Кафедра хорового мистецтва та методики музичного виховання
 
     
  головна інституту    кафедри     спеціальності     наукова робота     студентське життя  
     
     
 
переглядів:

Історія становлення кафедри:

Рік заснування - 1974

Завідувачі кафедри:

Старший викладач Кангеларі В.В. (1974)

Доктор мистецтвознавства, професор Іваницький А.І. (1974-1979 pp.)

Кандидат мистецтвознавства, професор Завальнюк А.Ф. (1989-1998 pp.)

Кандидат педагогічних наук, доцент Лебедєв В.К. (з 1979-1984 pp., 1998-2011 pp.)

Кандидат педагогічних наук, доцент Бурська О.П. (2011-2012 рр.)

Доктор педагогічних наук, професор Брилін Б.А. (1984-1989 pp., та з 2012 р.)


Цілий ряд педагогів-музикантів, науковців, які розпочинали свою педагогічну діяльність на кафедрі, зараз успішно працюють у різних мистецьких та педагогічних навчальних закладах України і зарубіжжя. Серед них – заслужена артистка України, професор А.В.Кащенко, кандидат мистецтвознавства, доцент Д.Г.Терентьєв (Національна музична академія України імені П.І.Чайковського); доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки Оренбурзького державного університету Каргапольцев С.М., кандидат мистецтвознавства, доцент Сумського державного педагогічного університету А.Ф.Кречківський, директор дитячої музичної школи №2 м. Вінниці Л.І.Ліпський, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Г.С.Тарасенко, заслужений працівник культури України, соліст Черкаського державного заслуженого українського народного хору М.В.Плашкевич.

У різні роки на кафедрі плідно працювали високопрофесійні, талановиті педагоги: І.М.Біленька, М.Ганопольська, Т.М.Григорьєва, І.М.Файн, С.Залманова, О.П.Дніпровська, А.С.Семко, Ж.О.Кангеларі, Т.Й.Штромберг, Г.Г.Філімонов, М.І.Шепета, П.З.Шепета, А.В.Шпетний, Н.О.Севастьянова, Т.С.Сукманська, Н.Ф.Вишнякова, О.М.Терлецька, Т.О.Лотоцька, А.І.Бурса, Ф.І., Н.Г.Мозгальова, К.Г.Куркова.

Помітний слід в історії кафедри залишили В.В.Кангеларі, В.Ф.Поліщук, З.П.Шепета, І.Л.Лапинський, В.Д.Остроменський, М.Л.Гітельман, Л.Б.Меднік, керівники оркестру народних інструментів у різні роки – В.А.Рябінін, В.Л.Гуменюк. Легендарна постать в історії кафедри – М.М.Юхновський. Вихованець Санкт-Петербурзької консерваторії, учень І.О.Браудо, розробник унікальної системи навчання курсу гармонії музики, Микола Миколайович виховав цілу плеяду педагогів-музикантів, що сьогодні плідно працюють у навчальних закладах України та світу.
Естрадно-джазовий оркестр. Художній керівник і диригент – доктор педагогічних наук, професор Брилін Б.А.


За роки становлення на кафедрі сформувались певні традиції, школи. Значний внесок у формування фахової школи музично-педагогічної підготовки студентів було зроблено музикознавчою та інструментальними методичними комісіями. Активні науково-методичні пошуки та виконавські досягнення викладачів вивели кафедру на передові позиції серед педагогічних університетів України. Тривалий час методичну комісію музикознавчих дисциплін очолювала старший викладач Л.П.Холодкова. Автор цілого ряду методичних посібників, розробок, висококваліфікований педагог, випускниця музично-педагогічного факультету ВДПУ Людмила Павлівна Холодкова більше тридцяти років присвятила самовідданому служінню справі підготовки майбутніх учителів музики. Близько 35 років натхненної праці віддала кафедрі талановита піаністка, педагог, до 2009 р. незмінний концертмейстер народної хорової капели факультету музичного мистецтва Т.П.Макарова.

