Fb VSPU
Vk VSPU
VSPU.EDU.UA
ico-vspu
ВІННИЦЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ - ПЛЕКАЄ МУДРЕ, ДОБРЕ, ВІЧНЕ!

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.


14.05.2015 р.14 травня 2015р. було проведено Конференцію трудового колективу Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Присутніми були 90 із 104 делегатів Конференції трудового колективу.

  Для ведення Конференції обрано президію у складі:
 • БАЮРКО Микола Васильович, голова профспілкового комітету;
 • ДАБІЖА Людмила Петрівна, заст. декана-директора з навчальної роботи інституту педагогіки, психології і мистецтв, старший викладач;
 • МЕЛЬНИЧУК Олег Анатолійович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії;
 • ПЛЮШКО Владислав Володимирович, студент ІІІ-го курсу ОКР бакалавра інституту математики, фізики і технологічної освіти;
 • РУСНАК Ірина Євгеніївна, доктор філологічних наук, професор, в.о.ректора університету.
  Членами лічильної комісії обрано:
 • ЗАБОЛОТНИЙ Володимир Федорович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії;
 • ХОМОРЕЦЬКА Наталя Володимирівна, лаборант кафедри географії;
 • ЧОРНИЙ Володимир Володимирович, студент ОКР бакалавра інституту фізичного виховання і спорту.

Конференція трудового колективу розглядала такі питання:

1. Про обрання делегатів на Перший всеукраїнський з’їзд вищих навчальних закладів державної форми власності.

Інформує перший проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат історичних наук, доц. Гусєв С.О.

2. Про внесення змін та доповнень до Колективного договору адміністрації та профспілкового комітету Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського на 2013-2015 роки.

Інформує голова профспілкового комітету Баюрко М.В.
Перший проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат історичних наук, доц. Гусєв С.О. поінформував делегатів Конференції про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, яке формується представницьким методом. З цією метою від кожного вищого навчального закладу державної форми власності, що має статус юридичної особи, для участі у Першому з'їзді вищих навчальних закладів державної форми власності необхідно обрати по три делегати. Робочою групою з числа деканів-директорів інститутів, декана факультету, керівників окремих структурних підрозділів висунуто три кандидатури:

 • ГУРЕВИЧ Роман Семенович - член-кореспондент національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, декан-директор інституту магістратури, аспірантури і докторантури;
 • КОЛОМІЄЦЬ Алла Миколаївна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики і методики навчання математики, вчений секретар спеціалізованої вченої ради;
 • РУСНАК Ірина Євгенівна - доктор філологічних наук, професор, в.о.ректора університету.

Ці кандидатури 13 травня 2015р. розглянуто на засіданні ректорату, який рекомендує Конференції трудового колективу обрати Гуревича P.C., Коломієць A.M. і Руснак І.Є. делегатами Першого всеукраїнського з'їзду вищих навчальних закладів державної форми власності.В результаті відкритого голосування („за” – 90, „проти” – немає, „утримався” – немає) Конференція трудового колективу ухвалила:

  обрати делегатами Першого всеукраїнського з’їзду вищих навчальних закладів державної форми власності таких представників Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського:
 • ГУРЕВИЧА Романа Семеновича, члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, професора, декан-директора інституту магістратури, аспірантури і докторантури;
 • КОЛОМІЄЦЬ Аллу Миколаївну, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри математики і методики навчання математики, вченого секретаря спеціалізованої вченої ради;
 • РУСНАК Ірину Євгеніївну, доктора філологічних наук, професор, в.о.ректора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

На Конференції трудового колективу також було заслухано питання про внесення змін та доповнень до Колективного договору адміністрації та профспілкового комітету Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського на 2013-2015 роки. Голова профспілкового комітету Баюрко М.В. поінформував делегатів Конференції про їх необхідність та хід обговорення на президії профкому від 23.04.2015 року (протокол № 4).


В результаті відкритого голосування („за” – 90, „проти” – немає, „утримався” – немає) Конференція трудового колективу ухвалила:

внести такі зміни та доповнення до Колективного договору адміністрації та профспілкового комітету Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського на 2013-2015 роки:


1. Викласти підпункти пункту 2.5.6 розділу 5 «Режим праці, навчання і відпочинку» у такій редакції:

*Працівникам бухгалтерії, канцелярії, відділу кадрів, юридичного відділу університету - 24-28 календарних дні за відпрацьований календарний рік з додатковою відпусткою до 7 календарних днів за поданням керівника структурного підрозділу.

