Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Міжнародна співпраця розвивається досить швидкими темпами. У 2016 році університетом укладено низку нових міжнародних угод про науково-педагогічну співпрацю, а також поновлено кілька діючих договорів. Отже, наразі маємо 34 довгострокові угоди із закордонними ВНЗ, науковими установами й організаціями. Динаміка зростання кількості довгострокових міжнародних угод представлена на рисунку.Звітного року за ініціативи викладачів кафедри біології університетом були підписані угоди з підприємством «SAS Opti-Nutri» (Франція) та компанією «Plant Designs» (США) на проведення наукових досліджень в галузі фізіології рослин на загальну суму майже 55 тис. грн.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського здійснює входження в міжнародну систему освіти і науки на засадах «Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу», затвердженою урядом України, здійснює імплементацію «Положення про відділ міжнародних зв’язків», а також реалізовує зазначені пріоритети у Концепції розвитку ВДПУ.

ВДПУ перебуває на шляху інтернаціоналізації усіх сфер своєї діяльності, здійснюючи практичне прилучення до єдиних вимог, критеріїв та досвіду науково-освітньої роботи провідних освітніх закладів Англії, США, Канади, Франції, Німеччини, Польщі, Румунії Словаччини, Китаю та інших країн закордону.

Інтернаціоналізація освіти є одним із чинників становлення глобального простору вищої освіти й класифікується як зовнішня (міжнародна академічна мобільність) і внутрішня (впровадження світових стандартів, інтернаціоналізація навчальних курсів, міжкультурних програм тощо).

Міжнародна діяльність університету регулюється угодами про співробітництво з іноземними партнерами, список яких щорічно поповнюється. Станом на 2016 рік університетом підписано 34 угоди про співробітництво з іноземними партнерами. У 2016 році університетом укладено низка нових міжнародних угод про науково-педагогічну співпрацю, зокрема з Ясським університетом імені А.Й Кузи (Румунія), Гете-Інститутом Угода передбачає впровадження міжнародної навчальної програми «Вчимося навчати німецької» для підготовки студентів - майбутніх учителів шкіл (Німеччина)

За звітний період ми зуміли вийти на угоди про співпрацю з китайськими установами, що відкриває нові горизонти для нашого університету, а саме з Адміністративним офісом Цзяннінського університетського містечка (16 університетів) (Китай), з Пекінським центром культурного обміну «Подорож в ім’я миру» спільно з Фондом Премії Миру Шовкового Шляху (Китай). Також був поновлений договір із Південно-Східним Місурійським університетом (м. Кейп-Жирардо, США).

Важливою, дієвою і перспективною формою міжнародного співробітництва у ВДПУ є міжнародні стажування в рамках академічної мобільності адміністративного персоналу і викладачів.

