Fb Fb Fb
 •  Концепція стратегічного розвитку
 •  Стратегічний план розвитку на період до 2025 року
 •  Інформація щодо працевлаштування випускників
 •  Міністерство освіти і науки України
 •  Освітня діяльність
 •  Наукова робота
 •  Статут педуніверситету
 •  Правила внутрішнього розпорядку
 •  Склад ректорату
 •  Вчена рада університету
 •  Науково-методична рада
 •  Наглядова рада
 •  Спеціалізована вчена рада Д 05.053.01
 •  Сайт профкому ВДПУ
 •  Музейно-просвітницький центр
 •  Соціально-економічна діяльність
 •  Студентське самоврядування
 •  Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу
 •  Навчально-наукова лабораторія з етнології Поділля
 •  Аспірантура
 •  Магістратура
 •  Бібліотека
 •  Керівництво університету
 •  Державні закупівлі
 •  Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках
 •  Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених
 •  Розмір річної плати для студентів, які навчаються на комерційних засадах
 •  Розмір річної плати за навчання в аспірантурі, докторантурі
 •  Розмір річної плати за навчання для іноземців або осіб без громадянства
 •  Реквізити ВДПУ (плата за навчання та проживання у гуртожитку)
 •  Розклад дзвінків
 •  Розпорядок роботи педуніверситету
 •  Колективний договір
 •  Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад
 •  Охорона праці та безпека життєдіяльності
 •  Правила і процедури оцінювання освітньої, наукової, виховної, громадської та профорієнтаційної діяльності науково-педагогічних, педагогічних працівників
 •  Правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників
 •  Структура Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
 •  Перелік додаткових освітніх на інших послуг
 •  План заходів, спрямованих на запобігання та протидії булінгу (цькуванню) у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського
 •  Відомості про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності (для освітніх програм, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання)
 •  Внутрішня система забезпечення якості освіти
 •  Кодекс академічної доброчесності
 •  Плата за навчання для студентів які навчаються на комерційних навчаннях на 2022-2023 навчальний рік
 •  Плата за навчання в аспірантурі, докторантурі на 2022-2023 навчальний рік


 • Навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності зі спеціальностей

 •  012 Дошкільна освіта за СВО магістра
 •  013 Початкова освіта за СВО магістра
 •  014.01 Середня освіта (Українська мова і література) за СВО магістра
 •  014.03 Середня освіта (Історія)
 •  014.04 Середня освіта (Математика) за СВО бакалавра
 •  014.04 Середня освіта (Математика) за СВО магістра
 •  014.05 Середня освіта (Біологія) за СВО магістра
 •  014.07 Середня освіта (Географія) за СВО магістра
 •  014.08 Середня освіта (Фізика) за СВО магістра
 •  014.11 Середня освіта (Фізична культура) за СВО магістра
 •  015.16 Професійна освіта (сфера обслуговування)
 •  025 Музичне мистецтво за СВО магістра
 •  028 Менеджмент соціокультурної діяльності за СВО магістра
 •  035.03 Філологія (Германські мови і літератури (переклад включно)) за СВО бакалавра
 •  053 Психологія за СВО магістра
 •  061 Журналістика за СВО магістра
 •  103 Науки про Землю за СВО магістра
 •  073 Менеджмент за СВО магістра
 •  091 Біологія за СВО магістра
 •  014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)», СВО «Магістр»