Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Проходження акредитації

07.06.2019 р.

Освітньо-професійна програма Хореографія спеціальності 024 "Хореогрвфія" та написання ККР з експетами: проф. Ребровою О.Є. та доц. Козинко Л.Л.

Висновок експертної комісії

Переглядів: 423