МУЗЕЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ЦЕНТР

Музейно-просвітницький центр створено 1 грудня 2012 р. з метою активізації просвітницької діяльності співробітників і студентів Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Діяльність музейно-просвітницького центру спрямована координувати роботу щодо збереження та розвитку історії і традицій педуніверситету, підвищувати рівень громадянського виховання студентської молоді, ознайомлювати гостей зі славним минулим та здобутками ВНЗ, що сприятиме зростанню його позитивного іміджу в Україні та за кордоном.

Основні функції центру: проводити екскурсії для відвідувачів музеїв та тематичних виставок; організовувати тематичні виставки в музеях та виставкових площах; поповнювати новими експонатами музейні фонди; створювати нові експозиції у музеях; організовувати й надавати допомогу у проведенні на базі конференц-зали різнопрофільних навчально-наукових, виховних та культурно-просвітницьких заходів; залучати громадськість до роботи центру й інформувати про його діяльність у засобах масової інформації; брати участь в обласних, міських заходах, що відповідають завданням музейно-просвітницького центру.

Центр включає музей історії університету, музей Михайла Коцюбинського, музей етнології Поділля, конференц-залу, виставкові площі.

Експозиції музею історії університету ілюструють літопис розвитку одного з найстаріших освітніх навчальних закладів Поділля. Джерелами стали архівні матеріали, експонати, надані випускниками, нинішніми й колишніми викладачами, тощо.

Виставкову залу, що презентує особливості етнографії Поділля, наповнили експонати із фондів навчально-наукової лабораторії з етнології Поділля кафедри філософії, соціально-політичних дисциплін та етнології, а також предмети, зібрані студентами ВНЗ під час етнографічних експедицій.

За основу експозиції, що знайомить відвідувачів із життям і творчістю Михайла Коцюбинського, взято матеріали літературного музею, який діяв в інституті філології та журналістики, й доповнено найновішими літературознавчими працями, присвяченими життю і творчості Великого Сонцепоклонника.

Музейно-просвітницький центр педуніверситету вже став осередком культурно-освітньої роботи зі студентською молоддю, гостинно відчиняє двері для активної творчої співпраці з широкими колами громадськості.