Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

НА ФАКУЛЬТЕТІ ІСТОРІЇ, ПРАВА ТА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВІДОМИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИК ВІКТОР БРЕХУНЕНКО ПРЕЗЕНТУВАВ НОВУ КНИГУ
«УКРАЇНА Й УКРАЇНЦІ: ІМЯ ЯК ПОЛЕ БИТВИ»

24.02.2020 р.

У науково-популярному виданні розглянуто походження самоназви «Україна» та її перетворення на єдине ім’я українського світу, простежено появу ідентичності «українці», «український народ». За допомогою наукових аргументів спростовано маніпулятивні версії щодо родоводу та смислового наповнення поняття «Україна». Автор з’ясував природу іншої нашої самоназви – «Русь» та похідних від неї понять: «Росія», «Мала Русь», «Мала Росія», «Велика Русь», «Велика Росія», «російський народ», «малоросійський народ». Автор простежив, як Московія привласнювала ім’я «Русь» та його грецький відповідник «Росія».

Переглядів: 370