Основні питання наукової діяльності знайшли своє відображення у Плані науково-дослідної роботи університету на 2023 рік.