Оголошується набір членів комісії з контролю якості для проекту Re-Direction

Команда проекту RE-DIRECTION оголошує набір у комісію з контролю якості (QAB – Quality Assurance Board) для забезпечення дотримання високих стандартів наших результатів та процесів. Ми запрошуємо досвідчених професіоналів, які захоплені забезпеченням якості в освітніх та соціальних проектах, подавати заявки. Члени QAB зустрічатимуться після завершення кожного звітнього періоду для оцінки виконаної роботи.

Члени QAB відіграватимуть важливу роль у:

 • Оцінці та затвердженні проектних результатів (після їх завершення).
 • Забезпеченні відповідності всіх результатів встановленим стандартам якості або їх перевищенню.
 • Наданні експертних порад та відгуків проектним командам для сприяння постійному вдосконаленню.

Вимоги до відповідності членів комісії:

 • Широкий досвід у управлінні якістю в проектах подібного масштабу.
 • Освіта або досвід у галузі освіти, технологій або соціальних наук.
 • Демонстрація етичних стандартів чесності, об'єктивності та правдивості.
 • Відданість графіку проекту та розкладу надання результатів.

Критерії відбору. Заявники будуть оцінюватися на основі:

 • Відповідного професійного досвіду.
 • Попередніх ролей у управлінні або забезпеченні якості в проектах, фінансованих ЄС або подібних.
 • Специфічної експертизи, пов'язаної з тематичними областями проекту.
 • Здатності працювати спільно в різноманітних командах.

Оцінка буде проводитися за допомогою системи показників, яка оцінює кандидатів за різними компетенціями.

Процес подання CV

Зацікавлені кандидати повинні подати детальне резюме (CV) та додаткові документи, що підтверджують вашу заявку, якщо це доречно. Будь ласка, переконайтеся, що всі подання зроблені у форматі PDF на адресу antonova@bk-con.eu та lwiedemann@karlshochschule.org

Кінцевий термін подання заявок:

31 травня 2024 року, 12:00 CET. Заявки повинні бути подані не пізніше зазначеного терміну. Заявки, подані пізніше, не розглядатимуться.

Запити

Для отримання додаткової інформації або будь-яких запитів щодо процесу подання заявок можна зв'язатися з Аною Антоновою antonova@bk-con.eu. Ми готові надати допомогу та відповісти на будь-які питання, що можуть виникнути.

Більше інформації на https://re-direction.org/


Announcement of Call for Quality Assurance Board (QAB) Members for the Re-Direction Project

As part of our commitment to excellence and integrity, we are establishing a Quality Assurance Board (QAB) to oversee and uphold the high standards of our deliverables and processes. We invite experienced professionals who are passionate about quality assurance in educational and social projects to apply for a position on this prestigious board. Members of the QAB will meet after the completion of each deliverable in order to evaluate it. A Synthesis Report for Quality Control of Deliverables is also planned to be delivered by the QAB by the end of the project.

QAB members will be instrumental in:

 • Evaluating and approving project deliverables (upon their completion).
 • Ensuring all outputs meet or exceed set quality standards.
 • Providing expert advice and feedback to project teams to foster continuous improvement.

Eligibility Requirements:

 • Extensive experience in quality management within projects of similar scope.
 • Background in education, technology, or social sciences.
 • Demonstrable ethical standards of integrity, objectivity, and truthfulness.
 • Commitment to the project’s timeline and deliverable schedule.

Selection Criteria:

Applicants will be evaluated based on:

 • Relevant professional experience.
 • Previous roles in managing or assuring quality in EU-funded or comparable projects.
 • Specific expertise related to the project's thematic areas.
 • Demonstrated ability to work collaboratively within diverse teams.

The evaluation will utilize a detailed grid, which scores candidates on scale across various competencies.

Submission Process for CVs

Interested candidates should submit a detailed Curriculum Vitae (CV) and additional documents that support your application if applicable. Please ensure that all submissions are in PDF format to antonova@bk-con.eu and lwiedemann@karlshochschule.org

Deadline for Application Submissions

Application Deadline: 31 May 2024, 12 CET

Applications must be submitted no later than the specified deadline. Late submissions will not be considered.

Inquiries

For further information or any queries regarding the application process, please contact Ana Antonova at antonova@bk-con.eu. We are available to provide assistance and answer any questions you may have.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor the European Education and Culture Executive Agency can be held responsible for them.

More information at https://re-direction.org/