Facebook Youtube Instagram

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Музейно-просвітницький центр створено 1 грудня 2012 р. з метою активізації просвітницької діяльності співробітників і студентів Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Діяльність музейно-просвітницького центру спрямована координувати роботу щодо збереження та розвитку історії і традицій Педуніверситету, підвищувати рівень громадянського виховання студентської молоді, ознайомлювати гостей зі славним минулим та здобутками ВНЗ, що сприятиме зростанню його позитивного іміджу в Україні та за кордоном.

Основними завданнями центру є: сприяти збереженню, розвитку та пропаганді історії та традицій Педуніверситету; вивчати та пропагувати кращі зразки етнографічної та літературної спадщини Поділля; розширювати та поглиблювати загальноосвітню та професійну підготовку студентської й учнівської молоді шляхом науково-просвітницької та виховної роботи; розвивати творчі контакти з освітніми, науковими, громадськими установами й організаціями України та зарубіжжя.

Основні функції центру: проводити екскурсії для відвідувачів музеїв та тематичних виставок; організовувати тематичні виставки в музеях та виставкових площах; поповнювати новими експонатами музейні фонди; створювати нові експозиції у музеях; організовувати й надавати допомогу у проведенні на базі конференц-зали різнопрофільних навчально-наукових, виховних та культурно-просвітницьких заходів; залучати громадськість до роботи центру й інформувати про його діяльність у засобах масової інформації; брати участь в обласних, міських заходах, що відповідають завданням музейно-просвітницького центру.

Діяльність центру включає такі головні напрямки: науково-дослідницька робота – відстеження, накопичення та дослідження музейних матеріалів; охоронна робота – догляд за культурними цінностями, що проявляється у правильному розміщенні музейних предметів у фондосховищах, організація охорони, консервації, реставрації; освітньо-виховна робота – реалізується в різних формах експозиційної та культурно-освітньої діяльності; організація культурного дозвілля – обумовлюється суспільними потребами в культурних формах дозвілля і відпочинку.

На базі центру організовано близько 38 різнопрофільних навчально-наукових, виховних та культурно–просвітницьких заходів. На виставкових площах організовано біля 20 тематичних виставок, проведено 409 екскурсії. Від часу створення музейно-просвітницький центр відвідали 9800 чоловік.

Музейно-просвітницький центр Педуніверситету вже став осередком культурно-освітньої роботи зі студентською молоддю, гостинно відчиняє двері для активної творчої співпраці з широкими колами громадськості.

Жмуд Наталка Вікторівна
Москвіна Валентина Вікторівна

Жмуд Наталка Вікторівна - кандидат історичних наук, доцент, директор музейно-просвітницького центру центру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.