Нині кафедра об’єднує музикантів різних шкіл і поколінь. Методичну комісію теоретичних дисциплін очолює кандидат мистецтвознавства, доцент Верещагіна-Білявська О.Є.; комісію фортепіанної підготовки - кандидат педагогічних наук, доцент О.П. Бурська; методичну комісію народних інструментів – старший викладач Єфіменко І.В. На кафедрі працюють доктор педагогічних наук, професор Брилін Б.А., професор А.Ф.Завальнюк, доценти В.М.Синицін, О.Є.Верещагіна-Білявська; кандидати мистецтвознавства, викладачі Черкашина О.В., Ліва Н.В., кандидати педагогічних наук, доценти О.П.Бурська, Н.Г. Мозгальова, Т.Р.Браніцька, Б.І.Нестерович, О.Ю.Теплова, В.А.Фрицюк; кандидати педагогічних наук, старші викладачі Т.Д.Грінченко, Шпортун О.М., старші викладачі І.С.Шатковська, І.В.Єфіменко, В.О.Заїчко, викладач В.М.Фрицюк.

Концертмейстером кафедри впродовж багатьох років працює Т.С.Зелінська.

Поряд із викладацькою діяльністю з музично-історичних, теоретичних та інструментально-виконавських дисциплін спеціальності Музичне мистецтво колектив кафедри активно працює у галузі наукових досліджень з музикознавства та музичної педагогіки. Серед найбільш вагомих наукових здобутків кафедри лише періоду 2006-2011 рр. – 2 монографії, 24 навчально-методичних посібники, 13 з яких – під грифом МОН України, близько 70 наукових статей. Вагомими результатами наукової роботи викладачів є 10 захищених впродовж 2003-2012 рр. кандидатських дисертацій.
Народний оркестр народних інструментів. Художній керівник і диригент – старший викладач Єфіменко І.В.


На кафедрі плідно працюють студентські наукові гуртки, творчі колективи: народний оркестр народних інструментів (художній керівник і диригент – старший викладач Єфіменко І.В.), естрадно-джазовий оркестр (художній керівник і диригент – доктор педагогічних наук, професор Брилін Б.А.). З 2005 р. започатковано проведення Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців «Слов’янське музичне мистецтво у контексті європейської культури». В роботі конференції у 2005, 2007, 2009, 2011 рр. взяли участь молоді вчені та студенти з Польщі, Австрії, Німеччини, Росії, вищих мистецьких та педагогічних навчальних закладів Києва, Тернополя, Житомира, Донецька, Кривого Рогу, Бердянська, Мелітополя, Кам’янець-Подільського, Умані, Кременеця, Львова, Ялти, Хмельницького, Вінниці та ін.

Колектив кафедри підтримує наукові і творчі зв’язки з провідними навчальними закладами України та Європи: Інститутом мистецтв Академії Поморської в м.Слупську (Польща), Університетом М. Кюрі-Склодовської в м. Любліні (Польща), Інститутом музики Свєнтокшистської академії м. Кельце (Польща), НДІ фольклору та етнографії АН України, Національною музичною академією України ім. П.І.Чайковського, Національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова, Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка та ін.

Колектив кафедри брав активну участь в організації та проведенні свят, зустрічей з випускниками, загальноуніверситетських виховних заходів – літературно-музичних вечорів, концертів, зустрічей, ініціював проведення майстер-класів за участю музикантів Польщі, Австрії, України. Важливою складовою виховної роботи серед студентів стало залучення їх до участі у щорічних міських фестивалях. Так, у 2009 р. на «День міста» ансамбль народних інструментів під керівництвом І.В.Єфіменко здобув друге місце у конкурсі серед молодіжних музичних колективів. Особливої відзнаки міської адміністрації був удостоєний також студентський фольклорний ансамбль «Ars Nova», створений на базі академічної групи під кураторством викладача кафедри Т.Д.Грінченко (Організатор і художній керівник колективу – студентка 2010 року випуску спеціальності Музичне мистецтво зі спеціалізацією «Українознавство» Ольга Мартинюк). Традиційними у студентському житті стали щорічні конкурси «Красуня університету», «Дари осінньої природи», «Козацькі розваги», на яких наші студенти не один раз виборювали призові місця і нагороди.

На кафедрі впроваджено авторські науково-методичні розробки випускниками Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка, Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського, Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Донецької державної академії імені С.С.Прокоф’єва та ін. Підготовлені на кафедрі науковці успішно працюють в різних мистецьких та педагогічних навчальних закладах України та зарубіжжя (професор Д.Терентьєв, Заслужена артистка України, професор Алла Кащенко – Національна музична академія України імені П.І.Чайковського; С.Каргапольцев – Оренбурзький державний університет, А.Кречковський – Сумський державний педагогічний університет).

