Fb VSPU
VSPU.EDU.UA
ico-vspu
ВІННИЦЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ - ПЛЕКАЄ МУДРЕ, ДОБРЕ, ВІЧНЕ!

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

За звітний період у Вінницькому державному педуніверситеті проведено 22 науково-практичні конференції та семінари Міжнародного чи Всеукраїнського рівня, у яких загалом взяли участь понад 2 000 вітчизняних і зарубіжних науковців. Серед них:

 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку»;
 • XXVІІ Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція «Краєзнавчі історичні дослідження – Вінниччина: минуле та сучасне»;
 • V Всеукраїнська наукова конференція з серії «Літературні контексти ХХ століття» - «Творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття»;
 • Х Міжнародна науково-практична конференція «Фізична культура, спорт та здоров’я нації»;
 • ІV Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів «Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень»;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду)»;
 • Всеукраїнська науково-практична дистанційна конференція «Методичний пошук вчителя математики»;
 • VI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи»;
 • Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі»;
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми сучасної мовної та літературної освіти в середніх навчальних закладах»;
 • V Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка фахівців соціономічних професій в умовах сучасного соціокультурного простору»;
 • Х Всеукраїнська студентська наукова конференція «Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному суспільстві»;
 • Міжнародна наукова конференція «Україна – Польща: історичне сусідство»;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності»;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання»;
 • Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Новітні пошуки української філології»;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Вірмени Поділля. Історія і сучасність»;

а також:

 • ІІ етап (підсумкова конференція) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з «Математичних наук»;
 • ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Українська мова»;
 • ІІІ Всеукраїнський науково-теоретичний семінар «Радянськість: спроба діагностики крізь призму повсякденності»;
 • Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей «Мій особистісно зорієнтований урок »;
 • Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології «Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії».

В останні роки показники кількості проведених на базі ВДПУ міжнародних та всеукраїнських конференцій є стабільно високими.


Кількість організованих і проведених міжнародних та
Всеукраїнських конференцій і семінарів