Facebook Youtube Instagram

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Відділ виховної роботи Педуніверситету створений у 2003 році, метою якого є організація та координація виховного процесу в університеті, налагодження тісного взаємозв’язку між студентським колективом та адміністрацією університету шляхом активної співпраці з органами студентського самоврядування, створення умов для розкриття творчих здібностей талановитої молоді, розвитку творчого потенціалу студентів, організація студентського дозвілля, активного відпочинку, формування духовних цінностей, медійний супровід підготовки і проведення заходів, конференцій, виставок, семінарів тощо.

Робота відділу виховної роботи скерована на:

  • залучення студентів до створення єдиної корпоративної культури університету;
  • підтримку та сприяння розвитку студентського самоврядування;
  • організаційну підтримку студентських акцій, ініціатив;
  • підтримку та заохочення студентів, які успішно займаються науковою та дослідницькою діяльністю, мають високі показники у навчанні, беруть активну участь у громадському житті університету тощо.

Виховання студентів здійснюється через заступників директора, деканів з виховної роботи та наставників академічних груп, які планують виховну роботу на основі побажань студентів з урахуванням історичних дат, традиційних заходів університету, міста. Працівники відділу виховної роботи розробляють план виховної роботи Педуніверситету на навчальний рік, який спрямований на вирішення актуальних проблем виховання студентів університету, представляє його для обговорення і погодження на засідання Вченої ради та подає на затвердження ректору університету.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про вищу освіту» працівники відділу виховної роботи активно співпрацюють з Радою студентського самоврядування університету.

Відділ виховної роботи значну увагу приділяє виховній роботі з молоддю за місцем її проживання - у студентських гуртожитках. Це сприяє активному залученню студентів до організації і проведення різноманітних заходів. В гуртожитках Педуніверситету працюють студентські вітальні, навчальні та спортивні кімнати, створені належні житлово-побутові умови для проживання, підготовки до занять та проведення дозвілля, яке організовує об’єднана рада гуртожитків та викладачі Педуніверситету.

Працівниками відділу виховної роботи проводяться заходи щодо забезпечення соціального захисту студентів пільгових категорій: ведення обліку всіх соціально незахищених категорій студентів (сироти, напівсироти, інваліди, чорнобильці, студенти, батьки яких є учасника АТО, студенти з малозабезпечених сімей, студенти, які мають статус внутрішньопереміщених осіб); оформлення належних пільг таким студентам та здійснення контролю за наданням окремим категоріям студентів належних пільг та соціальних виплат; оздоровлення та лікування студентів пільгових категорій тощо.

Відділ виховної роботи співпрацює з Мистецьким центром Педуніверситету, основними напрямами роботи якого є: організація та проведення різноманітної за формами і змістом виховної, культурно-масової, культурно-просвітницької роботи, спрямованої на всебічну підтримку і розвиток студентської аматорської творчості, культурних, духовних і громадських суспільно-корисних ініціатив.

Щорічно працівниками відділу виховної роботи у стінах закладу проводяться: Посвята у студенти, День працівника освіти, День Матері, День Європи, День Студента; фестиваль експериментального студентського театру, фестиваль першокурсників «Алло, ми шукаємо таланти!», конкурс новорічної казки, конкурс «Красуня Педуніверситету», студентські наукові конференції, урочиста церемонія вручення дипломів випускникам, тематичні творчі вечори, вечори-пам’яті. Доброю традицією стають чемпіонати з інтелектуальних ігор: чемпіонат «Ліга сміху», гра «Що? Де? Коли?» тощо.

Працівники відділу виховної роботи ініціюють участь студентів та викладачів Педуніверситету у благодійних акціях та різноманітних заходах з надання соціально-педагогічної та психологічної допомоги усім, хто такої потребує. Популярними серед студентства є заходи волонтерського характеру. На базі Педуніверситету діє «Школа волонтерства», яка має 4 напрями роботи: діти-інваліди (люди з особливими потребами); діти-сироти (дитячі будинки і психолого реабілітцентри); будинки геріатричного типу (будинки престарілих); діти сімей АТО (включаючи самих учасників).

Працівники відділу виховної роботи координують роботу добровільних студентських об’єднань, які задовольняють інтереси студентів і є мікросередовищем соціалізації молоді.

З 2008 року відділ виховної роботи започаткував роботу Інституту наставників академічних груп.

Щороку відділ виховної роботи організовує традиційні конференції з питань здорового способу життя («Твоє здоров’я – твій вибір!», «СНІД не обирає свою жертву», «Зроби свідомий вибір на користь свого здоров’я», «СНІД – загроза твоєму життю», «Туберкульоз як медико-соціальна проблема сучасності», «Туберкульоз: знайти і вилікувати кожного») та конференцію «Виховання молоді на принципах християнської моралі».

При відділі виховної роботи функціонує соціально-психологічна служба, яка шляхом реалізації традиційних напрямів психологічної служби забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку студентів, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей. За консультативною допомогою до працівників служби звертаються студенти, викладачі, батьки та представники інших установ і організацій.

Працівниками відділу виховної роботи налагоджена співпраця з бібліотекою університету, організовуються презентації книг та тематичні виставки літератури на різноманітну тематику.

Також працівники відділу виховної роботи співпрацюють з Музейно-просвітницьким центром, який є культурно-освітнім і науково-дослідницьким підструктурним підрозділом, що дбає про вивчення, збереження національної і світової історико-культурної спадщини.

З метою формування у студентської молоді національної свідомості, любові до рідної землі, родини, свого народу, виховання основ естетичної культури, оволодіння цінностями і знаннями народного мистецтва працівники відділу виховної роботи разом з навчально-науковою лабораторією з етнології Поділля щорічно проводять низку цікавих пізнавальних заходів.

Відділ виховної роботи Педуніверситету спрямовує виховний процес на глибоке розуміння студентами переваг обраної ними професії, що сформує в майбутнього педагога не лише моральне задоволення, почуття гордості за правильність обраного трудового шляху, але й почуття відповідальності перед молодими поколіннями, суспільством, державою за якість виконання свого соціального обов’язку. Освіта і виховання є найважливішими компонентами культури, духовності, суспільної свідомості.