Переглядів:

Деканат

Місцезнаходження: вул. Острозького, 32, корпус № 3, 3 поверх, кімн. 321.

Телефон: міський - (0432) 61-67-21, вн. 2-88.
Керівництво факультету

Декан факультету, професор Зінько Юрій Анатолійович
Декан факультету, професор Зінько Юрій Анатолійович
Заступник декана з навчальної роботи доцент, Ніколіна Інна Іванівна
Заступник декана з навчальної роботи, доцент Ніколіна Інна Іванівна
Мазур Інна Віталіївна кандидат історичних наук, доцент, заступник декана з виховної роботи
Заступник декана з виховної роботи, доцент Мазур Інна Віталіївна кандидат
Лапшин Сергій Андрійович кандидат історичних наук, доцент, заступник декана з наукової роботи
Заступник декана з наукової роботи, доцент Лапшин Сергій Андрійович

До складу Факультету історії, права і публічного управління входять кафедри:

Структурні підрозділи:

Гуртки:

Спеціальності та спеціалізації

Ступінь вищої освіти «Бакалавр»

Галузь знань   01 Освіта

Спеціальність  014 Середня освіта(Історія)

Спеціалізації:  • правознавство;

 • українознавство та краєзнавчо-туристична робота.

Галузь знань   08 Право

Спеціальність  081 Право

Галузь знань   281 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність  281 Публічне управління та адміністрування


Ступінь вищої освіти «Магістр»

Галузь знань   03 Гуманітарні науки

Спеціальність  032 Історія та археологія

Галузь знань   01 Освіта

Спеціальність  014 Середня освіта(Історія)

Спеціалізації:  • правознавство;

 • українознавство та краєзнавчо-туристична робота.

Галузь знань   281 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність  281 Публічне управління та адміністрування

Науково-дослідна діяльність

На факультеті працює 38 штатних викладачів, з них сім докторів наук, професорів; тридцять кандидатів наук, доцентів.

Переглянути історію

Факультет акредитований за 4 рівнем і готує фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр (термін навчання 4 роки) і магістр (1,5 років). Діє очна і заочна аспірантура й докторантура з спеціальностей: всесвітня історія, історія України, етнологія, історіографія, джерелознавство й спеціальні історичні дисципліни та історія науки і техніки.

Гордістю факультету є його випускники, які успішно працюють у загальноосвітніх школах, коледжах, вищих навчальних закладах, є керівниками освітніх установ, державними службовцями, співробітниками правоохоронних органів, працівниками екскурсійних бюро, займаються творчою й науковою роботою. До речі, понад 200 наших вихованців захистили кандидатські дисертації та біля 30 – докторські.

В факультеті домінує культ науки. Щорічно наші викладачі видають монографічні дослідження, навчально-методичні посібники й підручники. На факультеті здійснюється випуск періодичних наукових видань “Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія”, «Вісник факультету історії, етнології і права». Студенти свої наукові дослідження публікують у збірнику наукових праць “Вісник студентського наукового товариства”. На факультеті функціонують проблемна група з дослідження регіональної історії (історії Східного Поділля), навчально-наукова лабораторія з етнології Поділля, Подільський центр прав дитини.

Органи самоврядування координують студентську наукову роботу, здійснюють захист прав студентів та організовують їх дозвілля, соціально-побутове життя, художню самодіяльність.

Свої теоретичні знання студенти мають можливість закріпити під час педагогічної практики у загальноосвітній школі, правової – в органах МВС, прокуратури, суду, а також музейно-архівної і польової археологічної й етнографічної практик.

Всі хто мріють про професії історика, юриста, управлінця на нашому факультеті отримають ґрунтовні знання і стануть висококваліфікованими фахівцями!


2019 - 2020 © ВДПУ