Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

28.09.2010 р.

Свято-ярмарок "Подільська осінь" у контексті європейської спадщини

У вересні кожного року, країни, що приєдналися до Європейської культурної конвенції, святкують дні Європейської спадщини. Для України ця конвенція набула чинності 13 червня 1994 року, і з того часу наша держава активно підтримує намагання Європи привернути увагу до культурної спадщини та її ролі у розвитку сучасного суспільства. Наш університет теж не залишився осторонь, тому вперше в нашому навчальному закладі було проведено свято-ярмарку під назвою «Народна культура Поділля в контексті Європейської спадщини».

Ідея проведення такого заходу була направлена на формування у студентської молоді національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, виховання основ естетичної культури, розвитку художніх здібностей і почуттів, оволодіння цінностями і знаннями народного мистецтва, музики, національної пісенної та танцювальної культури, розвитку почуття прекрасного, виховання бережливого ставлення до навколишнього середовища тощо.

Програма свята була розширена і поділена на два дні.