Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

ЗАПРОШУЄМО ДО ДРУЖНЬОЇ РОДИНИ ВДПУ!

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського запрошує на навчання вступників для здобуття СВО бакалавра на базі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) та на базі раніше здобутого ступеня молодшого спеціаліста, а також для здобуття СВО магістра на базі раніше здобутого ступеня СВО бакалавра або ОКР спеціаліста.

Початок прийому документів для вступу на СВО магістра з 05.07.18, на СВО бакалавра 12.07.18.

Природничо-географічний факультет Буклет Детальніше
Факультет філології і журналістики Буклет Детальніше
Факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв Буклет Детальніше
Факультет історії, етнології і права Буклет Детальніше
Факультет іноземних мов Буклет Детальніше
Факультет математики, фізики і технологій Буклет Детальніше
Факультет фізичного виховання і спорту Буклет Детальніше
Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Буклет Детальніше

переглядів: 438