Fb Fb Fb

ПРО ПРЕЗЕНТАЦІЮ НОВИХ ВИДАНЬ ІСТОРИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ

03.05.2023 р.

У Вінницькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені Валентина Отамановського відбулася презентація монографії «Яків Огородник. Гетьманування Івана Скоропадського», укладачами якої є Валерій Рекрут та Юрій Степанчук, а також книги Валерія Рекрута, Сергія Гальчака та Костянтина Завальнюка «Непрочитані сторінки життєпису і поетики Лавра Миронюка».

Зокрема у монографії «Яків Огородник. Гетьманування Івана Скоропадського» вміщено матеріали неопублікованої дисертації видатного подолянина Якова Огородника «Гетьманування Івана Скоропадського», збереженої як рукопис і виявленої В. П. Рекрутом у фондах Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України.

Відстоюючи засади української державності, автор ґрунтовно характеризує діяльність гетьмана Івана Скоропадського – однієї з ключових постатей модерної української історії. На основі аналізу низки історичних джерел і літератури визначено фатальні об’єктивні й суб’єктивні чинники, які призвели до інкорпорації Лівобережної України до складу російської імперії. Уперше представлена українській науковій спільноті праця істотно доповнить наявну історіографію з історії України-Гетьманщини.

У іншій колективній праці автори знайомлять читачів зі сторінками історії сіл Рахнівка, Степашки, інших населених пунктів Гайсинщини. Повідують про життєвий та творчий шлях уродженця Рахнівки Лавра Зіновійовича Миронюка (1881-1931) – учасника Української революції 1917-1921 рр., педагога, поета, журналіста, редактора гайсинської газети «Народна думка», майстра художнього та публіцистично-сатиричного слова.


Юрій Степанчук – професор кафедри історії України