Facebook Youtube Instagram

Про затвердження в Педуніверситеті ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату

У 2018 році на базі університету проведено 38 наукових конференцій міжнародного та всеукраїнського рівня, у яких загалом взяли участь понад 2300 вітчизняних і зарубіжних науковців. На малюнку добре видно, що звітний рік є «найурожайнішим» на наукові заходи.


На високому рівні проведено щорічну наукову конференцію викладачів, докторантів, аспірантів і студентів університету. Під час роботи 59 секцій було заслухано 1241 наукову доповідь, серед яких 905 – студентські.

У 2017 році на базі університету проведено 31 міжнародний, всеукраїнський науковий захід, у яких загалом взяли участь понад 2 000 вітчизняних і зарубіжних науковців. Серед найвагоміших заходів:

 1. VІІ Міжнародна конференція з астрономії «Комети, астероїди, метеори, метеорити, астроблеми й кратери (САММАС-2017)»;
 2. Міжнародна наукова конференція «Україна – Польща: історичне сусідство»;
 3. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Музичне мистецтво і освіта: досвід та інноваційні шляхи розвитку»;
 4. Міжнародна наукова конференція «Синьоводська битва 1362 року і утвердження Коріатовичів на Поділлі»;
 5. Міжнародна конференція «Джозеф Конрад: час, простір, пам’ять»;
 6. Двадцять восьма Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція;
 7. Десята Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному суспільстві»;
 8. Шоста Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених «Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи»;
 9. П’ята Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів «Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень»;
 10. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі»;
 11. Всеукраїнська науково-практична конференція «Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності»;
 12. Всеукраїнська науково-практична конференція «Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання» (присвячена 105-річчю від дня народження);
 13. Всеукраїнська науково-практична конференція аспірантів, магістрантів, студентів «Підготовка фахівців соціономічних професій в умовах сучасного культурного простору»
 14. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Методичний пошук вчителя математики»;
 15. Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів «Аеро – 2017. Повітряне і космічне право»;
 16. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Слов’янська філологія: історія, сьогодення, перспективи»;
 17. П’ятнадцята Міжнародна студентська Інтернет-конференція «Мова. Освіта. Культура: Інтеграційні тенденції в сучасному світі»;
 18. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційні технології навчання в епоху цивілізаційних змін»;
 19. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку»;
 20. Третя Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика»;
 21. Друга Всеукраїнська Інтернет-конференція «Актуальні проблеми мовної і літературної освіти»;
 22. Друга Всеукраїнська студентська Інтернет-конференція «Актуальні проблеми сучасної мовної та літературної освіти в середніх навчальних закладах»;
 23. Всеукраїнська Інтернет-конференція «Теорія і практика СМАРТ-навчання у професійній освіті»;
 24. Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Українські студентські медіа: історія становлення та проблеми функціонування в сучасних умовах»;
 25. Всеукраїнська Інтернет-конференція «Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя»;
 26. ІІ етап (підсумкова конференція) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з «Математичних наук»;
 27. ІІ етап (підсумкова конференція) Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Українська мова»;
 28. Міжнародний форум «Навчання людей поважного віку: досвід та перспективи»;
 29. Всеукраїнський науковий семінар «Інформаційні ресурси, інтелектуальна власність, комунікації в освітньо-науковій та інноваційних сферах: філософсько-правові і прикладні аспекти»;
 30. ІІІ Всеукраїнський науково-теоретичний семінар «Радянська повсякденність у культурній пам’яті суспільства»;
 31. Всеукраїнський семінар «Теоретико-методичні основи підготовки юних футболістів».