Переглядів: 53985

Деканат

Місцезнаходження: вул. Острозького, 32, корпус № 3, 3 поверх, кімн. 321.

Телефон: міський - (0432) 26-71-33, вн. 2-88.
Керівництво факультету

Декан факультету, професор Зінько Юрій Анатолійович
Декан факультету, професор Зінько Юрій Анатолійович
Заступник декана з навчальної роботи доцент, Ніколіна Інна Іванівна
Заступник декана з навчальної роботи, доцент Ніколіна Інна Іванівна
Заступник декана з виховної роботи, доцент Тучинський Віталій Анатолійович
Заступник декана з виховної роботи, доцент Тучинський Віталій Анатолійович
Заступник декана з наукової роботи доцент Войнаровський Анатолій Володимирович
Заступник декана з наукової роботи, доцент Войнаровський Анатолій Володимирович

До складу Факультету історії, етнології i права входять кафедри:

Структурні підрозділи:

Гуртки:

Науково-дослідна діяльність

На факультеті працює 31 штатний викладач, з них чотири доктори історичних наук, три професори; двадцять шість кандидатів історичних наук, двадцять три доценти, чотири старші викладачі, один асистент.

Переглянути історію

Наш факультет акредитований за 4 рівнем і готує фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр (термін навчання 4 роки) і магістр (1,5 років). У нас діє очна і заочна аспірантура й докторантура з спеціальностей: всесвітня історія, історія України, етнологія, історіографія, джерелознавство й спеціальні історичні дисципліни та історія науки і техніки.

Гордістю факультету є його випускники, які успішно працюють у загальноосвітніх школах, коледжах, вищих навчальних закладах, є керівниками освітніх установ, державними службовцями, співробітниками правоохоронних органів, працівниками екскурсійних бюро, займаються творчою й науковою роботою. До речі, понад 200 наших вихованців захистили кандидатські дисертації та біля 30 – докторські.

В факультеті домінує культ науки. Щорічно наші викладачі видають монографічні дослідження, навчально-методичні посібники й підручники. На факультеті здійснюється випуск періодичних наукових видань “Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Істрія”, «Вісник інституту історії, етнології і права». Студенти свої наукові дослідження публікують у збірнику наукових праць “Вісник студентського наукового товариства”. На факультеті функціонують проблемна група з дослідження регіональної історії (історії Східного Поділля), навчально-наукова лабораторія з етнології Поділля, Подільський центр прав дитини.

Органи самоврядування координують студентську наукову роботу, здійснюють захист прав студентів та організовують їх дозвілля, соціально-побутове життя, художню самодіяльність.

Свої теоретичні знання студенти мають можливість закріпити під час педагогічної практики у загальноосвітній школі, правової – в органах МВС, прокуратури, суду, а також музейно-архівної і польової археологічної й етнографічної практик.

Всі хто мріють про професію історика, на нашому факультеті отримають ґрунтовні знання і стануть висококваліфікованими фахівцями!


2018 © ВДПУ