Fb Fb Fb

ПРО НОВЕ ВИДАННЯ ВИКЛАДАЧІВ
КАФЕДРИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

05.01.2023 р.

Викладачі кафедри історії України Вінницького державного педагогічного Університету імені Михайла Коцюбинського Наталя Кузьмінець, Олена Стадник і Юрій Степанчук підготували науково-методичний посібник «Хронологічний довідник з історії та культури України: від найдавніших часів до сьогодення (для студентів закладів вищої освіти)». У довіднику зібрано й впорядковано за хронологічним принципом фактичний матеріал з історії та культури України. Посібник відтворює події українського минулого від архаїчних часів до 2022 року, містить інформацію про економічну, політичну, військову та культурну історію України. Особливу увагу приділено подіям, пов’язаним із процесами українського державотворення, зокрема Київській та Галицько-Волинській державам, Національно-визвольній війні під проводом Богдана Хмельницького, Українській Народній Республіці, Українській державі, Західноукраїнській Народній Республіці, Карпатській Україні, сучасній незалежній Україні. Автори відстежують московську експансію на українські землі, яка сягає середини XVII століття, акцентують на безперестанному борінні українців за відстоювання власної території, національної ідентичності, культури, мови та віри, яке триває й досі.

Для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра, магістра, доктора філософії історичних та інших спеціальностей закладів вищої освіти. Прислужиться також тим, хто цікавиться історією та культурою України.

Автори висловлюють щиру подяку керівництву Вінницької обласної організації краєзнавців і Вінницької обласної організації журналістів за сприяння й допомогу в підготовці цього видання.


Юрій Степанчук – професор кафедри історії України