Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Засідання вченої ради

13.09.2017 р.


На засіданні Вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 13 вересня 2017р. розглядалися наступні питання:

Присвоєння вченого звання професора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського по кафедрі математики,інформатики та кафедрі географії.

Інформує вчений секретар доцент Лапшина Ірина Миколаївна (до 5 хв.).

Затвердження обсягу навчального навантаження на кафедрах Вінницького державного педагогічного університету у 2017-2018 навчальному році.

Інформує начальник навчально-методичного відділу Гонтар Тетяна Філімонівна.

Про створення служби охорони праці у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.

Інформує інженер І категорії з охорони праці Росла Катерина Миколаївна.

Про схвалення Положення про символіку Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Інформує перший проректор з науково-педагогічної роботи кандидат історичних наук, доцент Гусєв Сергій Олексійович.

Про схвалення Положення про науково-дослідну лабораторію дослідження геофізичних і геохімічних процесів в антропогенних ландшафтах.

Інформує декан природничо-географічного факультету доцент Стефанков Леонід Ілліч.

Про затвердження зразка сертифіката про закінчення мовного (-их) курсу (-ів) польської мови, які функціонуватимуть відповідно до Положення про курси польської мови, затвердженого Вченою радою Педуніверситету 29 червня 2017р.

Інформує доктор філологічних наук, професор, декан факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха Завальнюк Інна Яківна.

Поточні питання.

Про затвердження навчальних програм дисциплін вищої школи.

Про затвердження теми кандидатської дисертації здобувача наукового ступеня кандидата наук.

Репортаж Ірини Миколаївни
Фоторепортаж Пилипнко Ярослава


переглядів: 416


Кількість відвідувачів: 7068995