Керівництво факультету

Асаулюк Інна Олексіївна

Декан факультету фізичного виховання і спорту - доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор

Головкіна Вікторія Володимирівна

Заступник декана з виховної роботи - доктор філософії, старший викладач

Драчук Андрій Іванович

Заступник декана з наукової роботи – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, професор

Кульчицька Ірина Анатоліївна

Заступник декана з навчальної роботи, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

Історична довідка

Факультет фізичного виховання і спорту засновано у 1956 році на базі міжфакультетської кафедри фізичного виховання Вінницького державного педагогічного факультету та Новгород – Сіверського педагогічного училища фізичного виховання, переведеного до Вінниці.

Перший випуск – 106 молодих фахівців відбувся 1959 року. Всього ж з часу заснування факультет підготував близько 10 000 учителів фізичної культури, які працюють у різних областях України.

З 2003 року факультет фізичного виховання набуває статусу інституту фізичного виховання і спорту, який з 2016 року реорганізовано у факультет фізичного виховання і спорту.

Структура факультету

Освітній процес забезпечують чотири кафедри:

Сьогодні факультет фізичного виховання і спорту здійснює підготовку здобувачів ступеня вищої світи бакалавра та магістра за такими освітніми програмами:

  • 014.11 Середня освіта (Фізична культура);
  • 017 Фізична культура і спорт;
  • 227 Фізична терапія, ерготерапія.

Освітній процес здійснюють понад 50 викладачів, більшість яких випускники факультету, в тому числі 3 доктори наук, 3 професори, понад 30 кандидатів наук, доцентів. Висока науково-педагогічна кваліфікація викладачів дозволяє готувати вчителя фізичної культури, вчителя основ здоров’я, тренера з обраного виду спорту, фахівця з фізичної терапії, ерготерапії на рівні сучасних вимог.

Професорсько-викладацький склад докладає зусиль, щоб дати студентам ґрунтовні знання з обраного фаху, навчити застосовувати їх на практиці, проводити наукові дослідження та спостереження, уміти робити науково обґрунтовані висновки і творчо працювати, самостійно здобувати знання.

Студенти факультету фізичного виховання і спорту залучені до науково-дослідної роботи, здійснюваної на факультеті. До найбільш вагомих науково-методичних заходів належать: Міжнародна науково-практична конференція «Фізична культура, спорт та здоров’я нації», Всеукраїнська студентська конференція «Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному суспільстві», Всеукраїнська Інтернет-конференція «Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури та спорту в Україні», Всеукраїнський науково-практичний семінар «Фізична культура, спорт та реабілітація: проблеми, інноваційні проекти та тренди» за участі студентів та викладачів закладів вищої освіти України та Європи.

Зв'язки із ЗВО, науковими центрами України та зарубіжжя

Викладачі факультету фізичного виховання і спорту підтримують плідні творчі зв’язки із:

  • Національним університетом фізичного виховання і спорту України,
  • Житомирським державним університетом ім. І.Франка,
  • Кам’янець-Подільським державним педагогічним університетом імені Івана Огієнка,
  • Херсонськимдержавним університетом,
  • Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки
  • Університетом економіки в Бидгощі;
  • Коледжом Холістичної Медицини Доктора Ніаркотей (Республіка Гана) тощо.

За минулі десятиліття на факультеті фізичного виховання і спорту здобули освіту тисячі висококваліфікованих фахівців галузі фізичного виховання і спорту, які працюють у закладах середньої освіти, ЗВО, ДЮСШ, ШВСМ, реабілітаційних центрах тав органах державного управління.

Серед випускників – Заслужені вчителі України, Заслужені тренери та судді національних категорій, викладачі ЗВО і наукові працівники, Відмінники освіти України, директори закладів освіти і ДЮСШ, керівники факультетів і кафедр, керівники обласних і районних органів освіти, державні службовці, спортивні журналісти, підприємці, керівники громадських організацій та федерацій з видів спорту, фахівці з фізичної терапії ерготерапії.

Доцентом кафедри теорії і методики фізичного виховання І.О.Асаулюк організовано виставку:

«Спортивна слава випускників Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського»