Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Нагородження стипендіатів міської ради

26.12.2016 р.


У межах понеділкової наради віншували студентів, котрі стали цьогорічними стипендіатами міської ради:

  • студент факультету фізичного виховання і спорту Роман Кокошко,
  • студентка факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв Катерина Мінєєва,
  • студентка факультет іноземних мов Марія Китайчук і студентка Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Олександра Ільїна.


переглядів: 1