Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.3 семестр:
№ з/п Назва навчальної дисципліни Кафедра, яка забезпечує викладання навчальної дисципліни Детальна інформація Презентація
1 Дивовижний світ природи і людини Кафедра фізики та методики навчання фізики, астрономії Переглянути Переглянути
2 Екскурсійна справа Кафедра історії та культури України Переглянути Переглянути
3 Етика та естетика Кафедра правових наук та філософії Переглянути Переглянути
4 Іноземна мова для академічної мобільності (англійська, німецька) Кафедра методики навчання іноземних мов Переглянути Переглянути
5 Конфліктологія Кафедра психології та соціальної роботи Переглянути Переглянути
6 Право інтелектуальної власності Кафедра правових наук та філософії Переглянути Переглянути
7 Правова інформатика Кафедра математики та інформатики Переглянути Переглянути
8 Художньо-творча діяльність майбутнього вчителя Кафедра мистецьких дисциплін дошкільної та початкової освіти Переглянути Переглянути

Для вибору дисципліни:


1. Завантажити та заповнити заявку.

2. Надіслати її на пошту murr1973@ukr.net


переглядів: 12074