1. Увага! Журнали, що не індексуються у Scopus
 2. Наказ МОН України від 06.02.2017 р. № 174 «Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам»
 3. Наказ МОН України від 12.01.2017 р. № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації»
 4. Перелік журналів з гуманітарних наук, що входять до наукометричної бази даних Scopus
 5. Рейтинг світових журналів Scimago Journal & Country Rank
 6. Аналіз тематичного спектру педагогічних досліджень у виданнях з наукометричної бази Scopus
 7. Для цитування:
  Коломієць А.М. Нетнографічний аналіз тематичного спектру педагогічних досліджень у виданнях з наукометричної бази Scopus / А.М. Коломієць, Є.В. Громов // Інформаційні технології і засоби навчання. – Том 59. – №3 (2017). – С. 179-188. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1666/1183
 8. Усі українські журнали в Scopus і Web of Science
 9. Перелік видань, що індексуються наукометричною базою Web of Science (станом на травень 2017 року)
 10. Особливості розміщення публікацій у виданнях, що індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science (на прикладі галузі спорту)
 11. Всі українські видавці в Scopus і Web of Science
 12. Європейська хартія дослдників та Кодексу працевлаштування наукових працівників
 13. Інформаційна довідка щодо українських наукових журналів гуманітарного спрямування, що індексуються наукометричними базами Scopus, Web of Science (станом на 24 травня 2018 р.)
 14. Моніторинг актуальних грантових проектів та програм (Червень 2018)
 15. Науку в університетах оцінюватимуть за 7 напрямами
 16. Рекомендації МОН щодо запобігання академічному плагіату
 17. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності
 18. Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.)
 19. Лист МОН 1_9-650
 20. Якою повинна бути публікаційна етика
 21. Як Scopus оцінює журнали
 22. Перш ніж натиснути «Submit» - перелік помилок, яких нескладно уникнути
 23. Зразок заповнення індивідуального наукового рейтингу викладача

 24. Конкурс “Кембридж – НФДУ 2022. Індивідуальні гранти на проведення досліджень для українських вчених“ (29.12.2022)
 25. Конкурс проєктів з виконання наукових досліджень і розробок «Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди» (23.12.2022)