головна
збірники наукових праць
наукові записки
головна ВДПУ

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ


Фахові видання


Серія: Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми

2008 р.
випуск 16, 2008 р.
випуск 17, 2008 р.
випуск 18, 2008 р.
випуск 19, 2008 р.
випуск 20, 2008 р.
2009 р.
випуск 21, 2009 р.
2010 р.
випуск 23, 2010 р.
випуск 24, 2010 р.
випуск 25, 2010 р.
випуск 26, 2010 р.
2011 р.
випуск 27, 2011 р.
випуск 28, 2011 р.
2012 р.
випуск 29, 2012 р.
випуск 30, 2012 р.
випуск 31, 2012 р.
випуск 32, 2012 р.
випуск 33, 2012 р.
2013 р.
випуск 34, 2013 р.
випуск 35, 2013 р.
випуск 36, 2013 р.
2014 р.
випуск 37, 2014 р.
випуск 38, 2014 р.
випуск 39, 2014 р.
випуск 40, 2014 р.
2015 р.
випуск 41, 2015 р.
випуск 42, 2015 р.
випуск 43, 2015 р.

детальніше ...


Серія: Фізична культура, спорт та здоров'я нації

2010 р.
випуск 9, 2010 р.
випуск 10, 2010 р.
2011 р.
випуск 11, 2011 р.
випуск 12, том 1, 2011 р.
випуск 12, том 2, 2011 р.
випуск 12, том 3, 2011 р.
2012 р.
випуск 13, 2012 р.
випуск 14, 2012 р.
2013 р.
випуск 15, 2013 р.
випуск 16, 2013 р.
2014 р.
випуск 17, 2014 р.
випуск 18, Том 1, 2014 р.
випуск 18, Том 2, 2014 р.
2015 р.
випуск 19, Том 1, 2015 р.
випуск 19, Том 2, 2015 р.

детальніше ...


інститутські видання

серія: Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень
випуск 1, 2012 р.

серія: Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії
випуск 3, 2005 р.

серія: Вісник інституту історії, етнології і права
випуск 10, 2012 р.

серія: Козацтво в історії України
випуск 2012 р. (до 360-річчя битви під Батогом)

серія: Релігійне життя Поділля: минуле і сучасне
випуск 2008 р. (до 1020-ліття хрещення Русі та 250-річчя Вінницького кафедрального спасо-преображенського собору)

серія: Україна і Польща: історичне сусідство
випуск 2012 р.

серія:Народи світу і Велика війна 1914-1918 рр
випуск 2015 р.

серія: Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки та фундаментальних наук
випуск 5, 2008.

серія: Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти
випуск 6, 2009.
випуск 7, 2010.
випуск 9, 2012.

серія: Стан та перспективи підготовки вчителя математики в Україні
випуск 2009 р.

серія: Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики
випуск 2012 р.

серія: Структурна релаксація у твердих тілах (Structural relaxation in solids)
випуск 2012 р.

серія: Астрономія і сьогодення
випуск 2013 р. ІІ Межрігональна науково-практична конференція

серія: Словянське музичне мистецтво в контексті європейської культури
випуск 2011 р.

серія: Реалізація ідей В.О.Сухомлинського в практиці роботи сучасної початкової школи
випуск 8, 2012 р.

серія: Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2015 р.

серія: Літературне краєзнавство Поділля в системі сучасної освіти: стан,проблеми, перспективи
випуск 2011 р.

серія: "ХХ століття: від модерності до традиції"
випуск 2, 2012 р., Творчість Юрія Клена і міжвоєнна доба в український літературі
випуск 3, 2014 р., Творчість Галини Журби і міжвоєнна доба в українській літературі

серія: "Літературні контексти ХХ століття"
випуск 1, 2010 р., Естетика і поетика творчості Леоніда Мосендза

серія: "Лінгвістичне портретування сучасного соціуму"
випуск 2016 р., ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція

серія: Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти
випуск 2008 р.
випуск 2009 р.
випуск 2010 р.
випуск 2011 р.
випуск 2012 р.
випуск 2013 р.
випуск 2014 р.

серія: Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі
випуск 12, 2008 р.
випуск 13, 2009 р.
випуск 14, 2010 р.
випуск 15, 2011 р.
випуск 16, 2012 р.
випуск 17, 2013 р.
випуск 18, 2014 р.

Серія: Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування
випуск 2010 р.
випуск 2011 р.
випуск 2012 р.

серія: Туризм - як фактор регіонального розвитку
випуск 2011 р.

серія: Хімічна та екологічна освіта:
випуск 2012 р. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції.
випуск 2015 р. Cтан і перспективи розвитку: збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції.

серія: Підготовка майбутнього вчителя хімії до впровадження державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти
випуск 2014 р., Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція

Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Теоретичні та методичні засади особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя" (26-27 листопада 2014 р.)

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференця "Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика" (25-27 березня 2015 р.)студентські видання

серія: Сучасні проблеми лінгвістики, літературознавствата методики викладання мови і літератури (наукова інтернет-конференція студентів)
випуск 1, 2015 р.

серія: Задача одна - способи розв'язання різні
випуск 2012 р.

серія: Технології введення математичних понять у процесі навчання математики
випуск 2, 2012 р.

серія: Мова, освіта, культура: Інтеграційні тенденції в сучасному світі
випуск 2009 р.
випуск 2010 р.
випуск 2011 р.
випуск 2012 р.

серія: Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному суспільстві
випуск 2010 р.
випуск 2011 р.
випуск 2012 р.
випуск 2013 р.2016 © ВДПУ