Fb Fb Fb

12 квітня 2019 р. у Вінницькому державному педагогічному університеті
імені Михайла Коцюбинського відбулася
VІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ
«ПОДІЛЬСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ЛЕКСИКОЛОГІЯ:
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Організатор конференції:

Кафедра української мови факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха.

За підтримки:

Інституту української мови Національної академії наук України (м. Київ) – на підставі Угоди про співпрацю.

Мета конференції – активізація науково-дослідної роботи студентів, аспірантів і молодих учених із системного вивчення регіональних особливостей діалектно-ономастичного матеріалу Поділля.

Інформаційна довідка:

Робота конференції зосереджена в 6 секціях:

 1. Онімний ландшафт Поділля.
 2. Лексико-семантичні особливості подільського говору.
 3. Етнолінгвістичні студії духовної культури подолян.
 4. Лінгвістика тексту письменників-подолян.
 5. Теоретичні засади діалектологічних студій.
 6. Подільська історична діалектологія.

Кількість учасників, у т.ч. з інших міст:

Загальна кількість – 41 особа, з них 24 – з інших міст:

  Інституту історії і
 1. філології Академії імені Яна Длугоша (м. Ченстохова, Польща),
 2. Хмельницький національний університет (м. Хмельницький),
 3. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (м. Умань Черкаської обл.),
 4. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський Хмельницької обл.),
 5. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький),
 6. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Збірник статей, матеріалів конференції

Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи: Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Вінниця, 11-12 квітня 2019 р.) / Відп. ред. І. В. Гороф’янюк; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2019. – 129 с. (7,5 ум. др. арк.).

Резолюція конференції:

 1. Продовжити активно залучати студентську молодь для реалізації регіонального наукового проекту «Лексика Поділля» на етапах зібрання та ексцерпції автентичного лінгвального матеріалу.
 2. Рекомендувати вищим навчальним закладам Поділля, у яких діють лінгвокраєзнавчі наукові осередки, продовжити роботу щодо зібрання діалектного та ономастичного матеріалу.
 3. Розширити географію учасників щорічного подільського наукового форуму, залучивши до роботи представників Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
 4. Продовжити роботу над укладанням Хрестоматії текстів подільського говору. Обґрунтовано теоретичну та практичну цінність цього проекту.
 5. Готувати до видання Словник говірок Вінниччини.

Переглядів: 1