Наша адреса:

Факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв імені Валентини Волошиної

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

вул. Острозького, 32, м. Вінниця, Україна, 21001

Дирекція: корпус № 1, кімната 247

Телефон: (0432) 61-22-66

E-mail: vdpu-fdpom@ukr.net

Керівництво факультетуДекан факультету
Кіт Галина Григорівна
кандидит педагогічних наук, доцент
корпус №1, кімната 247
e-mail: galinakit12@gmail.com
Заступник директора – Дабіжа Людмила Петрівна, старший викладач
Заступник декана з наукової роботи
Казьмірчук Наталія Степанівна
кандидат педагогічних наук, доцент
корпус №1, кімната 245


Заступник декана з навчальної роботи
Дабіжа Людмила Петрівна
старший викладач
корпус №1, кімната 247
тел. (0432) 61-22-66
Коваль Тетяна Василівна
Заступник декана з виховної і
соціальної роботи
Коваль Тетяна Василівна
кандидат педагогічних наук
корпус №1, кімната 245Загальна інформація

Факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв імені Валентини Волошиної надає освітні послуги щодо одержання вищої освіти за ступенями вищої освіти «бакалавр», «магістр» за спеціальностями:

013 Початкова освіта (Освітня програма: «Дошкільна освіта», «Психологія», «Мистецтво», «Інклюзивна освіта»).

012 Дошкільна освіта (Освітня програма: «Початкова освіта», «Логопедія»).

025 Музичне мистецтво (Освітня програма: «Інструментальне виконавство», «Теорія та історія музики», «Хорове диригування», «Вокал»).

014 Середня освіта, Музичне мистецтво (Освітня програма: «Художня культура», «Режисура музично-виховних шкільних заходів»).

На факультеті викладають високопрофесійні, кваліфіковані педагоги, знані як в Україні, так і за її межами.

Для якісної підготовки фахівців на факультеті створено належне матеріально-технічне і методичне забезпечення: комп’ютерні класи, кабінети педагогічної майстерності, української мови, методики мов, математики і методики її викладання, образотворчого мистецтва та художньої праці, музики та методики музики, природничих дисциплін, іноземних мов, методичний кабінет, кабінет психологічного розвантаження та ін. Більшість навчальних аудиторій обладнані сучасними телевізорами та мультимедійними дошками.

Під час навчання на факультеті дошкільної, початкової освіти та мистецтв студенти мають змогу займатися науково-дослідною роботою. А це виконання дипломних досліджень, участь у діяльності проблемних груп та гуртків, апробація результатів досліджень на семінарах, конференціях різного рівня, підготовка публікацій, участь у різного роду наукових конкурсах й олімпіадах тощо.

Перед студентами відкриваються широкі наукові перспективи. Більше десяти років функціонує магістратура та аспірантура. Випускники аспірантури, як правило, успішно захищають кандидатські дисертації з подальшим працевлаштуванням у вищих навчальних закладах міста й області.

На нашому факультеті студенти проводять активне і цікаве дозвілля: посвята першокурсників у студенти, «бойове хрещення» в конкурсі художньої самодіяльності «Ми шукаємо нові таланти»; участь у театралізованому святі Новорічної казки; щорічний «Студентський бал», різноманітні екскурсії до культурних пам’яток міста й області; дискотеки, свята, вечорниці, бесіди, круглі столи, диспути, лекції-концерти, літературно-музичні вечори, КВК, зустрічі з провідними майстрами педагогічної праці міста й області – все те, що формує творче ставлення до майбутньої педагогічної роботи.

Важливе значення для розвитку факультету мають його різнобічні зв’язки з вітчизняними та зарубіжними навчальними і науковими закладами. Факультет активно співпрацює з відділеннями та інститутами Національної академії педагогічних наук України. Кафедра дошкільної та початкової освіти факультету плідно співпрацює зі Старопольською Школою Вищою м.Кельце (Польща), Школою Вищою Лінгвістичною м.Ченстохова (Польща).

Перспектива розвитку факультету пов’язана з подальшим упровадженням принципу вільної творчої освіти, удосконаленням наявних бакалаврських та відкриттям нових магістерських програм, запровадженням нових спеціалізацій на кафедрах, створенням спеціалізованих рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій, розширенням міжнародного співробітництва.


2020 © ВДПУ