Fb Fb Fb

Засідання вченої ради

08.02.2023 р.

Відбулося засідання вченої ради Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації. Відкрив засідання дійсний член (академік) НАПН України, д.пед.н., проф. Гуревич Р.С.

На засіданні вченої ради розглядалися актуальні питання, присвячені обговоренню євроінтеграційної спрямованості освітніх програм спеціальностей 053 Психологія, 231 Соціальна робота (д.психол.н., проф. Візнюк І. М.); практико-орієнтованому підходу в освітньому процесі підготовки майбутніх фахівців спеціальностей 053 Психологія, 231 Соціальна робота (к. психол. н., ст. викл. Безверхий О. С.); проблемам та реаліям цифровізації освітнього процесу ВДПУ (к. пед. н., доц. Уманець В. О.).

Участь в обговоренні змістовних доповідей взяли дійсний член (академік) НАПН України, д.пед.н., проф. Гуревич Р. С.; д.пед.н., проф. Галузяк В. М.; д.психол.н., проф. Лящ О. П.; д.психол.н., проф. Паламарчук О. М.; д.психол.н., проф. Чухрій І. В.; д.пед.н., проф. Шевченко Л. С.; к.пед.н., доц. Гордійчук Г. Б.; к.пед.н., доц. Кобися В. М.; к.пед.н., доц. Коломієць Л. І.

Висновки й рішення вченої ради з обговорених питань будуть упроваджуватися з метою оптимізації освітнього процесу, розширення напрямів міжнародної співпраці інституту.