Fb VSPU
Vk VSPU
VSPU.EDU.UA
ico-vspu
ВІННИЦЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ - ПЛЕКАЄ МУДРЕ, ДОБРЕ, ВІЧНЕ!

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.
Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів і студентів

інституту філології й журналістики


09-11.04.2014 р.Наука – це честь, гідність університету ...
це душа університету,
той самий принцип, що наповнює університет життям...


Хосе Ортега-і-Гассет


9–11 квітня 2014 р. в інституті філології й журналістики було проведено Звітну наукову конференцію викладачів, аспірантів і студентів інституту.

На пленарному засіданні конференції (09.04.2014) було виголошено 5 доповідей: 3 – викладацькі (доц. Слободинська Т. С., доц. Карась М. А., ст. викл. Пойда О. А.) та 2 – студентські (Павленко К., Ковальова Ю.).

  Науково-дослідна робота студентів і магістрантів інституту була репрезентована на засіданнях 10 секцій (09.04.2014):
 • літературознавчого спрямування: «Фольклор. Українська література давньої доби. Літературні контексти ХІХ століття» (керівник – ст. викл. Віннічук А.П.), «Літературні контексти ХХ – початку ХХІ століть» (керівник – доц. Поляруш Н.С.), «Методика навчання української літератури» (керівник – проф. Куцевол О.М.);
 • мовознавчої проблематики: «Актуальні питання українського мовознавства» (керівник – ст. викл. Савчук Т. В.), «Актуальні питання граматики української мови» (керівник – проф. Іваницька Н.Л.), «Ономастика: стан і перспективи розвитку» (керівник – проф. Павликівська Н.М.), «Регіональна лексикологія» (керівник – асист. Гороф’янюк І.В.), «Стилістика художнього і публіцистичного текстів» (керівник – проф. Завальнюк І.Я.), «Методика навчання української мови» (керівник – доц. Богатько В.В.);
 • з проблем соціальних комунікацій – «Особливості національного й регіонального й регіонального медіапростору України» (керівник – доц. Гандзюк В. О.).
  Загалом було заявлено 145 доповідей студентів різних курсів – переважно 4-5-го, які апробували результати дипломних і магістерських досліджень. Чи не вперше у звітній науковій конференції взяли участь також студенти молодших курсів, які працюють у форматі проблемних груп і наукових гуртків. У кожній секції було визначено кращих доповідачів:
 • Дзюбенко Т. (2 БУУ), наук. кер. – к.філол.н., ст.викл. Віннічук А.П.;
 • Дзюбенко Т. (2 БУУ); наук. кер. ? к.філол.н., ст.викл. Савчук Т.В.,
 • Коваленко О (4 АУА), наук. кер. – к.філол.н., ст.викл. Ткачук Т.П.;
 • Кравчук Д. (4 АУА), наук. кер. – к.філол.н., асист. Гороф’янюк І.В.;
 • Мартинюк С. (МУУ), наук. кер. – к.фіол.н., доц. Поляруш Н.С.;
 • Оніщенко А. (5 АУАЗ), наук. кер. – д.філол.н., проф. Павликівська Н.М.;
 • Павленко К. (МАУА), наук. кер. – д.філол.н, проф. Іваницька Н.Л.;
 • Сабчук А. (МУУ), наук. кер. – д.філол.н., доц. Слободинська Т.С.;
 • Стаднік І. (МУУ), наук. кер. – д.п.н., проф. Куцевол О.М.;
 • Стратійчук Я. (4 Ж), наук. кер. – к.н.с.к., доц. Гандзюк В.О.

Широкий діапазон проблематики досліджень студентів, активне використання мультимедійного супроводу доповідей, задіяність окремих студентів у роботі декількох секцій – виразні ознаки роботи секційних засідань студентів та магістрантів у Звітній конференції 2013-2014 н.р.

Усі виголошені доповіді будуть опубліковані у друкованому органі Студентського наукового товариства інституту філології й журналістики – збірнику наукових статей «Філологічні студії» (вип. 12, у 3-х ч.).

Кафедри інституту успішно організували секційні засідання викладачів та аспірантів (11.04.2014): "Сучасний погляд на літературу та методику її викладання" (керівник – д.філол.н., проф. Руснак І. Є.), "Актуальні питання українського мовознавства й лінгводидактики" (керівник – д.філол.н., проф. Павликівська Н.М.), "Особливості національного й регіонального й регіонального медіапростору України" (керівник – д.і.н., доц. Гальчак С.Д.). У форматі наукової дискусії заслухано й обговорено 39 доповідей.

Отже на Звітній науковій конференції викладачів, аспірантів і студентів інституту філології й журналістики вдалося презентувати широкомасштабну науково-дослідну роботу професорсько-викладацького складу та студентів інституту за 2013-2014 н.р.Репортаж – Інна Гороф‘янюк

переглядів: 3508