Одним із головних напрямів діяльності Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського є розробка і реалізація міжнародних освітніх і наукових проектів, програм, договорів, грантів та інших форм співпраці із зарубіжними університетами, установами та організаціями з метою перетворення педуніверситету на міжнародно визнаний інноваційний науково-освітній, аналітичний, проектний та консалтинговий центр.

Уже сьогодні педуніверситет має більше 54-ьох договорів з закладами вищої освіти та навчальними установами понад 20 країн світу, зокрема США, Великої Британії, Німеччини, Нідерландів,Китаю, Ізраїлю, Чехії, Польщі, Литви, Румунії, Азербайджану, Молдови, Канади, Австрії та інших країн.

Ми впевнено крокуємо до поліпшення та модернізації нашого університету і невпинно працюємо над цим. Ми хочемо, щоб в наших стінах, кожен почував себе, як вдома і робимо все можливе від нас аби забезпечити наших студентів усім необхідним.

Основні завдання

  1. Організація міжнародних зв'язків та спільних програм міжнародного співробітництва з іноземними навчальними закладами, організаціями, асоціаціями в галузі науки та освіти.

  2. Організація участі у програмах двостороннього та багатостороннього міжнародного і міжуніверситетського обміну, стажування та практики аспірантів, докторантів, педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників та студентів ВДПУ, підтримка міжнародних зв'язків з установами, оформлення участі професорсько-викладацького персоналу та студентів ВДПУ в закордонних наукових семінарах, конференціях, стажуваннях, практиках, проведенні наукових досліджень

  3. Організація та реалізація спільних міжнародних освітніх програм з закордонними університетами-партнерами з одержанням дипломів даних університетів.

  4. Надання необхідної організаційної та методичної допомоги структурним підрозділам, факультетам і кафедрам у встановленні та підтримці міжнародних зв'язків.

  5. Здійснення інформаційної та рекламної роботи з метою пошуку нових університетів - партнерів та розширення географії міжнародних зв'язків ВДПУ.