНЯНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ

Посада: старший лаборант кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Освіта: закінчив Вінницький технікум залізничного транспорту у 1994р., здобувши кваліфікацію технік лісового господарства.
З 1994р. по 1995р. працював на ВЗТА
Закінчив Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського у 2000 р., і отримав вищу освіту за спеціальністю «Трудове навчання» та здобув кваліфікацію вчителя трудового навчання.
СУХОРУКОВА НАТАЛЯ ЮРІЇВНА

Посада: старший лаборант кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Освіта: у  1999 році  закінчила  Вінницький технічний коледж,  спеціальність:   «Конструювання, виробництво і технічне обслуговування виробів електронної техніки», кваліфікація:  технік-технолог.
У  2004 році  закінчила  Вінницький державний педагогічний інститут  імені Михайла Коцюбинського ,  спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання», кваліфікація:  вчитель трудового навчання та основ підприємництва.
Науково-дослідницька діяльність: Має публікації у збірниках наукових конференцій.
Відзнаки, нагороди:
Грамота Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
Подяка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
Захоплення: кулінарія, рукоділля

БАБЧУК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Посада: майстер виробничого навчання кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Освіта: закінчив Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського у 2007 р., здобувши кваліфікацію спеціаліста «Учитель трудового навчання та інформатики». З 2007 працює майстром виробничого навчання кафедри технологічної освіти.
Науково-дослідницька діяльність: Бабчук Ю.М. є співавтором наукових публікацій.
Захоплення: дизайн та виготовлення корпусних меблів.

ГУНЬКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Посада: завідуючий лабораторіями кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Освіта: закінчив Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського у 1992 р., здобувши кваліфікацію спеціаліста «Учитель загально-технічних дисциплін». З 1992 працює старшим лаборантом кафедри, певний час працював асистентом кафедри за сумісництвом.
Захоплення: радіотехніка.КОСТЮК ТЕТЯНА ДМИТРІВНА

Посада: майстер виробничого навчання кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Освіта: закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського у 2004 р., здобувши кваліфікацію спеціаліста «Учитель праці та основ швейного виробництва». З 1992 по 2003 рік працювала майстром виробничого навчання  в Вінницькому профтехучилищі №15.
Науково-дослідницька діяльність: Костюк Т.Д. є автором та співавтором наукових публікацій.
Захоплення: дизайн одягу.
E-mail: lt TaniaKostuk@mail.ru
НАЗАРОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Посада: майстер виробничого навчання кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Освіта: закінчив Північно-Кавказький технологічний університет імені Дружби народів м. Владикавказ в 1975 р., здобувши кваліфікацію спеціаліста «Інженер електронної техніки. Газорозрядні прилади. Військова кафедра». З 1993 працює на посаді майстра кафедри ТОЕБЖ.
Захоплення: розробка та виготовлення приладів й верстатів.
ЧАДЮК ГАЛИНА ФЕДІРІВНА

Посада: майстер виробничого навчання кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності.
Освіта: закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського у 2007 р., здобувши кваліфікацію спеціаліста «Учитель трудового навчання». З 2007 р. працює на посаді майстра кафедри Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
Відзнаки, нагороди:
Організована персональна виставка, нагороджена грамотою Вінницького художнього музею І. Безбах 2010.
Захоплення:
соломоплетіння та лозоплетіння.
E-mail: gallinkachaduk@gmail.com
 
Назад к содержимому | Назад к главному меню