Fb Fb Fb

Засідання
Школи молодого науковця

28.10.2022 р.

У засіданні взяли участь аспіранти, докторанти, студенти магістратури.

Доповідачі:

Тименко Людмила Василівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач сектору координації наукових досліджень в галузі педагогіки і психології НАПН України з доповіддю «Особливості написання та складові дослідницької пропозиції дисертації доктора філософії».

Поліщук Анна Сергіївна, кандидат історичних наук, завідувач відділу аспірантури і докторантури з доповіддю «Порядок присудження ступеня доктора філософії (PhD)»