Facebook Youtube Instagram

Упродовж 2018 року науковці університету виконували низку госпдоговірних науково-дослідних робіт, які фінансуються за рахунок державного бюджету України, Вінницького обласного й міського бюджету, місцевих бюджетів районних адміністрацій, а також коштом іноземних організацій, а саме:Отже, загальний обсяг фінансування наукової діяльності з усіх джерел у 2018 році складає 1590200 грн. Динаміку зростання фінансування науки за останні чотири роки спостерігаємо на графіку.


Практичне значення наукових результатів науковці університету традиційно підтверджують патентами та авторськими свідоцтвами. У 2018 році викладачі кафедри біології отримали патент на корисну модель «Спосіб підвищення урожайності льону олійного» (реєстр. № 129838 від 12.11.2018 р., автори – проф. Кур’ята В.Г., асист. Ходаніцька О.О.). Викладачами кафедри теорії і методики спорту отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на «Методику контролю над техніко-тактичною діяльністю воротаря в хокеї на траві та її аналіз» (реєстр. № 75665 від 29.12.2017 р.), «Методику контролю над видами та компонентами тренувальної роботи в командних ігрових видах спорту» (реєстр. № 74790 від 17.11.2017 р.) та «Методику визначення ефективності атак футбольної команди» (№ 78850 від 05.05.2018 р.) (автор – проф. Костюкевич В.М.).


На кожній кафедрі ВДПУ виконується як мінімум одна науково-дослідна робота, участь у якій беруть практично всі науково-педагогічні працівники. Науковці ВДПУ розробляють, зокрема, теми, пов’язані зі створенням освітнього середовища для підготовки педагогів засобами інформаційних технологій, вивченням актуальних проблем культурології, антропогенного ландшафтознавства, історії, підготовкою вчителя до навчально-виховної роботи з дітьми, оновлення змісту та удосконалення методів вивчення філологічних дисциплін тощо.

Упродовж другої половини робочого дня виконувалось майже 30 кафедральних науково-дослідних робіт. З них 4 завершено у цьому році, а саме: «Теоретичні та методологічні проблеми правового регулювання суспільних відносин в Україні» (керівник – доц. Яременко О.І.); «Модернізація диригентсько-хорової підготовки вчителя музичного мистецтва в системі професійної освіти» (керівник – доц. Василевська-Скупа Л.П.); «Зображально-виражальні засоби класичної та нової російської літератури» (керівник – доц. Таратута С.Л.); «Актуальні проблеми дослідження мовних одиниць сучасної української мови в її загальнонаціональному та регіональному виявах» (керівник – проф. Павликівська Н.М.).

Згідно з порядком оформлення звітності, з перехідних тем оформлювалися анотовані звіти, а з тем, що завершуються, повні заключні звіти. При цьому всі завершені науково-дослідні роботи активно використовуються в практичній діяльності. Змістова частина виконаних звітів є, в цілому, задовільною, що засвідчено під час розгляду звітів на засіданні науково-методичної ради університету (протокол № 5 від 17 грудня 2018 р.).