Отримавши на кафедрі ґрунтовну музично-фольклористичну підготовку, ряд випускників стали відомими вченими-новаторами, які успішно ведуть мистецьку та виховну роботу в школах і творчих дитячих колективах, впроваджуючи та пропагуючи народнопісенну творчість Поділля (А.Сторожук-Бурса, В.Буко, А.Дзюба, О.Куций, В.Грудін та інші).


Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

Народна музична творчість, історія української музики, історія зарубіжної музики, історія слов'янської музики, сучасна зарубіжна музика, гармонія, сольфеджіо, аналіз музичних творів, поліфонія, оркестровий клас, інструментально-ансамблеве музикування, психологія музичної діяльності, основний музичний інструмент (фортепіано, баян, домра, струнні інструменти), додатковий музичний інструмент, концертмейстерський клас.

Викладацький склад:

Брилін Борис Андрійович

Брилін Борис Андрійович - завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор,дійсний член академії МТН України.

Автор понад 200 наукових праць з проблем творчого розвитку школярів і студентської молоді в галузі мистецької освіти.

З 1968 року – викладач музично-педагогічного факультету ВДПУ. У 1972 році вступив до аспірантури НДІ художнього виховання Академії педагогічних наук (м. Москва), де захистив кандидатську дисертацію, тема якої була пов’язана з питаннями аранжування сучасної молодіжної музики. Дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора педагогічних наук захистив у 1998 році при Інституті педагогіки АПН України На основі матеріалів дисертації опубліковано 2 монографії: «Музично творчий розвиток учнів в умовах дозвілля» ( Київ, 2002 р.), « Проблема развития вкуса и современная популярная музыка» (Москва, 2004), два навчально – методичних посібника «Акомпанемент та імпровізація»( Одеса, 2006 у співавт.), «Інструментування та аранжування» (Київ, 2008 у співавт.), а також «Хрестоматію для естрадних та джазових ансамблів у семи частинах» (Київ, 2007 -2012) . В 2008 році опублікована монографія «Процес аранжування як творча проблема» (Київ), у 2011 – монографія «Музичне дозвілля молоді: соціологічний аспект» (Київ) та книга для учителя «Вокально-інструментальні ансамблі школярів» видання друге (Київ), а також багато статей, методичних рекомендацій, матеріалів та тез наукових конференцій.

Викладав такі дисципліни, як «Музичне дозвілля молоді», «Історія естрадної музики», «Основи імпровізації», «Аранжування», зараз веде Основний музичний інструмент (духові інструменти), додатковий музичний інструмент, концертмейстерський клас тощо.

Коло наукових інтересів: музично-творча діяльність учнівської молоді, джазове мистецтво в виховному процесі молоді, розвиток естетичного смаку школярів та студентів на кращих зразках світової естради, вивчення впливу музики різних жанрів на психофізіологію слухача та ін.

Методична комісія фортепіано

Бурська Олена Петрівна

Бурська Олена Петрівна - кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач секції.

Закінчила Вінницьке музичне училище імені М.Д.Леонтовича та Молдавську державну консерваторію імені Г.Музическу по класу проф. С.С.Коваленко (1992). У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Методичні основи розвитку музично-виконавського мислення студентів у процесі фортепіанної підготовки». Коло наукових інтересів: феноменологія музики, теорія виконавства, методика виконавської підготовки студентів.

Грінченко Тетяна Дмитрівна

Грінченко Тетяна Дмитрівна - кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Закінчила Вінницьке музичне училище імені М.Д.Леонтовича та Одеську державну консерваторію імені А.Нежданової (1990). Як концертмейстер Вінницької обласної філармонії займається активною концертною діяльністю. Виступала в залах Оружейної палати (м.Москва), Посольства України у ФРН (м.Берлін), Малому залі Московської консерваторії.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування мистецького досвіду майбутнього вчителя музики в процесі фахової підготовки» за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Мозгальова Наталя Георгіївна

Мозгальова Наталя Георгіївна - кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила Вінницьке музичне училище імені М.Д.Леонтовича та Харківський інститут мистецтв імені І.Котляревського. Навчалась в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування музичного мислення вчителя музики у процесі інструментальної підготовки». Коло наукових інтересів: проблеми розвитку музично-творчих здібностей та музичного мислення студентів.