 • Приємно відзначити, що у грудні ректор нашого університету, доц. Лазаренко Н.І. пройшла наукове стажування на базі Пан-Європейського Університету (м. Братислава, Словаччина) 48 годин;
 • доц. Копняк Н.Б. пройшла наукове стажування на базі Технічного університету (м. Кошице, Словаччина);
 • доц. Деркач О.О. проходила наукове стажування і впроваджувала результати свого докторського наукового дослідження на базі Брестського державного університету імені Пушкіна (м. Брест, Республіка Білорусь), а також взяла участь у тренінгах на базі Вальфдорських шкіл (Швеція);
 • доц. Кравченко П.М. пройшов наукове стажування на базі Інституту історичних і суспільних наук Університету кардинала Вишинського (м. Варшава, Польща), в рамках якого провів низку лекційних та семінарських занять для польських студентів;
 • доц. Неприцький О.А. був учасником програми стажування в рамках міжнародного флагманського проекту Вишеградського Фонду «Розбудова спроможності громад-досвід Вишеградської четвірки для країн Східного партнерства» (Познань-Прага-Братислава-Ньїредьгаза);
 • доц. Вишивана Н.В. отримала міжнародний грант для підвищення кваліфікації викладачів німецької мови Гете-Інституту (м. Гамбург, Німеччина);
 • доц. Пахальчук Н.О. пройшла дистанційне стажування на базі Міжнародного інституту інновацій, науки, освіти та розвитку (м. Варшава, Польща) 150 навчальних годин ;
 • ст. викладач Терещенко Л.Я. проходила наукове стажування на базі Карконоського коледжу (м. Єленя Гура, Польща),
 • ст. викладач Прадівлянна Л.М. отримала грант на стажування та відвідування двомісячного літнього навчального курсу м. Луізвіль (США);
 • викладач Горлова Л.А. отримала міжнародний грант для підвищення кваліфікації викладачів німецької мови Гете-Інституту (липень-серпень, м. Берлін, Німеччина);
 • асистент Матіюк Д.В. виграв міжнародний грант на стажування та участь у науковому семінарі програми Фонду Роберта Боша (м. Берлін, Німеччина);
 • асистент Кравець О.О. пройшла стажування на підприємстві «SAS Opti-Nutri» (м. Сергі, Ля-Шовінієр, Франція).
 • За звітній період викладачами університету проводилась академічна та науково-організаційна робота за кордоном:
 • доц. Хоцянівська І.В. взяла участь в організації та роботі Павільйону України на Міжнародному салоні культури, що працював в ході ХVІІ Математичного Кубку Європи (м. Париж, Франція);
 • -проф. Коляструк О.А. прочитала низку лекцій в університеті Кардинала Стефана Вишинського (м. Варшава, Польща);
 • ст. викладач Терещенко Л.Я. в рамках програми ERASMUS + напряму КА1 провела низку лекцій та практичних занять у Карконоській вищій школі (м. Єленя Гура, Польща);
 • упродовж року професор Шахов В.І. прочитав низку лекцій в інституті педагогіки Старопольскої вищої школи м. Кельце (Польща);
 • Заслуговує на увагу членство у редколегіях закордонних фахових видань:
 • проф. Шахов В.І. є членом редакційних колегій наукових педагогічних видань Міжнародного інституту освітніх наук Шльонського Університету (м. Катовіце, Польща) та Наукового бюлетеня Хелмського Університету (м. Хелм, Польща);
 • проф. Тарасенко Г.С. є членом редакційних колегій наукових педагогічних видань Поморської Академії (м. Слупськ, Польща), Куяво-Поморської Вищої школи (м. Бидгощ, Польща) та Міжнародного теологічного університету (Румунія);

Ефективним результатом розвитку міжнародного вектору є участь викладачів у міжнародних конференціях (із перебуванням за кордоном): У цьому контексті варто відзначити, що

 • Проф. Тарасенко Г.С. та доц. Деркач О.О. взяли особисту участь у Міжнародній науково-практичній конференції у Польщі, Ягелонській колегіумі – Торунській вищій школі. Виступили з доповідями на пленарному засіданні конференції
 • ст. викладач Змієвська О.О. презентувала здобутки університету на щорічній Міжнародній конференції викладачів англійської мови як іноземної (м. Бірмінгем, Велика Британія);
 • доц. Тучинський В.А. взяв участь у Міжнародній науково-практичній конференції «З історії науки Білорусі» Брестський державний університет ім. Пушкіна (м. Брест, Республіка Білорусь); а також у V Міжнародній науково-практичній конференції «Білорусь і сусіди» Гомельський державний університет ім. Ф.Скорини (м. Гомель, Республіка Білорусь);
 • доц. Гороф’янюк І.В., ст. викладач Петров О.О. взяли участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції у Католицькому університеті імені Іоанна Павла ІІ (м. Люблін, Польща);
 • доц. Тютюн Л.А. взяла участь у Міжнародній конференції з математичної освіти», що проводилась на базі Університету суспільних і гуманітарних наук (м. Варшава, Польща);
 • доц. Глуханюк В.М. взяв участь у Міжнародній науково-практичній конференції («Сучасна науково-дослідна робота» (Словаччина);
 • доц. Гороф’янюк І.В. взяла участь у Міжнародній науковій конференції в Інституті культурної спадщини Академії наук Республіки Молдова (м. Кишинів);

Варто відзначити участь студентів ВДПУ у кредитній та ступеневій мобільності:

 • студентка ФІМ Діана Грицишина виграла грант фонду ТЕМПУС за програмою освітнього обміну між МОН України та Міністерством людських ресурсів Угорщини «Стипендія Угорщини» на дворічну магістерську програму за спеціальністю «Міжнародні відносини»;
 • Студент ФІЕП Севенюк Олег перебував у США за програмою культурного студентського обміну (J1) під егідою Департаменту освіти в Південній Кароліні;
 • упродовж першого півріччя в рамках програми ERASMUS + студентка Пащенко О. успішно завершила курс вивчення англійської філології у Карконоському коледжі (м. Єленя Гура, Польща);
 • студенти 3 курсу факультету іноземних мов Протасова Каріна, Рахматуліна Катерина, Сімененкова Ірина, Мазур Марина, Герасименко Аліна відвідували заняття у літній школі Південно-Східного Міссурійського університету.
 • студенти факультету іноземних мов Хомич Богдана, Федорченко Олександра, Слободян Вероніка, Шварц Леонід навчаються за магістерською програмою у Міссурійському Південно-Східному державному університеті на спеціальності “TESOL”(teaching English as a second language) (США);
 • студентка 2 курсу факультету іноземних мов Гречкосій Ангеліна навчається на підготовчих курсах для подальшого навчання за 4-річною програмою «Управління бізнесом» ступеня бакалавра у коледжі Оканаган (Канада);
 • студентка 2 курсу факультет іноземних мов Кудінова Олена навчається в Американському університеті в Болгарії.

Особливим позитивним акцентом міжнародної співпраці є залучення науковців і викладачів із закордону:

 • керівник Програми малих стипендій з вивчення англійської мови Тадеуш Мак-Клері (США) провів навчально-методичні семінари для викладачів факультету іноземних мов;
 • Думітру Лука та Богдан Некулау (Ясський університет імені Александру Іоана Кузи - Румунія) провели зустріч з викладачами кафедри психології та соціальної роботи по обміну професійним досвідом та задля налагодження партнерських зв’язків;
 • ксендз-професор Казімєж Латак та ксендз-професор Ян Пєтриковський з Університету Кардинала Стефана Вишинського (Варшава, Польща), а також професор Войчех Ґулін з Яґелонського Колегіуму (Торунь, Польща) прочитали низку лекцій для студентів ФІЕП;
 • на запрошення кафедри психології та соціальної роботи низку лекцій для студентів ВДПУ провела Мей Нільсон – дитячий психотерапевт, супервізор Фонду Еріка у Стокгольмі (Швеція);
 • доктор Д. Пауелл з Південно-Східного університет штату Міссурі (м. Кейп-Жирардо, США) провів низку лекцій для студентів ФІМ;
 • за ініціативою викладачів кафедри дошкільної та початкової освіти було організовано серію просвітницьких заходів з Ботмерівської гімнастики для освітян міста за участю Горана Петерссона , провідного фахівця, члена Північної Західно-Європейської Асоціації Ботмерівської гімнастики (м.Вардінг, Швеція).

За звітній період підготовлено заявки на участь у міжнародних наукових проектах, програмах:

 1. упродовж 3 років кафедра біології бере участь у виконанні міжнародного проекту «Всеєвропейська мережа моніторингу фонових видів птахів», Міжнародний організатор моніторингового проекту – товариство BirdLife International (м. Брюссель, договір № 10/EBBA2-16) координатор у Вінницькій області – доц. Матвійчук О.А.;
 2. протягом звітного року на замовлення компанії «Plant Designs» (США) кафедра біології проводила дослідження дії препарату «Вітазим» на морфогенез і продуктивність пасльонових культур;
 3. Кафедра дошкільної та початкової освіти впродовж трьох років реалізовує у Вінниці єдину в Україні міжнародну програму у співпраці з представниками Північної Західно-Європейської Асоціації з підготовки інструкторів з Ботмерівської гімнастики.(Швеція) (Організатори : доц.. Деркач О.О., доц.. Пахальчук Н.О.
 4. Факультет іноземних мов є учасником:

- Проекту Міністерства освіти і науки та Британської Ради “Шкільний вчитель нового покоління”.

- Проекту «MEET UP! Німецько-українські зустрічі молоді».

- Проекту «Раннє вивчення іноземної мови: німецька у дитячому садку».

Проект триває за підтримки Ґете-інституту в Україні.

