VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених
«Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи»

01.05.2018 р.


На факультеті філології й журналістики імені Михайла Стельмаха відбулася VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи» № 146 за планом (Перелік міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2018 році від 15.01.2018 № 22.1/10-74). Учасників конференції привітали проректор з наукової роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та заступник декана факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха.

Проблематика наукового заходу охоплювала питання онімного ландшафту Поділля, лексико-семантичних особливостей подільського говору, етнолінгвістичних студій духовної культури подолян, лінгвістика тексту письменників-подолян, теоретичних засад діалектологічних студій та подільської історичної діалектології.

Учасниками конференції були викладачі кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського – представники робочої групи науково-дослідної теми кафедри «Лексика Поділля», завідувач Навчально-наукової лабораторії з етнології Поділля Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, аспіранти, здобувачі, студенти-філологи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Відокремленого структурного підрозділу Агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва, Хмельницького національного університету, Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький), Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова, Вінницького інституту Університету «Україна», Інституту історії і філології Академії імені Яна Длугоша (м. Ченстохова, Польща). Загалом під час конференції було виголошено 55 доповідей.

Матеріали конференції вже опубліковано в збірнику статей:

Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи: Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Вінниця, 26–27 квітня 2018 р.) / Відп. ред. І. В. Гороф’янюк; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2018. – 266 с.



переглядів: 1