>Синіцин Володимир Михайлович

Синіцин Володимир Михайлович - кандидат мистецтвознавства, доцент.

Закінчив музично-педагогічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту імені М.Островського (1972). У 1989 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Шляхи розвитку фортепіанної артикуляції у 18 столітті» за спеціальністю 17.00.01 – музичне мистецтво.

Теплова Олена Юріївна

Теплова Олена Юріївна - кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила Вінницьке музичне училище імені М.Д.Леонтовича та музично-педагогічний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О.С.Пушкіна (1983). Навчалась у Саратовській державній консерваторії імені Л.В.Собінова. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування готовності до творчої самореалізації майбутнього вчителя музики». Має більше 35 наукових публікацій. Коло наукових інтересів: проблеми формування фахових умінь студентів мистецьких закладів освіти, їх готовності до творчої самореалізації у майбутній педагогічній та виконавській діяльності. Серед студентів – дипломанти Міжнародних конкурсів молодих виконавців. За популяризацію творчості сучасних регіональних композиторів у 2007 році нагороджена Почесною грамотою Вінницького відділення Спілки композиторів України.

Методична комісія музикознавчих дисциплін

Верещагіна-Білявська Олена Євгенівна

Верещагіна-Білявська Олена Євгенівна - кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач секції.

Закінчила Вінницьке музичне училище імені М.Д.Леонтовича та Донецьку музичну академію зі спеціальності «Мистецтвознавство». У 1993 році захистила кандидатську дисертацію «Функціювання старовинних вокально-хорових жанрів в творчості Альфреда Шнітке (Київ, 17.00.03 - музичне мистецтво).

Керує кандидатськими дослідженнями в галузі теорії та історії культури. Коло власних наукових інтересів: проблеми жанру; художні світогляди ХХ-ХХІ ст.; взаємодія світських і релігійних світоглядів у художній культурі; історія культури Поділля; проблеми сучасного музичного мистецтва.

Викладає дисципліни: Історія зарубіжної музики, Історія зарубіжної культури, Сучасна зарубіжна музика, Аналіз музичних творів.

Розроблені авторські програми (у співавторстві з Холодковою Л.П. та Шатковською І.С.) з Історії української музики ХХ ст., Основ гармонічного мислення, Основ стилістичної гармонізації та ін.

Шатковська Ірина Станіславівна

Шатковська Ірина Станіславівна - cтарший викладач.

Закінчила Вінницьке музичне училище імені М.Д.Леонтовича та Львівську державну консерваторію (1985) зі спеціальності «Мистецтвознавство». Викладає курси «Історія слов’янської музики», «Сольфеджіо», «Гармонія». Автор наукових праць в галузі історії музики слов’янських композиторів та навчальних програм з музично-теоретичних дисциплін.

Ліва Наталя Валеріївна

Ліва Наталя Валеріївна - кандидат мистецтвознавства, викладач.

У 1995 р. закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського. З 1994 по 1995 р. працювала концертмейстером жіночого хору у ВДПІ ім. М. Островського. З 1995 р. по теперішній час працює викладачем музично-теоретичних дисциплін та фортепіано на кафедрі музикознавства та інструментальної підготовки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. У 2007 р. закінчила магістратуру при Київській державній академії керівних кадрів культури і мистецтв. З 2007 по 2011 р. навчалася в аспірантурі Київської національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 29 листопада 2012 р. захистила дисертацію на тему: «Рок-культура як явище романтичної традиції» та здобула ступінь кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 – Теорія та історія культури.

Коло наукових уподобань: проблеми генези та еволюції музичних культур, філософія мистецтва.

Завальнюк Анатолій Федорович

Завальнюк Анатолій Федорович - кандидат мистецтвознавства, професор.

Закінчив Львівську державну консерваторію імені М.Лисенка, 1967 р. Спеціальність: баян. У 1983 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Типологія пісень літнього сонцестояння та їх східнослов’янська спільність». Викладає курси: «Історія української музики», «Народна творчість», «Основний музичний інструмент», «Додатковий музичний інструмент».

Методична комісія народних та струнних інструментів

Єфіменко Ірина Володимирівна

Єфіменко Ірина Володимирівна - завідувач секції, старший викладач.

