Fb VSPU
Vk VSPU
VSPU.EDU.UA
ico-vspu
ВІННИЦЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ - ПЛЕКАЄ МУДРЕ, ДОБРЕ, ВІЧНЕ!

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.


ДОКУМЕНТУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ

14.03.2014 р.14 березня 2014 року в Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського відбулися спільні збори викладачів і студентів, де підписано «Угоду про налагодження атмосфери довіри і співпраці між викладачами і студентами». Цей документ дозволяє орієнтувати кожного працівника, аспіранта і студента на діловитість і підприємливість, впорядкувати спілкування між усіма учасниками навчального процесу і забезпечити сприятливий моральний клімат у колективі. Норми документа є інструментом саморегулювання діяльності кожного члена багатотисячного колективу і визначають критерії їхнього морального вибору в певних життєвих ситуаціях.

Угода відповідає загальноприйнятим етичним нормам і поширюється на всіх членів академічної спільноти. Її підписали 7 викладачів і 7 студентів, яким колективи інститутів і факультету делегували відповідні повноваження.

Угода про налагодження атмосфери довіри і співпраці
між викладачами і студентами
Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського

У часи, коли Українська держава переживає серйозну політичну кризу, знайшлися сили, які активно використовують суспільну нестабільність для порушення звичного ритму університетського життя. Неправомірні вчинки невідомих структур, нестримний інтернетпотік різних обвинувачень на адресу викладачів породили у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського ситуацію недовіри і суцільних підозр. З метою консолідації всього колективу навколо вирішення важливих проблем, відновлення атмосфери довіри і співпраці викладачі і студенти педуніверситету укладають цю Угоду.

  1. Викладачі зобов’язуються:
 • більш сумлінно і творчо ставитися до професійних обов’язків, на високому науковому і методичному рівнях проводити всі види занять;
 • вдосконалювати свої фахові знання, передавати педагогічний досвід колегам;
 • бути взірцем компетентності та професіоналізму, зразкової поведінки та дисциплінованості;
 • формувати на заняттях дух взаємного порозуміння і доброзичливості, виключати формалізм та елементи безпринципності в освітньому процесі;
 • оцінюючи знання студента, виключати такі фактори, як особиста неприязнь і антипатія, вплив родини, друзів чи службових осіб;
 • не приймати від студентів хабарів, що можуть трактуватися як зобов’язання завищити оцінку;
 • дотримуватися корпоративної етики академічної спільноти педуніверситету;
 • захищати інтереси педуніверситету і бути його патріотом.
  2. Студенти зобов’язуються:
 • старанно ставитись до своїх прямих обов’язків – чесно здобувати знання з обраного фаху;
 • добросовісно виконувати всі види самостійної роботи, подавати для оцінювання письмові роботи, виконані без участі сторонніх осіб;
 • бути взірцем зразкової поведінки та дисциплінованості, уникати наклепів на викладачів і студентів;
 • відмовитися від протекції третіх осіб при складанні будь-якого виду підсумкового контролю;
 • відмовитися від практики розповсюджувати негативні чутки про педуніверситет, навчальний процес, викладачів і студентів;
 • не давати викладачам хабарів, що можуть трактуватися як зобов’язання завищити оцінку;
 • дотримуватися корпоративної етики академічної спільноти педуніверситету;
 • захищати інтереси педуніверситету і бути його патріотом.

3. Умови цієї угоди можуть бути змінені і доповнені за взаємною згодою сторін шляхом підписання нових угод, які будуть невід’ємними частинами цієї угоди.

4. Угода набуває чинності з моменту її підписання сторонами і діє безстроково.

5. Угоду укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.


Фото - Олександр Кузьминський

переглядів: 3037