*Працівникам із шкідливими умовами праці та за особливий характер роботи - 24 календарні дні з додатковою відпусткою 7 календарних днів згідно ст.7 та ст.8 Закону України «Про відпустки» та Постанови КМ України від 17.11.1997р. № IV-1290.

*Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.


2. Викласти пункт 2.5.7 розділу 5 «Режим праці, навчання і відпочинку» у такій редакції:

*Надавати відпустку без збереження заробітної плати за бажанням працівника, за його заявою, в обов’язковому порядку згідно чинного законодавства:

*Надавати відпустку без збереження заробітної плати за бажанням працівника, за його заявою, в обов’язковому порядку згідно чинного законодавства:

1) матері або батьку, який виховує дітей без матері (в тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), який має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, - тривалістю до 14 календарних днів щорічно;

2) чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці, - тривалістю до 14 календарних днів;

3) матері або іншим особам, зазначеним у частині третій статті 18 та частині першій статті 19 цього Закону, в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, - тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку; в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), - не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку; якщо дитині встановлено категорію "дитина-інвалід підгрупи А - до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку;

3-1) матері або іншій особі, зазначеній у частині третій статті 18 цього Закону, для догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на відповідній території;

4) ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", тривалістю до 14 календарних днів щорічно;

5) особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, - тривалістю до 21 календарного дня щорічно;

6) пенсіонерам за віком та інвалідам III групи - тривалістю до 30 календарних днів щорічно;

7) інвалідам I та II груп - тривалістю до 60 календарних днів щорічно;

8) особам, які одружуються, - тривалістю до 10 календарних днів;

9) працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер - тривалістю до 7 календарних днів безурахування часу, необхідного для проїзду домісця поховання та назад; інших рідних - тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад;

10) працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, - тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів;

11) працівникам для завершення санаторно-курортного лікування - тривалістю, визначеною у медичному висновку;

12) працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, - тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця знаходження навчального закладу та назад;

13) працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, а також працівникам, які навчаються без відриву відвиробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, - тривалістю, необхідною для проїзду до місця знаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад;

14) сумісникам - на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи;

15) ветеранам праці - тривалістю до 14 календарних днів щорічно;

16) працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткові відпустки повністю або частково і одержали за них грошову компенсацію, - тривалістю до 24 календарних днів у перший рік роботи на даному підприємстві до настання шестимісячного терміну безперервної роботи;

17) працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, - тривалістю 12 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця знаходження навчального закладу та у зворотному напрямі.

За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини.

18) працівникам на період проведення антитерористичної операції у відповідному населеному пункті з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більш як сім календарних днів після прийняття рішення про припинення антитерористичної операції.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом четвертого року навчання надається за їх бажанням один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати.


3. Викласти пункт 2.6.8. розділу «Охорона праці, створення безпечних умов навчання і побуту», у такій редакції:

*при наявності шкідливих умов праці, визначених на підставі атестації робочих місць, відповідним працівникам оплату праці проводити у підвищених розмірах, а також надавати додаткову відпустку. Розміри підвищення тарифних ставок (посадових окладів) - до 12% на роботах із шкідливими умовами праці, а також розмір додаткової відпустки визначаються адміністрацією за погодженням із профспілковим комітетом на підставі висновків атестації, затверджених в установленому порядку. (Додаток)


4. Додаток № 3 викласти у такій редакції:

  «Перелік професій і посад працівників, які мають право на щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці»
 • оператор копіювально-розмножувального бюро;
 • зав. лабораторією кафедри хімії;
 • старші лаборанти кафедри хімії;
 • старші лаборанти кафедри біології.

5. Додаток № 5 викласти у такій редакції:

«Перелік професій і посад працівників, яким у зв’язку із шкідливими умовами праці встановлені доплати»


(Наказ Держнагляду з охорони праці від 29.01.1998 р. № 9)


Репортаж - доцент Лапшина І.М.

Фото - Аліна Рудченко

переглядів: 2888