Місцезнаходження кафедри: вул. Острозького, 32, корпус №3, 7 поверх, кімн. 724

Телефон: - (0432) 27-64-66, внутр. - 2-56


Кафедра біології відкрита в 2000 р. Очолює кафедру доктор біологічних наук, професор Кур’ята В.Г.

Свої знання з біології в різні роки передавали студентам кандидати наук, доценти Вдовиченко С.М., Поліщук В.С., Данилюк А.П., Кисельов Ф.С., Розумовський Б.І., Любущенко С.Ю.


Кафедра біології. ВДПУ

Науково-педагогічна робота

У даний час на кафедрі працює 20 викладачів, четверо лаборантів, двоє аспірантів. За останні п'ять років захищено сім кандидатських дисертацій. Кафедра має належну лабораторну базу, в навчальній роботі викладачі використовують сучасні методи проведення занять та лабораторних досліджень. Кафедра біології веде підготовку спеціалістів за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст”, “ магістр” на денній та заочній формах навчання. Відкрито аспірантуру з спеціальності 03.00.12.- Фізіологія рослин.

З моменту створення кафедри у 2000 р. основним напрямом наукових досліджень визначено тему «Фізіолого-біохімічні механізми дії синтетичних регуляторів росту рослин», яка фінансується Міністерством освіти і науки України. Дослідження по темі скоординовані з Інститутом фізіології рослин і генетики НАН України. Всього за матеріалами дослідження по цій тематиці опубліковано близько 130 робіт. Захищено докторську і одинадцять кандидатських дисертацій. Пріоритет досліджень захищено дев'ятьма державними деклараційними патентами на винаходи.

Другий науковий напрямок – моніторинг біологічного різноманіття в зв’язку з деградацією місць існування, переексплуатацією і прямим знищенням видів. Вперше в історії Вінницької області системно вивчено видовий склад і виготовлено кадастр хребетних тварин. В межах теми здійснюється підготовка однієї кандидатської дисертації, а одну кандидатську дисертацію вже захищено.

Науково - дослідна робота студентів здійснюється в межах роботи біологічного гуртка, групи з підготовки до другого етапу Всеукраїнської олімпіади з біології, наукових проблемних груп, при виконанні курсових, дипломних та магістерських робіт, участі студентів в наукових конференціях.

Для студентів старших курсів читається спеціальний курс „Основи наукових досліджень”. Щорічно проводиться звітна наукова конференція студентів, де студенти мають можливість представити результати своїх наукових досліджень. Матеріали конференції публікуються у факультетському збірнику.


переглядів: 40668

 
     

2018 © ВДПУ