Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

29.03.2011


Нашому ректору – 60!

Вельмишановний Олександре Васильовичу!


Професорсько-викладацький і студентський колективи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського вітають Вас зі знаменним 60-річним ювілеєм!

Ви знана і високошанована людина, вчений, педагог, організатор педагогічної освіти на Поділлі, керівник вищого класу. Очолюваний Вами впродовж багатьох років колектив має потужний науковий потенціал, впевненість у собі, повсякчас демонструє прагнення крокувати в ногу із сучасністю. Ви відіграєте провідну роль у плеканні нової когорти вчителів для української школи, постійно сприяєте їхньому професійному і моральному зросту. Ви можете пишатися своїми колегами і студентами, які шанують і люблять Вас.

Ваша діяльність – результат гармонії розуму і серця. У Вашій особі органічно поєднуються кращі людські риси: гуманізм, широка ерудиція, невичерпна енергія… Глибоке мислення – з діловитістю і далекоглядністю, величні масштаби – з незмінним інтересом до найдрібнішого, справжній організаторський талант – з особистою участю у кожній справі.

З впевненістю хочемо зауважити, що Ви не належите до суто кабінетних учених. Бажання поділитися з іншими глибокими знаннями, досвідом веде Вас до студентів, аспірантів, викладачів, провокує живе спілкування з учителями. Слухацька аудиторія знає Вас як відповідальну, вимогливу людину, справжнього педагога-професіонала.

Разом з тим Ви – велично просто Людина. Ви усвідомлюєте власну гідність і шанобливо ставитеся до інших. Благородними Вашу особистість роблять висока порядність, чесність, скромність, велика працездатність, увага до молодих колег, тонке розуміння гумору, постійне прагнення до всього нового. Ви сповна осягнули життєву науку Добра.

Тож нехай щирі привітання колективу освітянського дому додадуть життєвої наснаги у скарбничку Вашої душі. Щастям, міцним здоров’ям і любов'ю хай буде надалі сповнений кожен день життя. Хай щастить на вірних друзів та щирих однодумців, а невтомна праця приносить задоволення і радість!

Колектив університету