Всеукраїнська науково-практична конференція
«Графічна підготовка як складова професійної
освіти вчителя трудового навчання і технологій»

28.11.2018 р.

На кафедрі технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності факультету математики, фізики і технологій на факультеті математики, фізики і технологій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця) відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Графічна підготовка як складова професійної освіти вчителя трудового навчання і технологій». Співорганізаторами заходу були: Інститут модернізації змісту освіти та Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Конференція передбачала такі тематичні напрями роботи:

  1. Психолого-педагогічні проблеми графічної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій у закладах вищої освіти.
  2. Теоретико-методологічні засади формування інтегральної та графічної компетентностей та їхніх складових у майбутніх учителів трудового навчання та технологій.
  3. Інформаційно-комунікаційні та інноваційні технології професійної та графічної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій.
  4. Методичні аспекти проектування змісту графічної підготовки учнів середньої та профільної школи.

З вітальним словом до учасників конференції звернулась голова організаційного комітету - проректор з наукової роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського проректор з доктор педагогічних наук, професор Алла Миколаївна Коломієць, яка підкреслила актуальність тематики педагогічних наукових досліджень процесу професійної підготовки вчителя трудового навчання та технологій і креслення, зокрема її графічної складової та щиросердно побажала успіху роботи конференції.

Декан факультету математики, фізики і технологій - кандидат фізико-математичних наук у вітальному слові наголосив на важливості наукових досліджень студентів у їхньому професійному становленні.

Конференція працювала у пленарному та секційному режимах. Модераторами роботи секцій були викладачі кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності : доктор педагогічних наук, доцент Зузяк Т.П., завідувач кафедри - кандидат технічних наук, доцент Гаркушевський В.С., кандидати педагогічних наук, доценти Марущак О.В. та Цвілик С.Д. Цікавими й змістовними були доповіді студентів Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: СВО магістра - Шевченко Марини, Бондаренка Юрія, Люлько Наталії, Казьміра Віталія, Шепітка Олександра, Остаповця Богдана, Бірюка Олександра; СВО бакалавра - Бойчук Світлани, Магдич Яни, Музики Олени, Бербеги Ірини, Богути Юлії.

До участі в конференції було подано матеріали здобувачів вищої освіти та молодих учених 9 закладів вищої освіти України, зокрема: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, , Криворізький державний педагогічний університет, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, Вінницький національний технічний університет, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди, Львівський національний лісотехнічний університет. Загальна кількість учасників здобувачів вищої освіти т молодих учених – 169 осіб. Усі учасники конференції одержали іменні сертифікати. За результатами роботи конференції буде опубліковано збірник наукових праць.

Конференція виявила вмотивований інтерес та прагнення учасників до поліпшення якості вищої, професійної та середньої освіти України, що знайшло своє відображення у рішенні конференції. Дякуємо учасникам та їхнім науковим керівникам за плідну співпрацю! До нових продуктивних зустрічей! Оргкомітет конференції.

Переглядів: 1