Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Засідання ректорату

20.03.2019 р.

Віншування переможців на засіданні ректорату Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Ярослава Пилипенко

Переглядів: 1