Fb VSPU
Vk VSPU
VSPU.EDU.UA
ico-vspu
ВІННИЦЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ - ПЛЕКАЄ МУДРЕ, ДОБРЕ, ВІЧНЕ!

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.


22.03.2012 р.


22 березня 2012 року у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського відбулась олімпіада з інформатики серед студентів напряму підготовки «Технологічна освіта та основи інформаційних технологій» Інституту математики, фізики та технологічної освіти. У цьому змаганні взяли участь 8 студентів.

Організатором проведення олімпіади стала кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті, а саме, її викладачі: канд.пед.наук, доц. Коношевський Л.Л. та канд.пед.наук, ст.викладач Шахіна І.Ю.

Олімпіада з «Інформатики» проводилася з метою виявлення студентів, які найкраще оволоділи знаннями з даної дисципліни та вміють застосувати усі знання з курсу та впроваджувати їх у практичну діяльність. Найбільш важливі завдання, що вирішуються олімпіадою з інформатики: поглиблення і узагальнення теоретичних знань студентів у сфері дисципліни, що викладається, формування основ алгоритмічного мислення (швидке ухвалення правильного рішення), розвиток пізнавального інтересу, навичок планування і організації дослідницької роботи, самоконтролю, активізація творчого потенціалу.
На виконання завдань кожного туру відводилося 4 астрономічних години. Олімпіадні завдання, які виконували студенти, відповідають галузевому стандарту з інформатики для педагогічних університетів та нормативній дисципліні «інформатика».

Учасникам олімпіади пропонувалося розв’язати завдання достатнього, високого та творчого рівня складності. Критерії, за якими оцінювалися олімпіадні роботи з «Інформатики»: оригінальність пропонованого розв’язку, структура і відповідність обраному напрямку; нестандартність використаних програм та методів розв’язання; відповідність способу представлення результату розв’язання даного завдання; зміст (інформативність, зрозумілість і чіткість представленої інформації, грамотність); ступінь креативності. Окрім загальних критеріїв застосовувались наочні критерії оцінювання робіт, а також критерії, що відносились до конкретного типу завдання. За сумою набраних балів складався рейтинг усіх учасників олімпіади. Не всі студенти справилися із завданням.

    За підсумками проведення олімпіади визначено переможців Олімпіади в особистій першості, які нагороджені відповідно навчальною і науковою літературою та грамотами Інституту математики, фізики та технологічної освіти, зокрема:
  • І місце – Олійник Олена, студентка групи 3-А;
  • ІІ місце – Мустафаєва Дарина, студентка групи 3-А;
  • ІІІ місце – Коломійчук Наталія, студентка групи 2-А.

Багаторічний досвід засвідчує, що студенти, котрі займають призові місця, як правило, відрізняються від загального контингенту студентів високим рівнем мотивації до навчання і завжди успішні в інших дисциплінах. Колектив кафедри прагне залучити як можна більшу кількість студентів до участі в олімпіадах, зміцнити у студентів творчий підхід до засвоєння предмета, удосконалювати цей перспективний метод навчання.


Тож дякуємо студентам за участь в олімпіаді та вітаємо переможців !Текст – Ірина Шахіна

Фоторепортаж – Ігор Дорохов