На посаді викладача по класу народних інструментів працює з вересня 1993 року. Викладає основний музичний інструмент (баян, акордеон), концертмейстерський клас, додатковий інструмент. З 2003 року керує Народним оркестром народних інструментів.

У 2012 році закінчила аспірантуру. Тема дисертаційного дослідження «Формування комунікативної компетентності майбутнього учителя музики в процесі колективного інструментального музикування».

Автор понад 20 наукових та методичних публікацій.

Браніцька Тетяна Ромуальдівна

Браніцька Тетяна Ромуальдівна - кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: Проблеми формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій. Соціально-психологічні основи організації виховної роботи зі студентами ВНЗ. Професійні навички: 20 років роботи у ВНЗ. У 2005, 2011 роках працювала у складі робочої групи по акредитації університету. Розробляла стандарт спеціаліста. Портфоліо: Грамоти та подяки за сумлінну працю. Особисті та професійні якості: Працьовитість, комунікабельність, відповідальність, порядність, старанність, цілеспрямованість та наполегливість.

Нестерович Богдан Іванович

Нестерович Богдан Іванович - кандидат педагогічних наук, доцент.

Отримав звання методиста (1998), неодноразово нагороджений грамотами МОН України. Закінчив Чернівецьке музично-педагогічне училище (клас баяна К.В.Унгуряна) та та музично-педагогічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту імені М.Островського (клас баяна В.Ф.Поліщука). У 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Підготовка вчителя до позакласної музично-виховної роботи». Автор близько 50-ти наукових праць (статей, програм, навчальних посібників з грифом МОН України). Автор обробок народних пісень в перекладі для баяна.

Черкашина Олеся Валентинівна

Черкашина Олеся Валентинівна - кандидат мистецтвознавства, викладач.

Закінчила Вінницьке музичне училище ім. М. Леонтовича 1991 року. У 1995 році вступила до ВДПУ ім. М. Коцюбинського, який закінчила у 2000 році за спеціальністю “Музична педагогіка та виховання”. До Львівської державної музичної академії ім. М. Лисенка вступила 2004 року, яку закінчила 2007 за спеціальністю “Музичне мистецтво” та здобула кваліфікацію викладач народних інструментів (бандура), артист оркестру (ансамблю), капели бандуристів. Від грудня 2009 року була здобувачем кафедри музикології НАКККіМ (м. Київ).У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Театр опери та балету і державна консерваторія у Вінниці як феномени національної культури першої половини ХХ ст.» за спеціальністю 17.00.01 – теорія та історія культури.

В університеті імені М. Коцюбинського працює від 1999 року. Викладає основний музичний інструмент (бандуру), додатковий музичний інструмент.

Шпортун Оксана Миколаївна

Шпортун Оксана Миколаївна - кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Закінчила у 1997р. – Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського, спеціальність - «Вчитель музики та основ хореографії». З 1997р. – викладач кафедри історії, теорії музики та гри на музичних інструментах. У 2009р. захистила дисертацію на тему: «Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутнього вчителя музики засобами народнопісенної творчості».

З 2009 по 2012 р.р. – Національний університет ім. Т.Г.Шевченка – спеціальність «Психологія», з 2010р. – ст. викладач кафедри музикознавства та інструментальної підготовки.

Фрицюк Валентина Анатоліївна

Фрицюк Валентина Анатоліївна - кандидат педагогічних наук, доцент.

У 1991 році закінчила оркестровий факультет Київської державної консерваторії ім. П.І. Чайковського за спеціальністю «баян». У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування креативності майбутніх учителів музики» за спеціальністю13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

З 2005 року працює на кафедрі ансамблевої гри та естрадного мистецтва. Викладає основний музичний інструмент, методику викладання гри на музичних інструментах, педагогіку, активно працює з дипломниками, аспірантами. Є автором понад 30 наукових праць, у тому числі навчальні програми та посібники. Наукові праці стосуються проблеми діагностики та формування креативності.

Фрицюк Василь Миколайович

Фрицюк Василь Миколайович - викладач.

Закінчив ВДПІ імені М.Островського (1991). Викладач основного музичного інструменту (баян).

Заїчко Володимир Олександрович

Заїчко Володимир Олександрович - старший викладач.Web-сторінка реконструюється ...На головну університету