 1. Відділ міжнародних зв’язків бере участь у програмі «Міжнародний відділ університету: кращі практики», що реалізується за підтримки Міністерства освіти і науки України та Британської Ради і спрямована на професійний розвиток / підвищення компетентності співробітників відділів міжнародних зв’язків українських університетів. Завершено 1 Модуль.
 2. Кафедра педагогіки спільно з відділом міжнародних зв’язків підготувала проектну заявку на участь у програмі Британської Ради в Україну «Розвиток лідерського потенціалу університетів України» на тему «Інтернаціоналізація як інтегральна складова цілей та завдань розвитку університету.
 3. Кафедра психології та соціальної роботи стала партнером громадської організації «Генерація ідей добробуту» в організації та написанні двох проектних завок на участь у програмі Британської Ради в Україні «Активні громадяни».

Університет за звітний період відвідали і провели робочі зустрічі з ректором і академічною спільнотою Університету іноземні делегати:

 • З робочим візитом, присвяченим налагодженню співпраці в галузі освіти відвідали наш університет віце-ректор Ясського університету імені Александру Іоана Кузи Думітру Лука та професор Богдан Некулау підписати угоду про співпрацю;
 • до ВДПУ завітала делегація з Державного університету імені Яна Кохановського (м. Кельце, Польща). До її складу увійшли проректор з дидактичних і студентських справ, професор Януш Круль, професор Станістав Циган та Анна Бараньська;
 • в рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Усно-історичні дослідження: сучасні тенденції, напрями та перспективи» приймали представників Університету Кардинала Стефана Вишинського (Варшава, Польща);
 • університет відвідали Д-р Д.Пауел, Д-р Д. Макколум, Д-р Ш. Ганн (Південно-Східний державний педагогічний університет штату Міссурі), Д-р Т. Ітон (Баптистський університет Учіта,Aрканзас), Д-р Д.Тріпсіс та Д-р М. Різен (Університет Бредлі, Іллінойс).
 • керівник відділу культури, освіти та національних меншин Посольства Федеративної Республіки Німеччина пан Дірк Лехельт та керівник Німецької служби академічних обмінів пані Гізела Циммерманн;
 • з робочим візитом на урочисте підписання договору про співпрацю прибули директор Гете-інституту Беате Кьолєр та заступник директора – керівник мовного відділу Сузанне Бекер;
 • лектор ДААД (Служба академічних обмінів Німеччини) Анна Ланге провела інформаційну зустріч з для викладачів та студентів ВДПУ та екзамен з німецької мови Test On DaF для отримання стипендії на навчання у Німеччині;
 • 07.11.2016р. відбувся візит Надзвичайного і Повноважного посла Королівства Бельгії в Україні Люка Якоба на відкриття виставки «Іноземні інвестиції в Україну. Кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст. Частина перша: Бельгія».

З метою поширення інформації та активізації участі університету у міжнародних програмах, відділом міжнародних зв’язків було

 1. Організовано та проведено круглий стіл на тему «Можливості програми ЄС Еразмус+» для професорського складу ВДПУ.
 2. Організовано та проведено Інформаційний день програми «Горизонт 2020» 06.06.2016 р. за участю представників НКП в НаУКМА.
 3. Організовано та проведено семінар Національним Еразмус+ офісом в Україні у тісній співпраці з Представництвом Європейського Союзу в Україні, спільно із Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського на тему: «Можливості Програми ЄС Еразмус+ для вищих навчальних закладів та студентів, випускників, викладачів».

Пріоритетні завдання:

 • Розробка, затвердження та імплементація стратегії інтернаціоналізації
 • Пошук партнерів і стейкхолдерів, укладання угод про співпрацю з ВНЗ країн-членів ЄС, збільшення підтриманих проектів міжнародними програмами
 • Формування міжнародної візії університету
 • Активізація викладачів і студентів, які беруть участь у програмах навчальної академічної мобільності
 • Збільшення кількості науковців і викладачів, залучених із закордону
 • Збільшення кількості курсів, які викладаються іноземною мовою
 • Активізація членства Університету у міжнародних науково-освітніх організаціях:

- Європейська асоціація університетів,

- Міжнародна асоціація університетів,

- Євразійська асоціація університетів,

- Велика Хартія університетів.